تلسکوپ تک عدسی با روزنه


تلسکوپ تک عدسی با روزنه

نوشتهاز سوی فاطمه فضل کاظمی در شنبه 12 فروردين 1396 - 16:57

چگونه میتوان یک تلسکوپ تک عدسی با یک روزنه بهجای یکی از دیگر عدسی ها ساخت؟
?Feynman: to be self-confident
“I’ve very often made mistakes in my physics by thinking the theory isn’t as good as it really is, thinking that there are lots of complications that are going to spoil it
 
سپـاس : 1

ارسـال : 20


نام نویسی: 95/5/17

ذکر نشده

بازگشت به فیزیک نور و اپتیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 5 مهمان