چرخش ROT در هواپیما

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2090

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

چرخش ROT در هواپیما

پست توسط rohamjpl »

اگر در سیستم واحد متریک SI بمانیم، این پاسخ 2 معادله را پیدا می کند:
$\omega = \frac{g}{V} \cdot \tan (\Phi)$)
$\omega = L \cdot \sin(\Phi) / (m \cdot V)$
با ω rad/sec.
معادله 1 برای یک هواپیما است که با حفظ ارتفاع یک چرخش هماهنگ انجام می دهد. معادله 2 مربوط به حفظ ارتفاع نیست. معادله دوم شما ROT = سرعت بر حسب گره / شعاع به V = ω⋅r می رسد، هر V و هر r را در نظر بگیرید.
بنابراین $V/r = g/V \cdot \tan (\Phi)$ پیدا می کند
$r = \frac{V^2}{g\cdot \tan (\Phi)}$
.در زیر محاسبه ای است که من دریافت کردم. زاویه انحراف بالاتر، سرعت بیشتر و شعاع دور کمتر را نشان می دهد. این معقول است؟
اگر مشخص کنیم که زاویه حمله ثابت است، به طوری که سرعت هوا به عنوان تابعی از بارگذاری بال افزایش می‌یابد، کاملاً منطقی است که تندتر شدن در کنار هم سرعت هوایی بالاتر و شعاع گردش کمتری را به همراه داشته باشد.
اما به نظر می رسد این چیزی نیست که شما اینجا انجام می دهید. شما هیچ فرمولی در مورد بارگذاری بال ندارید. شما خروجی های زیادی دارید و ورودی کافی ندارید -- به نظر می رسد تنها ورودی زاویه بانک باشد. این اطلاعات کافی برای نتیجه گیری معتبر در مورد سرعت هوا یا سرعت چرخش نیست.
اگر نرخ چرخش و زاویه انحراف هر دو ورودی باشند، می‌توانیم سرعت هوا را محاسبه کنیم. اما به نظر می رسد این چیزی نیست که شما انجام می دهید.
نرخ چرخش (ROT) تعداد درجاتی از تغییر جهت است که هواپیما در یک بازه زمانی معین انجام می دهد. بر حسب درجه در ثانیه یا درجه در دقیقه اندازه گیری می شود. فرمول ROT ساده است. G شعاعی تقسیم بر سرعت واقعی هوای هواپیما است.
شعاعی G شتاب در جهتی است که در حال چرخش هستید. در واحد شتاب، مسافت در مجذور زمان (مثلاً متر بر ثانیه مجذور)، و البته سرعت بر حسب فاصله در زمان (متر بر ثانیه) اندازه گیری می شود. وقتی این تقسیم را انجام می دهید متر و یکی از واحدهای ثانیه یکدیگر را خنثی می کنند و چیزی که باقی می ماند چیزی در هر ثانیه است. طبق تعریف، این زاویه ای است که در رادیان اندازه گیری می شود (تقریباً 57 درجه) اولین فرمولی که استفاده می کنید
$1091 * tan(bank angle) / speed in knots$
با فرض پرواز همسطح (بدون صعود یا فرود) که در آن G شعاعی جزء افقی شتاب ناشی از بلند شدن از بال در یک زاویه کرانه خاص است (شعاعی $G = tan (Bank angle) * 9.81 m/sec2$)، و تبدیل گره ها (مایل در ساعت) به متر در ثانیه.
بنابراین یک مایل دریایی 6080 فوت و یک متر = 3.28 فوت است بنابراین مایل دریایی برابر است با
6080 / 3.28 = 1853.65 متر
اما یک گره مایل دریایی در ساعت است، بنابراین برای بدست آوردن m/sec باید بر تعداد ثانیه در یک ساعت (3600) نیز تقسیم کنیم.
(1 گره = 1853.65 متر در ساعت / 3600 ثانیه در ساعت)، و سپس، از آنجایی که پاسخ بر حسب رادیان بر ثانیه است، و ما آن را بر حسب درجه در ثانیه می خواهیم، ​​ضرب در تعداد درجه در رادیان (57.2958 درجه) /radian)، برای بدست آوردن 1091.
$9.81 * 3.28/6080 * 57.2958 * 3600 ~= 1091$
این فرمول از آنجا به وجود آمد.
دومی ساده تر است. بر اساس این واقعیت است که در یک دایره 360 درجه وجود دارد، و محیط یک دایره 2 * Pi * شعاع است، بنابراین اگر هواپیمای شما با سرعت V (به گره) حرکت کند، به طور کامل به دور دایره (360 درجه) حرکت می کند. )، در مقدار زمان = (فاصله / سرعت) ساعت (زیرا ما V را بر حسب مایل دریایی در ساعت مشخص می کنیم). نرخ چرخش تعداد درجه در واحد زمان است، بنابراین فقط باید 360 درجه را بر آن مقدار زمان تقسیم کنیم و سپس بر 3600 تقسیم کنیم تا از درجه در ساعت به درجه در ثانیه برسیم...
$ROT = 360 V / (2 * Pi * radius * 3600)
ROT = V / (20 * Pi * radius):
ROT = V / (62.8318 * radius): V in knots, radius in nm$
این فرمول به وارد کردن سرعت به گره و شعاع به مایل دریایی بستگی دارد. اگر می خواهید شعاع را بر حسب فوت وارد کنید، باید آن را نیز تبدیل کنید (یک نانومتر = 6080 فوت) و فرمول تبدیل می شود
$ ROT = 96.7 * V / radius: V in knots, radius in feet
$
به یاد داشته باشید، همه اینها فقط برای هواپیماهایی که در یک چرخش با زاویه ثابت در سطح (بدون صعود یا فرود) هستند صادق است. اگر در حال چرخش در حالت عمودی هستید، فرضیات موجود در این مورد در مورد G شعاعی مورد نیاز برای حفظ سطح پرواز در یک زاویه کرانه مشخص دیگر درست نخواهد بود..hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست