تصویر های دانشیک


دیالکتیک

نوشتهاز سوی پين در پنجشنبه 12 فروردين 1395 - 14:42

*در هر گفتگو، سخن را نفر سمت چپ آغاز کرده و سپس به نوبت پی میگیرند...

1.PNG
1.PNG (84.29 KIB) بازدید 1836 بار

2.PNG
2.PNG (93.22 KIB) بازدید 1836 بار

3.PNG
3.PNG (87.72 KIB) بازدید 1836 بار

4.PNG
4.PNG (129.37 KIB) بازدید 1836 بار

5.PNG
5.PNG (137.44 KIB) بازدید 1836 بار

6.PNG
6.PNG (108.1 KIB) بازدید 1836 بار

7.PNG
7.PNG (117.56 KIB) بازدید 1836 بار

8.PNG
8.PNG (117.2 KIB) بازدید 1836 بار

9.PNG
9.PNG (175.98 KIB) بازدید 1836 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در شنبه 28 فروردين 1395 - 20:56

.....
پیوست ها
sp.jpg
sp.jpg (126.58 KIB) بازدید 1762 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در شنبه 28 فروردين 1395 - 20:57

.......
پیوست ها
election.png
election.png (67.92 KIB) بازدید 1762 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در دوشنبه 25 مرداد 1395 - 22:19

..
image.jpeg
image.jpeg (27.84 KIB) بازدید 1598 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در جمعه 12 آذر 1395 - 11:38

...
image_20161202113340.jpg
image_20161202113340.jpg (72.3 KIB) بازدید 1380 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در سه شنبه 31 مرداد 1396 - 20:19

.
pww3.png
pww3.png (405.68 KIB) بازدید 899 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در پنجشنبه 23 آذر 1396 - 00:55

...
LawOfCosines.png
LawOfCosines.png (70.7 KIB) بازدید 497 بار


smile072
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 545 times

ارسـال : 964


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

قبلی

بازگشت به رياضيات در فيزيك

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 4 مهمان