تصاویر نجومی


Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:49

Pelican_bi_colour_Wager1024.jpg
Pelican_bi_colour_Wager1024.jpg (446.34 KIB) بازدید 131 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:49

perseid_170812_ladanyi_web.jpg
perseid_170812_ladanyi_web.jpg (514.73 KIB) بازدید 131 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:49

PerseidsoverPyreneesGraffand1024.jpg
PerseidsoverPyreneesGraffand1024.jpg (702.57 KIB) بازدید 131 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:49

PerseidsTurkey_Tezel_960.jpg
PerseidsTurkey_Tezel_960.jpg (89.74 KIB) بازدید 131 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

pj07_nntzlrscrop_gedp1024.jpg
pj07_nntzlrscrop_gedp1024.jpg (629.52 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

RingWaves_CassiniLakdawalla_960.jpg
RingWaves_CassiniLakdawalla_960.jpg (181.42 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

TotalityCanada2Westlake_022679_d1024.jpg
TotalityCanada2Westlake_022679_d1024.jpg (94.84 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

Trunk_Abdul_960.jpg
Trunk_Abdul_960.jpg (103.08 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

WardPartiaLunar2017_1024.jpg
WardPartiaLunar2017_1024.jpg (163.74 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: تصاویر نجومی

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 26 شهريور 1396 - 01:53

cheshirecat_chandra_comp1024c.jpg
cheshirecat_chandra_comp1024c.jpg (157.46 KIB) بازدید 130 بار
عاقبت همه ی ما زیر این خاک
آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر
مجالِ آرامش ندادیم
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5453 times

ارسـال : 6681


نام: Melina
سن: 26 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

قبلی

بازگشت به آلبوم عکس و تصاویر نجومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان