تغییر دمای یک سیستم پیستونی ایزوله

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2141

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

تغییر دمای یک سیستم پیستونی ایزوله

پست توسط rohamjpl »

اگر من یک سیستم دو سیلندر ایزوله حرارتی با پیستون های A و B داشته باشم و روی A کار کنم، به گونه ای که فشار ثابت داشته باشد، آیا به این معنی است که B هم فشار ثابتی دارد؟ همچنین آیا این بدان معناست که از آنجایی که PVγ ثابت است، حجم در طول فرآیند ثابت می ماند. یا اگر مقداری اختلاف فشار وجود داشته باشد، آیا راهی برای محاسبه رابطه بین حجم اولیه و حجم نهایی وجود دارد.
تصویر
همچنین چگونه می‌توانید کار روی این سیستم را محاسبه کنید، آیا می‌توانید سیلندر A را به عنوان یک سیستم مجزا ببینید و کار روی آن را محاسبه کنید یا روی سیلندر B نیز کار انجام شده است؟
مشکل: دو سیلندر عایق حرارتی A و B با حجم مساوی که هر دو مجهز به پیستون هستند توسط یک سوپاپ به هم متصل می شوند. در ابتدا A پیستون خود را به طور کامل خارج کرده و حاوی یک گاز تک اتمی کامل در دمای T است، در حالی که B پیستون خود را به طور کامل وارد می کند و دریچه بسته است. دمای نهایی گاز را پس از عملیات زیر محاسبه کنید. ظرفیت حرارتی سیلندرها باید نادیده گرفته شود
پیستون B به طور کامل خارج شده و شیر کمی باز می شود. سپس با فشار دادن پیستون A با سرعتی که فشار در A ثابت می ماند، تا جایی که به B می رود، گاز رانده می شود: سیلندرها در تماس حرارتی هستند.فکر کنم الان متوجه نشدی این ربطی به pVgamma ندارد زیرا فرآیند برگشت پذیر نیست. تنها در صورتی که گاز یک فرآیند برگشت پذیر را تجربه کند، این عبارت مناسب است. دلیل صفر شدن فشار در B پس از عقب کشیدن پیستون B این است که برای شروع هیچ مول گاز در سیلندر وجود ندارد. پس چگونه ممکن است فشاری وجود داشته باشد اگر مولکولی وجود نداشته باشد؟ کاری که بر روی سیستم توسط پیستون A انجام می شود نیروی (ثابت) وارد بر آن پیستون ضربدر جابجایی آن است. این فقط $W=pV=nRT_0$ است، جایی که a سطح مقطع پیستون و d جابجایی آن است. بنابراین،
$W=pV=nRT_0$
که در آن T0 دمای گاز در سیلندر A در طول فرآیند است. از آنجایی که هیچ گرمایی با محیط اطراف مبادله نمی شود، Q برابر با صفر است. بنابراین، از قانون اول
$\Delta U=nC_v\Delta T=nRT_0$hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست