تصویر های دانشیک


دیالکتیک

نوشتهاز سوی پين در پنجشنبه 12 فروردين 1395 - 14:42

*در هر گفتگو، سخن را نفر سمت چپ آغاز کرده و سپس به نوبت پی میگیرند...

1.PNG
1.PNG (84.29 KIB) بازدید 1284 بار

2.PNG
2.PNG (93.22 KIB) بازدید 1284 بار

3.PNG
3.PNG (87.72 KIB) بازدید 1284 بار

4.PNG
4.PNG (129.37 KIB) بازدید 1284 بار

5.PNG
5.PNG (137.44 KIB) بازدید 1284 بار

6.PNG
6.PNG (108.1 KIB) بازدید 1284 بار

7.PNG
7.PNG (117.56 KIB) بازدید 1284 بار

8.PNG
8.PNG (117.2 KIB) بازدید 1284 بار

9.PNG
9.PNG (175.98 KIB) بازدید 1284 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در شنبه 28 فروردين 1395 - 20:56

.....
پیوست ها
sp.jpg
sp.jpg (126.58 KIB) بازدید 1210 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در شنبه 28 فروردين 1395 - 20:57

.......
پیوست ها
election.png
election.png (67.92 KIB) بازدید 1210 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در دوشنبه 25 مرداد 1395 - 22:19

..
image.jpeg
image.jpeg (27.84 KIB) بازدید 1046 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در جمعه 12 آذر 1395 - 11:38

...
image_20161202113340.jpg
image_20161202113340.jpg (72.3 KIB) بازدید 828 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

Re: تصویر های دانشیک

نوشتهاز سوی پين در سه شنبه 31 مرداد 1396 - 20:19

.
pww3.png
pww3.png (405.68 KIB) بازدید 347 بار
سرپرست تالار ریاضیات

سرپرست تالار ریاضیات
 
سپـاس : 537 times

ارسـال : 959


نام: پ.مرشد
شهر: تهران
نام نویسی: 86/10/7

مرد

قبلی

بازگشت به رياضيات در فيزيك

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: armin57ghazal, DARKENERGY و 6 مهمان