نظريه‌ي ميدان‌هاي كوانتومي Quantum Field Theory را بياموزيم


Re: نظريه‌ي ميدان‌هاي كوانتومي Quantum Field Theory را بيامو

نوشتهاز سوی reja12 در شنبه 16 ارديبهشت 1396 - 11:55

در خصوص نظریه هاوکینگ بازگشت به گذشته از طریق کرمچاله که مسئله بازخورد تابشی را در پی دارد آیا فردی که به گذشته بر میگردد به نسخه ای از خود برمیخورد که با او در ارتباط وجودی است و زمان او کندتر گذشته است؟ لطفا توضیح دهید.
 
سپـاس : 0

ارسـال : 14


نام نویسی: 96/2/2

ذکر نشده

قبلی

بازگشت به مکانیک کوانتومی نسبیتی - دینامیک کوانتومی - گرانش - ریسمان

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان