صفحه 1 از 2

پیوند گرانش و الکترو مغناطیس

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۱/۲/۱۳ - ۱۹:۴۴
توسط Anishtain2
***

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۱/۲/۱۳ - ۲۰:۱۹
توسط chikh
شما آخرش چطور یکدفعه نتیجه گرفتی که جاذبه و الکترومغناطیس از یه جنس هستند؟
منفی بودن انرژی پتانسیل از نوع الکترو مغناطیس چه ربطی داره به منفی بودن نیروی جاذبه؟ شما که نمیتونی معادلات دو انرژی رو که از یه جنس نیستن مساوی هم قرار بدی!!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۰:۲۸
توسط Anishtain2
ممنون از نظرت ..
شما گفتید چطور گرانش و الکترو مغناطیس را با هم برابر گرفتم؟ شما اگه به مقاله توجه کنید و قتی فرمول هم ارزی را پیوند می دم با گرانش پس انرژی هر طیف الکترو مغناطیس هم با رابطه هم ارزی جرم و انرژی برابر هست
در سوال دوم هم باید خودتون تحلیلش کنید:وقتی انرژی در معادله نیرو در مسافت برابر است با انرژی برابری می کند با انرژی پتانسیل گرانشی پس برابر است با نیرو ((که نیرو نیز نیروی گرانشی است )).
در سوال سوم هم:وقتی ما میایم تفاوت جرم را از فرمول هم ارزی جرم و انرژی می ریم اونجاهم لابد اشکال داره که این دو انرژی را با هم مساوی قرار بدیم در حالی که اینطور نیست و می شود برابر قرار داد))
ممنون.(اگر مشکلی بود ذکر کنید)

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۱:۰۴
توسط chikh
Anishtain2 نوشته شده:ممنون از نظرت ..
شما گفتید چطور گرانش و الکترو مغناطیس را با هم برابر گرفتم؟ شما اگه به مقاله توجه کنید و قتی فرمول هم ارزی را پیوند می دم با گرانش پس انرژی هر طیف الکترو مغناطیس هم با رابطه هم ارزی جرم و انرژی برابر هست
در سوال دوم هم باید خودتون تحلیلش کنید:وقتی انرژی در معادله نیرو در مسافت برابر است با انرژی برابری می کند با انرژی پتانسیل گرانشی پس برابر است با نیرو ((که نیرو نیز نیروی گرانشی است )).
در سوال سوم هم:وقتی ما میایم تفاوت جرم را از فرمول هم ارزی جرم و انرژی می ریم اونجاهم لابد اشکال داره که این دو انرژی را با هم مساوی قرار بدیم در حالی که اینطور نیست و می شود برابر قرار داد))
ممنون.(اگر مشکلی بود ذکر کنید)
شما نمیتونید معادلات دو انرژی رو بدون هیچ تعبیر فیزیکی با هم مساوی قرار بدید. مثلا نمیشه ما مقدار انرژی کل رو توی معادله هم ارزی جرم و انرژی برابر معادله انرژی پتانسیل گرانشی قرار بدیم چون در این صورت این اتفاق میفته:
mc^2=mgh پس c^2=gh یعنی سرعت نور با تغییر ارتفاع تغییر میکنه که هیچ تعبیر فیزیکی نداره!!!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۱:۲۱
توسط Anishtain2
می شه بگید کدوم دو انرژی را؟

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۱:۴۴
توسط chikh
اگه منظورت اینه که کدوم دو انرژی توی مقالت رو میگم باید بگم بیشترش! مثلا همون اول مقاله اومدید هم ارزی جرم و انرژی رو برابر انرژی مکانیکی الکترون قرار دادید که طبق مثال بالا تعبیری نداره!!!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۱:۵۹
توسط Anishtain2
اگه این فرمولی که می گید اشتباه باشه پس افزایش جرم در میدان گرانشی هم اشتباه که چنین چیزی نیست و این فرمول پس اثبات شده.
اگر هم می گید که با افزایش ارتفاع سرعت نور بیشتر می شود درست است اما اینجا از نسبیت کمک می گیریم و سرعت محدود می شود.

