پارسی را پاس بداریم


Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 19 اسفند 1395 - 21:54

نمونه ای از یك داستان كوتاه به پارسی
-----
دیوانه

در بُستان تيمارستانی به جوانی با چهره‌‌ای پريده‌رنگ، ولي زيبا و اندیشمند برخوردم. كنارش روی نيمكت نشستم و پرسيدم:
«چرا اينجايی؟» با شگفتی به من نگريست و گفت: «پرسش ناروایی ست، ولی پاسخ خواهم گفت.»
«پدرم می‌خواست مرا چون رونوشتی از خود بسازد؛ برادر پدرم نيز چنين می‌خواست. مادرم بر اين باور بود كه من بايد همانند پدر ِپرآوازه‌اش باشم. خواهرم آرزو داشت كه من شوی دريانوردش را الگوی زندگی خود دانم؛ و برادرم به من پند می‌داد كه همانند او ورزشكاری قهرمان شوم. به همین روی، استادانم در فرزانش (فلسفه)، نوازندگی و «منطق»*، همگی می‌خواستند بازتابی از آنان باشم. اینگونه بود که اينجا آمدم.«اينجا» به من می‌سازد زیرا دست كم اينجا می‌توانم خود خودم باشم.»
سپس روی به من گرداند و پرسيد: «راستی بگو بدانم، آیا تو نیز از پند و اندرز ديگران به اينجا پناه آورده‌ای؟»
- «نه، من برای ديدار کسی به اينجا آمده‌ام.»
[خندید و] گفت: «آها، دانستم. پس تو از آنانی هستی كه در تيمارستان آنسوی اين ديوار می‌زیند.»
_____________________
جبران خلیل جبران
(6 ژانویه 1883 - 10 آوریل 1931)


3636.jpg
3636.jpg (29.84 KIB) بازدید 1625 بار


* فرنودسار
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در سه شنبه 6 تير 1396 - 12:42

واژه ی " فرزام " در پارسی ( از فرزافتن) برابر "كامل و تمام" ( complete - perfect / vollkommen) است.


نمونه های کاربردی:
تندیس های باستانی نشان میدهند که شهربانو نفرتیتی Néfertiti ، در زیبایی فرزام بود.
او این نقاشی را امروز كامل كرد = او این نگاره را امروز فرزافت farzaaft .
آیا میتوان به كمال حقیقی نائل شد؟= آیا می توان به فرزامش farzaamesh راستین دست یافت؟


فرتور : سردیس شهربانوی مصر باستان "پـَـرآهو نـِـفـِـرتیتی" ( در زبان مصر باستان = بزرگ خاندان زیبا زاد)

Néfertiti.jpg
Néfertiti.jpg (49.74 KIB) بازدید 1185 بار
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 17:17

حکومت کردن = فرمان راندن، فرمانروایی کردن.
-----
ضرب المثل = زبانزد (zabaan-zad)
divide et impera (دیویده اِت ایمپـِرا) = پـَراش و فرمای
34234.png
34234.png (33.37 KIB) بازدید 809 بار
____________________________________________________________

9802.jpg
9802.jpg (95.19 KIB) بازدید 809 بار


سقوط = افتادن، فرو افتادن، سرنگونی
ساقط = سرنگون، افتاده
سقوط آزاد = اُفت آزاد
--------------
نمونه ها:

ظالمان دائما ً در وحشت سقوط اند => ستمگران پیوسته در هراس سرنگونی اند.

این قانون از حـَـیـّـِـز اعتبار ساقط است => این قانون از (جایگاه) ارزش (فرو) افتاده است + این قانون از ارزش افتاده است.

آیا بشریت در معرض سقوط است؟ => آیا هومنی در آستانه سرنگونیست؟

smile072
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در شنبه 11 شهريور 1396 - 14:39

زئوس و گوسپند
گوتهولد افرایم لسینگ؛ زاده ٢٢-١١- ١۷٢۹ مرگ ١۵-۰٢-١۷۸١؛ چامه‌سُرای آلمانی روزگار روشنگری

گوسپند از آزار دیگر جانوران بستوه آمده بود. نزد زئوس رفت و خواهش كرد تا از رنج و بدبختی او بكاهد.
انگار زئوس هم دلش این را می خواست و به گوسپند گفت:
آفریده ی دین دار من، براستی می بینم كه ترا بی پدافند آفریدم.
كنون می توانی با گزینش خود نشان دهی كه چگونه به بهترین روی می توانم این لغزش را از میان بردارم.
می خواهی كه دهانت را پر از دندان های ترسناك كنم و به پاهایت چنگال های تیز ببخشم؟
گوسپند در پاسخ گفت: نمی خواهم همانند جانوران درنده باشم. به دنبال آن زئوس گفت:
یا می خواهی آب دهانت را زهر آگین كنم؟ گوسپند پاسخ داد: همه از مارهای زهرآگین بیزارند.
زئوس: اینك بگو پس چه كنم؟ بر پیشانی ات شاخ هایی می كارم و گردنت را نیرومندتر می كنم.
گوسپند: آن هم نه، خدای مهربان، شاید آنگاه به آسانی همانند بز كوهی به همه شاخ بزنم.
زئوس گفت: بهر روی باید بتوانی آسیب برسانی، اگر بخواهی كه دیگران به تو آسیبی نرسانند.
گوسپند آهی از سینه برآورد و گفت: "باید" آسیب برسانم؟ پس خدای مهربان، بگذار همانی كه هستم باشم.
زیرا هراس من از آن است كه توانایی آسیب رسانی به دیگران،خواست و گرایش ِ آسیب رساندن به آنان را افزایش دهد.
بهتر است از دیگران ناروا برنجیم، تا آنان را ناروا برنجانیم.
زئوس برایش آرزویی نیك كرد و گوسپند نیز از آن زمان دست از گلایه برداشت.


smile072
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در سه شنبه 4 مهر 1396 - 20:38

داستان زیر كه به پارسی سره برگردانده شده، از ا ِز ُپ [1] چامه سرای یونانی است.
او نزدیك به ٢۶۰۰ سال پیش می زیست. داستان های او در خاور و باختر زمین شناخته شده اند.
داستان بره و گرگ یكی از آن داستان های زیباست.

-------------
بره و گرگ

بره‌ای تشنه كنار جویی آب می‌نوشيد. دورتر، نزديك سرچشمه گرگی نیز سر به جوی داشت
كه ناگهان سر بر کرد و چشمش به بره افتاد. فرياد برآورد: «چرا آب مرا گِل آلود می‌كنی؟»

بره پاسخ داد: «این چگونه شدنی ست؟ من اينجا پايين جوی و تو آنجا، دور از من، بالای جویی.
آب از سوی تو به من روان است. باور كن، پليدی در کار تو در اندیشه‌ی من نیست.»

گرگ گفت: «می‌بینم تو نیز همان می‌كنی كه پدرت شش ماه پيش كرد.
آن زمان را خوب به ياد دارم. تو هم آنجا بودی و دیدی چگونه پدرت را كه
ناسزا گفته بود، کشتم و پوستش را برکندم. هرچند تو جان بدر بردی.»

بره لرزان و درمانده گفت: «سَروَرَم، من چهار هفته پيش زاده شدم.
پدرم را نمی‌شناسم. ديرگاهی ست كه او درگذشته.»

گرگ برای نمود خشمش دندان به هم سایيد و گفت:
«بی‌شرم! مرده باشد یا نباشد، نيك می‌دانم كه نژاد تو
از من بيزار است، از اينرو مرگ سزای توست»
و بی‌درنگ بره را دريد و خورد.

----------
1: Aesop

_________________________________________________
بجای "مخلوط و ممزوج و تركیب" از واژه های آمیختن و درآمیختن و آمودن پارسی ، مانند نمونه های زیر سود ببریم:

اگر رنگ آبی و سبز را ممزوج كنیم ، سبز میشود = اگر رنگهای آبی و سبز را درآمیزیم ، سبز میشود.
بتون، مخلوطی از شن و ماسه لازم دارد = بتون، آمیزه ای از شن و ماسه نیاز دارد.
اگر این قطعات را باهم درست تركیب كنیم، هواپیما میشود = اگر این تكه ها را درست بیاماییم، هواپیما میشود.
_________
آمودن (آمای)
آمیختن (آمیز)

ساخته های دستوری شدنی:
آمیزش.آمیزه.آمیزنده.آمیزا.آمیزند،آمیزان-آمیخته.آمیختار.آمیختمان.
درآمیختن (درآمیز)


20909.jpg
20909.jpg (84.88 KIB) بازدید 507 بار


smile072
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در شنبه 29 مهر 1396 - 01:37

بجای واژه‌ی «حرف»، در جاهای گوناگون میتوان از یکی از برابر های زیر سود جست:
گفته، گفتار، سخن، پند، گپ ...

2312323.png
2312323.png (18.73 KIB) بازدید 340 بار

________________________________________
بجای واژه‌ی «سابقه» از واژه‌ی «پیشینه» سود بجوییم.
عدم سوء سابقه = نبود پیشینه ی بد =پاكی پیشینه = پاک پیشینگی ( پیشینه پاک)

smile072
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در دوشنبه 15 آبان 1396 - 22:39

کَـل‌خوک* و روباه

روباهی کَـل‌خوکی را دید که دندان‌های نیش خود را با تنه‌ی درخت مازو تیز می‌کرد.
از او پرسید، چه می‌کنی، در اینجا نه نیاز این کار و نه دشمنی می‌بینم
کَـل‌خوک پاسخ داد: براستی که چنین است،
ولی درست از همین روی خود را برای پـیکار آماده می‌کنم،
چراکه آنگاه که دشمن پیش روست، زمان جنگ است و نه تیز کردن دندانها.

-----
در خوشبختی خود را برای بدبختی آماده ساز؛ در روزهای خوش، بسیچ و گردآور برای روزهای بد!


از: ازُپ چامه سرای یونانی در سده ششم پیش از زایش
------
*کَـل‌خوک = خوک نر
43123.jpg
43123.jpg (45.11 KIB) بازدید 193 بار

_____________________________________
واژه ی "عاقبت" نیز با داشتن چند چم (معنی) زبان مارا دشوار كرده:
پیامد، سرانجام، سرنوشت، فرجام، هوده
برای دیدن نمونه ها، به نگاره ی این پیام بنگرید.

3424334.jpg
3424334.jpg (45.68 KIB) بازدید 193 بار


smile072
تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین، آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5478 times

ارسـال : 6748


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی غلامعلی نوری در شنبه 20 آبان 1396 - 21:35

پارسی برخی واژه های دینی

مرجع تقلید = دین فرما -

فقیه = دین دان

ریا کار = خودنما - نمایش کار

مسجد = مزگت ( مسجد پارسی مزگت است )

قرآن = نُبی - کُرآن

شهید = جانباز ( به جای جانباز روزمره باید گفته شود تن باز)نماد کاربر
 
سپـاس : 1067 times

ارسـال : 1010


نام نویسی: 91/4/20

مرد

قبلی

بازگشت به پرسش و پاسخ های فیزیکی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 8 مهمان


cron