تفاوت کشش و استرس چیست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 1651

سپاس: 3161

جنسیت:

تماس:

تفاوت کشش و استرس چیست؟

پست توسط rohamjpl »

ببینید تنش یک موجودیت تانسور مرتبه 2 است (به نام تانسور تنش) و به شکل جزء به 6 عدد نیاز دارد تا وضعیت تنش را در یک مکان خاص در فضا مشخص کند. تانسور تنش را می توان برای تعیین کشش اعمال شده بر روی هر سطحی با جهت مشخص استفاده کرد. لذا هنگامی که این 6 جزء را بشناسم می تونم کشش نرمال و مماسی روی یک سطح را تعیین کنم. اجزای تانسور تنش را می توانم در یک ماتریس متقارن 3x3 مرتب کنم و هنگامی که ماتریس در یک بردار ستون 3x1 که یک واحد عادی را در یک سطح مشخص نشون می ده ضرب کنم، یک بردار ستونی 3x1 ارائه می ده که نشون دهنده اجزای کشش اعمال شده توسط ماده بر روی یکی است. طرف سطح که بر روی مواد در طرف دیگر سطح اثر می گذاره. این رابطه استرس کوشی نامیده می شود. امیدوارم که این به نوعی برای شما منطقی باشد.
عکس اولم نشان دهنده تنش است که همانطور که می بینید سه نوع مختلف وجود دارد (بنابراین استرس یک کمیت تانسور مرتبه دوم است).تصویر
تصویر دومم نشان دهنده کشش است. بردار τ قرمز جزء کشش در جهت سطح است.
همانطور که میدونید در تعریف کشش، کتابم در مورد نیروی وارد بر سطح صحبت می کنه در حالی که در تعریف نیروی تنش در عرض یک سطح ذکر شده است.تنش تانسور مرتبه دوم است خواه کشش بردار باشد.
استرس همیشه در یک نقطه تعریف می شود اما کشش همیشه در یک صفحه خاص تعریف می شود
کشش یک اصطلاح کلی تر است.
استرس دارای 6 جزء است اما کشش دارای 3 جزء است.
تانسور تنش را می توان برای تعیین کشش اعمال شده بر روی هر سطحی با جهت مشخص استفاده کرد. بنابراین، هنگامی که این 6 جزء را بشناسید، می توانید کشش نرمال و مماسی روی یک سطح را تعیین کنیدکشش نیروی موازی با سطح است. در جهت کشش نمی تواند در آن هواپیما استرس ایجاد کند. از این رو، کشش به عنوان جایگزینی برای استرس استفاده می شود سردرگمی و اشتباه در ذهن ایجاد می کند. فقط مولفه نرمال نیروی اعمال شده تنش ایجاد می کند. نیروی اعمالی مایل به نیروی نرمال و کشش تبدیل می شود، مولفه نرمال تنش ایجاد می کند، نه جزء کشش. تنش در جهت نیروی اعمالی عمل می کند. از این رو تنش کار بر روی صفحه شیبدار توسط جزء sin (تتا) که در آن تتا زاویه بین نیروی اعمال شده و صفحه است کاهش می یابد. سپس تنش فوق به جزء sin و cos تبدیل می شود تا تنش طبیعی و تنش برشی بدست آید. تنش برشی نتیجه نیروی کششی نیست. این نظر شخصی من است.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
تصویر

ارسال پست