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۲:۱۸
توسط chikh
Anishtain2 نوشته شده:اگه این فرمولی که می گید اشتباه باشه پس افزایش جرم در میدان گرانشی هم اشتباه که چنین چیزی نیست و این فرمول پس اثبات شده.
اگر هم می گید که با افزایش ارتفاع سرعت نور بیشتر می شود درست است اما اینجا از نسبیت کمک می گیریم و سرعت محدود می شود.
درسته ما افزایش جرم در میدان گرانشی داریم ولی اون به خاطر رابطه هم ارزی جرم و انرژیه ولی رابطه هم ارزی بار و انرژی که نداریم!!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۲:۲۷
توسط Anishtain2
اگر هم ارزی جرم و انرژی داریم و رابطه ی افزایش جرم درسته پس رابطه هم ارزی جرم و انرژیپتانسیل گرانشی نیز داریم.

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۲:۳۷
توسط chikh
Anishtain2 نوشته شده:اگر هم ارزی جرم و انرژی داریم و رابطه ی افزایش جرم درسته پس رابطه هم ارزی جرم و انرژیپتانسیل گرانشی نیز داریم.
من نگفتم رابطه هم ارزی جرم و انرژی پتانسیل نداریم گفتم هم ارزی بار و انرژی نداریم! مثلا اگه یک کولن بار الکتریکی به انرژی تبدیل بشه معادل اون چقدر انرژی داریم؟ من که تا حالا در این مورد فرمولی ندیدم اگه شما دیدی بگو

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۲:۴۸
توسط Anishtain2
فکر کنم اون فرمول انرژی الکترون نه بار الکترون!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۳:۰۰
توسط chikh
Anishtain2 نوشته شده:فکر کنم اون فرمول انرژی الکترون نه بار الکترون!
انرژی الکترون از کجا میاد؟ یا به خاطر تاثیر روی جرمشه یا بارش. ما انرژی حاصل از جرم الکترون رو داریم رابطه هم ارزی جرم و انرژی هم داریم این یه قسمتش. حالا انرژی حاصل از بار الکترون رو داریم(طبق فرمول کولن) ولی هم ارزی بار و انرژی که نداریم!
منظورم اینه که به تعبیر فیزیکی مسله توجه کنید

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۳:۲۱
توسط Anishtain2
chikh نوشته شده:
Anishtain2 نوشته شده:فکر کنم اون فرمول انرژی الکترون نه بار الکترون!
انرژی الکترون از کجا میاد؟ یه قسمت از اون به خاطر جرمشه یه قسمت به خاطر بارش. ما انرژی حاصل از جرم الکترون رو داریم رابطه هم ارزی جرم و انرژی هم داریم این یه قسمتش. حالا انرژی حاصل از بار الکترون هم داریم(طبق فرمول کولن) ولی هم ارزی بار و انرژی که نداریم.
منظورم اینه که به تعبیر فیزیکی مسله توجه کنید
جرمشه یه قسمت به خاطر بارش____!این دو روهم یه ماهیت را ایجاد می کنند که باعث انرژی می شود و انرژی نیز می توان هم ارز شود.

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۳:۳۹
توسط chikh
اصلا چرا این همه پیچش بدیم؟ فرمول E=-ke^2/2r مال زمانیه که پروتون و الکترون به هم نیرو وارد میکنند نه زمانی که الکترون توی میدان گرانشی قرار گرفته! حالا اگه این انرژی رو در فرمول گرانش نیوتون قرار بدیم هیچ معنایی نداره!
مثل اینه که شما انرژی یک جسم رو به جای جرم اون توی فرمول گرانش نیوتون قرار بدی!

Re: پیوند گرانش و الکترو مغناطیس(مقاله)

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۴:۳۷
توسط Anishtain2
الکترون در مدار مانا دارای انرژی ای است که از رابطه ای که اشاره کردید به دست می اید و این انرژی را می توان در هم ارزی جرم و انرژی قرار داد و جرم ان را به دست اورد و ان جرم منفی است که پارادوکس ایجاد می شود.