نظریه هاوکینگ و قانون بقای جرم


نظریه هاوکینگ و قانون بقای جرم

نوشتهاز سوی reja12 در شنبه 30 ارديبهشت 1396 - 12:28

یکی از نظریه های هاوکینگ چنین فرض شده که اگر فرد از طریق کرمچاله به گذشته باز گردد با گذشته خود روبرو میشود اما بازخورد تابشی از آن جلوگیری میکند. حال چنانچه از بازخورد تابشی صرفنظر شود و جلوگیری صورت نگیرد در اینجا دو جرم از یک فرد داریم یعنی جرم او دو برابر میشود و چنانچه با فرد دیگری در گذشته روبرو شود باز دو جرم از آن فرد داریم یکی در زمان حال و یکی هم در زمان گذشته که باز جرم او دوبرابر است. سوال اینجاست که چگونه با قانون بقای جرم جور درمیاید. لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.
 
سپـاس : 0

ارسـال : 14


نام نویسی: 96/2/2

ذکر نشده

بازگشت به مکانیک کوانتومی نسبیتی - دینامیک کوانتومی - گرانش - ریسمان

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان