تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--


تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی meteorite در چهارشنبه 23 دي 1388 - 03:20

با سلام
یه سری سوال و موضوع های تحقیقاتی در مورد فیزیک مدرن در زیر مطرح کردم.
با این که ممکنه رو بعضی از اونا در تاپیک های دیگه بحث شده باشه ممنون میشم اگه اطلاعات دقیق و معتبری در این زمینه ها دارید به خصوص به شکل جامع و منظم مثل فایلهای pdf و... با ذکر منبع، برای هر موضوع اینجا قرار بدین. اینطوری یه منبع و مرجع معتبر در مورد این موضوعات اینجا درست میشه که همه میتونن استفاده کنن.
فقط باز هم درخواست میکنم که اطلاعاتی که قرار میدین حدسی و... نباشه و به صورت معتبر باشه. در ضمن مطالب و منابعی که قرار میدید تا حد ممکن با لینک و... قرار بدین که از روی اینترنت قابل دسترس باشه و کمتر به کتاب و منبع های دیگر که ممکنه در دسترس نباشه ارجاع بدین (هر چند اگر ارجاع به کتب هم بدین هم خوبه).
تقریبا همه ما تا حدودی با این مطالب آشناییم اما نکات جالب تری از این موضوعات وقتی در یک قالب جامع و معتبر باشه برای ما معلوم میشه واز سر درگمی در میون انبوه مطالب ما رو نجات میده. دلیل تاکید من هم به همین دلیل است.

از همه دوستان تقاضا دارم هر چه زودتر هر قسمتی رو که میدونن قرار بدن.
پیشاپیش از همگی متشکرم.
(دوستان یه تحقیق در یکی ازین موارد برای یکی از دوستانم مبخواستم که باید زود تحویل بده اینه که اگه ممکنه سریعتر کمک کنید. یا اگه در همین موضوعات چیز آماده ای دارید بفرستید. ثواب داره)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ..... .....---------


مقدمات و تاریخ علم

- مسئله 3جسم (three body problem)
-مسئله n جسم (N-body problem)
-قضیه KAM
-شرایط پایداری در یک سیستم سیاره ای سه جسمی چیست؟
-پایداری شبه تناوبی quasi-periodic
-آشوب (chaos) و Poincare
-نا رسایی های فیزیک کلاسیک چیست؟
- حلقه وین
- یین یانگ، یا ti ji tu ،(نشان خانوادگی بور) و اصل مکملیت
- نظریه جهانهای موازی، نظریه جهانهای متوالی، نظریه ریسمان ها، نظریه سی.پی.اچ و... علم یا فلسفه؟
- خدا وعلم. اثبات علمی وجود خدا ( به طور مثال در کتاب عشق و پرستش و ذرات بی انتها و...)
- کشف تک قطبی مغناطیسی (از ویژگی های علم تکرار پذیر بودن آن است...)
- 4 نیروی موجود در طبیعت و مقایسه برد و قدرت آنها
-بوزون ها
-پیون ها
- پزیترون و ضد ماده
-QED
- کوارکها وQCD
- 3 مقاله اننیشتن نسبیت عام، حرکت براونی، فوتوالکتریک
- نظریه ریسمان و "کامران وفا" و نظریه جنگ ستارگان
- سعی در ارائه وحدت میان نیروها، نظریه ها و حوزه های گوناگون علم در طول تاریخ (و تلاش وعلاقه مندی دانشمندان به آن)
- ماده تاریک چیست؟ انرژی تاریک چیست؟
- black hole ، تابش سیاهچاله، تبخیر سیاهچاله
- مکعب 4 بعدی، hypercube، hyperspace، و ابعاد در جهان و فیزیک
- صفر مطلق
شتابدهنده ها

- تحقیق در مورد superconducting super collider
- مشخصات فنی شتابدهنده فرمی لب (از جمله محیط و ... آن)
- انواع آشکارسازها
- اتاقک حباب (bubble chamber)
- اتاقک ابر (cloud chamber)
- اتاقک جرقه (spark chamber)
- اتاقکهای حباب نمیتوانند با سرعتی که برای آزمایشگرهای کنونی لازم است عکس بگیرند جای این اتاقک ها را چه گرفته است؟ (اتاقک های چند سیمی Multi-wire chamber mwc:)
- MWPC: Multi Wire Proportional Chamber
- Cerenkov counter
- LHC و SSC
- پروتون سنکروترون CERN
- شتاب دهنده SLAC
- محدودیتهای شتابدهنده ها
- شتابدهنده ها کلا به چند دسته تقسیم میشوند؟
- سیکلوترون، سنکروترون و سنکروسیکلوترون ها
- شتاب دهنده ها ی خطی (Linac: Linear Accelarator)
- در شتاب دهنده سوقی برای تولید یون چه روشهایی در چشمه یون وجود دارد؟
- امتیازات شتاب دهنده خطی چیست؟
- آثار نسبیتی خود را در چه انرژی نشان میدهند؟
- در شتابدهنده ها اثر نسبیتی جرم را به چند طزیق میتوان اصلاح کرد؟
- آیا با شتاب دهنده میتوان ذرات خنثی را شتاب داد؟ در موردشتاب دادن نوترون ها و استفاده آنها در پزشکی تحقیق کنید (fast-neutron cancer therapy)
تابش جسم سیاه (black body radiation)

- پروژه دفاعی آمریکا Haarp
- آشکارسازهای تابش گرمایی در ابزار بشر (مانند ردیابها و...) و در حیوانات (مانند مار و سوسکهای ملانوفیلا و...)
- از نظر تاریخی بخشهای نامرئی نور چگونه شناخته شد؟ (مادون قرمز و فرابنفش)
- آشکارسازهای کوانتومی مادون قرمز
- QWIP: Quantum Well Infrared Photodetector و QRIP و QDIP
- نور چگونه از شیشه عبور میکند؟
- پدیده پراش و توری پراش و کاربردهای آن (کشف DNA با پراش پرتو x)
- ابزارها و فیلترهای نوری
-چگونگی محاسبه مقدار انرژی هر طول موج
- چرا وقتی ما در معرض تابش گرمایی قرار میگیریم دمای بدن زیاد میشود؟ چه اتفاقی میافتد؟
امواج الکترومغناطیسی چگونه باعث ارتعاش ذرات میشوند؟
-تابش گرمایی توسط جسم جذب میشود و دمای جسم بالا میرود چگونگی این فرآیند را با دو روش کلاسیک و مدرن توضیح دهید؟
- نشان دهید (ثابت کنید) اگر جسم یا سطحی گسیل کننده خوبی باشد الزاما جذب کننده خوبی نیز هست و بالعکس (قانون کیرشهف: اگر یک جذب کننده ایده آل داشته باشیم مانند این است که یک تابش گر ایده آل داشته باشیم.)
- در بررسی تابش جسم سیاه چرا کاواک را در ابتدای بررسی فلزی فرض میکنیم؟
- با یک استدلال ترمودینامیکی نشان دهید توزیع طیفی تابش الکترومغناطیسی ( رو ی مو) مستقل از طبیعت دیواره ها و یا شکل کاواک است.
- همانطور که میدانید کاواک معادل کاملا فارسی واژه cavity است. شعر فارسی که کاواک در آن بوده و ریشه های نامگذاری آن را پیدا کنید.
- فاجعه فرابنفش (ultraviolet catastrophe) و اینکه پلانگ چگونه از آن جلوگیری کرد
- آمار ماکسول-بولتزمان
- چگونه میتوان فرآیند حیات و انفجار بزرگ را بر اساس قوانین ترمودینامیک ( و رابطه s=k*lnw ) توجیه کرد؟
- در مورد رابطه s=k*lnw و اهمیت آن تحقیق کنید.
- با فرض کردن اجرام سماوی به صورت جسم سیاه و با اندازه گیری ماکزیمم طول موج آنها میتوانیم دمای سطح و توان تابیده از آنهارا تعیین کنیم. چرا میتوانیم اجرام سماوی را به صورت جسم سیاه فرض کنیم؟
- منحنی ناظر استاندارد (standard observer curve) ،منحنی نسبی چشم در مقابل امواج نورانی، چیست؟ و در مورد قله این نمودار تحقیق کنید.
- آیا شبیه ترین حیوان از نظر دید به انسان، میمون است؟ چرا؟ در این مورد تحقیق کنید.
- در بررسی تغییرات کوانتومی انرژی نوسانگر هماهنگ ساده چرا انرژی به صورت نمایی کاهش میابد؟
- distance measurement in astronomy و روشهای مختلف آن
- ثابت ها و یکاهای پلانک و معانی و مفهوم آنها مانند زمان پلانک، طول پلانک، جرم پلانک، دمای پلانک و انرژی پلانک و...
- پلانک با چه ایده ای و چطور به این ثابت ها رسیده بود. و چه دلایلی برای انتخاب آنها داشت.
- جرم پلانگ (plank mass) در مورد سیاهچاله؟ در واقع جرم سیاهچاله ای در شعاع شوارتزشید (shwarzschid radius) و با طول موج کامپتون.
- reduced plank mass
- با کمیت های بار و جرم الکترون و h/(2*pi) یک طول بسازید و در نهایت تفسیر کنید این طول، طول چیست؟
- آیا ثابت پلانک با زمان تغییر میکند؟ آیا ثابت پلانک منحصر به فرد است؟ منشا کیهانی کوانتش چیست؟
- آیا ثابت های جهانی ثابت هستند؟
- نظریه تابش جسم سیاه چه ارتباطی با نظریه انفجار بزرگ (اولیه) دارد؟
- پلانک انرژی صفر را هم پیش بینی کرد اما امروزه میدانیم که در صفر مطلق هم انرژی داریم. در این مورد و در مورد نظریه کوانتومی جدید توضیح دهید.
- تحقیق در مورد تابش زمینه ای و ارتباط آن با انفجار بزرگ ( پروژه COBE: Cosmic Background Explorer ) (نوبل پارسال در این مورد بوده)
- تابش زمینه میکروموج کیهانی Cosmic Microwave background radiation و همچنین تحقیق در مورد مدل کردن کل جهان به صورت یک کاواک با دمای 2.7 کلوین و ماکزیمم طول موج 1.1 میلیمتر، کارهای دانشمندانی چون Doroshkevich و Novikov و Penzial و Wilson و...
گاهي به زمين گاهي به خود و.... گاهي به آسمان نگاه كن

من آمدم. تو هم بیا...
نماد کاربر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 86


شهر: تهران
نام نویسی: 87/2/8

ذکر نشده

تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید-- 2

نوشتهاز سوی meteorite در چهارشنبه 23 دي 1388 - 03:26

اثر فوتوالکتریک (photoelectric effect)

-پرتوهای کاتدی چیست؟
- تامسون به چه روشی توانست نسبت بار به جرم ذرات پرتو کاتدی را حساب کند؟
- آزمایش میلیکان را درباره اندازه گیری بار الکترون شرح دهید.
- به غیر از اثر فوتوالکتریک چه فرآیندهای دیگری وجود دارند که طی آنها الکترون ها میتوانند از سطح ماده جدا بشوند؟
- چرا کلیه فوتوالکترونها دارای یک انرژی جنبشی نیستند و انرژی آنها بین صفر و یک مقدار ماکزیمم است؟
- نور رفتاری موجی دارد یا ذره ای؟ یا موجی-ذره ای؟ چه پدیده ها و آزمایشهایی با هر تفسیر توجیه میشوند و یا رد میشوند. در این مورد تحقیق کنید.
- فوتون چیست؟
- تفاوت تفسیر انیشتن با تفسیر لمپ و اسکالی در پدیده فوتوالکتریک را بیان کنید.
-آیا میدانید نیوتن نیز نور را ذره میدانست؟ در این مورد تحقیق کنید.
- آمار بوز-انشتین
- تابش گرمایی در کاواک را با امواجی که به طور تصادفی در تمام راستا ها حرکت میکنند میتوان به صورت یک گاز فوتونی در نظر گرفت. به کمک آمار بوز-انشتین توزیع کامل انرژی گاز فوتون را حساب کنید و نشان دهید طیف انرژی تابش جسم سیاه حاصل از تصویر گاز فوتون در گستره کامل فرکانسها بر قانون پلانک منطبق است.
- Multiple-photon photoelectric effect
- تکسوکننده های فوتونی (multiplier phototube) چیست؟
- دوربین های حساس تلویزیونی موسوم به orthicon
- گسیل القایی و اصول کار لیزر
-این امکان وجود دارد که یک الکترون هم زمان دو فوتون یکسان را از یک چشمه ی لیزر پر توان جذب کند. این رویداد چه اثری بر فرکانس آستانه دارد؟ رابطه بین جریان فوتوالکتریک (همانجریان اشباعی) با شار نور فرودی( یا توان تابش فرودی) چگونه خواهد بود؟ ( این مسئله را به جای دو فوتون برای n فوتون نیز حل کنید)
-تحقیق در مورد external photoelectric effect و Internal photoelectric effect
- تحقیق در مورد photochemical action
اثر کامپتون (Compton effect)

- پراکندگی تامسون و پراکندگی کامپتون
-استخراج معادله کامپتون با تکیه بر استدلال نانسبیتی زومفیلد
- شدت اشعه x پراکنده شده با فرمول Klein-Nishina و مقایسه با فرمول تامسون
- در کدام ناحیه از طیف الکترومغناطیسی پراکندگی تامسون فرآیند اصلی است و در کدام ناحیه پراکندگی کامپتون؟
- دلیل پهن بودن قله کامپتون چیست؟
- باریکه ای موازی از فوتون ها را در نظر بگیزید که از ورقه ای از ماده عبور میکنند. فوتونها از طریق 4 فرآیند مختلف میتوانند با اتم های ورقه بر هم کنش داشته باشند: فوتوالکتریک، تامسون، کامپتون و تولید زوج. تحت مجموعه ای از شرایط مفروض شانس وقوع هر یک از این فرآیندها چقدر است؟
- نشان دهید فوتون هایی که انرژی بیشتری دارند، انرژی بیشتری تلف میکنند؟ (با تشکیل کسر اتلاف انرژی)
- در مورد پرتو x و عکسبرداری به وسیله تابش و استفاده از اثر فوتوالکتریک و اثر کامپتون در این فرآیند تحقیق کنید. کدام مناسب تر است؟
- انرژی تشخیص در عکسبرداری از چند تا چند الکترون-ولت (ev) است؟
- در زوایای کوچک انحراف، فوتون پخش شده تقریبا تمام انرژی خود را داراست. این موضوع چه مشکلی در رادیولوژی تشخیص به وجود میاورد؟ (فیلم مه آلود میشود.) (چرا قابل حذف نیست؟)
- آثار شیمیایی و زیست شناختی تابش چیست؟
- double Compton effect
- pair production و pair annihilation
- PET: Positron Emission Tomographi
- اشعه ها (آلفا، بتا و...) را از لحاظ مرگبار بودن با هم مقایسه کنید.
- خصوصیات بتن فشرده و مقاوم طبق استانداردهای ACI
- حفاظت های چند لایه چطور گذاشته میشوند؟
- در حفاظ های بتنی باید به شدت مراقب درجه حرارت بود و به شدت آن رابررسی کرد. چرا؟ چه اتفاقی میافتد؟
- حفاظ ها در رآکتورهای هسته ای باید چگونه و قادر به متوقف کردن چه نوع تابشهایی باشند؟
مدل های اتمی

-چگونه ثابت شد که ذرات آلفا ( به خصوص به کمک ذرات گسیل یافته از رادون) همان هسته اتم هلیوم هستند؟
- روشهای شناسایی ذرات پراکنده شده آلفا (روش سوسو زنی و شمارشگر گایگر)
- انیمیشن مسیر حرکت ذره در یک برخورد ( در قانون پراکندگی رادرفورد) (این پروژه انجام شده وبه صورت برنامه در اینترنت هست فقط کافیست آن را پیدا کنید و پارامترهای مناسب به آن بدهیم )
- multiple scattering
- در مورد سطح مقطع هسته ای ، cross section for the interaction ، و barn تحقیق کنید.
- چرا اسم سطح مقطع هسته ای Barn نام گذاری شد؟ (توسط Holloway Baker)
- ابعاد هسته چگونه بدست آمد؟
- مدل اتمی Hantaro Nagaoka
- ماده هسته ای چیست؟ آیا چنین ماده ای با چنین جرمی وجود خارجی دارد؟
- تحقیق در مورد چگالی بار داخلی پروتون و نوترون
- مراحل کشف نوترون (ریاضیات نوترون چادوویک)
- در مورد نیروی قوی هسته ای توضیح دهید و با استفاده از آن توضیح دهید چرا هسته اتم را گرد در نظر میگیریم؟
- چرا برای شکافت هسته از الکترون استفاده میکنیم؟
- در مورد بار و چگالی بار نوترون تحقیق کنید. و چگونگی بدست آوردن آن
- چرا طیف جذبی عناصر منحصر به فرد است؟
-اگر فشار بخار یا گاز تابان را افزایش دهیم، خطوط طیفی چه تغییری میکنند؟
-چرا با اینکه اتمها پس از جذب تابش دوباره آنها را بازتاب میکنند، ما در طیف جذبی باز هم شاهد خطوط تاریک هستیم؟
- آیا خطوط تاریک جذبی در گاز سرد همان خط های تابشی در طیف گاز گرم است؟
- تحقیق در مورد (تاریخچه) اینکه چه عناصری و چگونه توسط طیف سنجی کشف شدند. و اینکه اولین بار به روش طیف سنجی آلودگی ماهی های تن را به جیوه متوجه شدند.
- ضعف های مدل بور را بیان کنید، در مورد هر یک تحقیق کنید، چه مشکلاتی ایجاد میکردند و بیان کنید چه راه حل هایی برای توجیه این پدیده ها بیان شد. (نارسایی های مدل بور مانند: نا نسبیتی بودن آن، عدم ارائه راهکار برای محاسبه شدت خطوط طیفی، قادر به توضیح طیف های اتمی با بیش از یک الکترون نبود، بستگی اتمها و مولکول ها در مایعات و جامدات را توضیح نمیداد و در توجی ریز ساختارهای طیفی و اثر زیمان نا توان بود.)
- تعمیم مدل بور به وسیله زومفیلد را بیان کنید. (مانند: بیضی گرفتن مدارات، حل نسبیتی، اضافه کردن قاعده گزینش و...)
- قاعده کوانتیزاسیون ویلسون-زومفیلد
- مدلهای در مورد اتم، سر نوشت هر کدام و مدل امروزی را بیان کنید.
-مکانیک کوانتومی جدید ونقش "دوبروی" به عنوان حلقه واسط بین مکانیک کوانتومی قدیم وجدید.
-کوانتوم و حفاری تونل ها
- آمار فرمی-دیراک و فرمی ها
- بررسی سیر تاریخی علم در توجیه طیف تابشی هیدروژن و خط (H) آلفا در آن.(که ازنیوتن و ... شروع میشود سپس به رادرفورد میرسد، سپس بور خط ها را پسش گویی میکند، بعد از آن زومفیلد ریز ساختارهای آنرا به کمک تعمیم مدل بور ودر نظر گرفتن زیر لایه ها توجیه میکند اما هنوز قادر به توجیه شدت آن نبوده، وهمینطور با پی بردن به ساختار پیچیده این طیف به دنبال آن مکانیک کوانتومی جدید و مباحث QED و ... مطرح میشود.)
گاهي به زمين گاهي به خود و.... گاهي به آسمان نگاه كن

من آمدم. تو هم بیا...
نماد کاربر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 86


شهر: تهران
نام نویسی: 87/2/8

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی meteorite در جمعه 25 دي 1388 - 18:50

انجمن فیزیک و این همه موضوع و هیچی جواب!...
فقط میتونم بگم، ما ز یاران چشم یاری داشتیم
smile072
گاهي به زمين گاهي به خود و.... گاهي به آسمان نگاه كن

من آمدم. تو هم بیا...
نماد کاربر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 86


شهر: تهران
نام نویسی: 87/2/8

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی MA102 در يكشنبه 27 دي 1388 - 19:09

من میخام بعد از امتحانم یه مطلب مفصل در مورد ذزات بنیادی بنویسم. تو بخش فیزیک ذرات بنیادی با عنوان ذرات بنیادی و مدل استاندارد.امیدوارم جواب سوالای مربوط به ذرات بنیادی خود را بیابید. smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/
نماد کاربر
 
سپـاس : 1815

ارسـال : 1664


نام: Laplace transforms
نام نویسی: 88/9/18

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی AliHagigat در چهارشنبه 28 بهمن 1388 - 11:44

اگر کسی میدونه لطفاً آزمایش براگ رو توضیح بده. در این آزمایش پرتو x یا الکترونها به یک بلور مثل نمک میتابد و یک آشکار ساز یک شدت ماکزیمم ثبت میکند، صحبت از تداخل امواج(پراش) و n*lamda=2*d*sin(teta)+0 است و هدف محاسبهٔ طول موج پرتو x یا فاصلهٔ بین صفحات براگ یا اتمهای نمک است.
سؤال اینست که چه چیزی با چه چیزی تداخل میکند؟ n مرتبهٔ بازتاب است ولی معنی آن چیست؟ چطور میتوانیم مطمئن شویم n چه عددی است؟
 
سپـاس : 6

ارسـال : 505


نام نویسی: 87/9/9

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی mehr28m در چهارشنبه 28 بهمن 1388 - 20:01

درمورد تک قطبی مغنا طیسی . خاصیت مغنا طیسی دراثر حرکت بار الکتریکی در فضا بوجود میاید و شدت آن در یک نقطه با یک بردار نشان داده میشود این بردار عمود بر امتداد حرکت بار الکتریکی میباشد. نوک بردار مغنا طیسی را با N و ته آنرا با S نشان میدهند . اگر یک الکترون حرکت دورانی داشته باشد بردار مغناطیسی درمرکز حلقه ماکزیمم خواهد بود وامتداد آن عمود بر سطح حلقه واگر حرکت الکترون راست گردبا شد نوک بردا ر بسمت پائین خواهد بود واین حلقه یک آهن ربای کوچک را ایجاد میکند .نوک بردار مغناطیس قطب شمال وته بردار مغنا طیس قطب جنوب نامگذاری میشود. صحبت از تک قطبی مغناطیسی مثل اینست که بگوییم آیا بر داری وجود دارد که فقط نوک داشته باشد یافقط ته داشته باشد یا اینکه بگوییم اگر یک بردار را از کمر آن قیچی کنیم چه میشود .
واپسین ویرایش بدست mehr28m در سه شنبه 11 اسفند 1388 - 20:20, رویهم 1 بار.
 
سپـاس : 2

ارسـال : 26


نام نویسی: 88/11/20

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی mehr28m در سه شنبه 11 اسفند 1388 - 20:10

" مکعب چهار بعدی ابعاد درجهان وفیزیک ".
نقطه یک فضای صفر بعدیست . از حرکت نقطه خط بوجود میاید که فضا ی تک بعدیست ومکانها مختلف درین فضا را با عدد x نشان میدهیم .از حرکت خط درامتداد عمود بر خودش صفحه بوجود میاید که یک فضای دو بعدیست ومکانهای مختلف درین فضا را با دوعدد x و y نشان میدهیم . ازحرکت صفحه در امتداد عمود برخودش حجم بوجود میاید که یک فضای سه بعدیست درین فضا سه محور عمود برهم X وYو Z وجود دارد ومکانهای مختلف درین فضا با سه عدد x و y و z نشان داده میشود .از حرکت حجم در امتدادی که بر هر سه محور مختصات عمود باشد فضای چهاربعدی بوجود میاید.
مثل موارد قبل که هر محور جدید بیرون از فضای موجود قرار میگرفت محور بعد چهارم نیز بیرون از فضای ما قرار میگیرد وموجودات سه بعدی نمیتوانند محورهای ابعاد چهارم و بالاتر را ببینند. بنظر من علت اینکه زمان را بعد چهارم فرض میکنند اینست که برای ایجا د هر بعد جدید لازمست ابعاد قبلی حرکت کنند و وجود حرکت یعنی وجود زمان.

ما در صفحه مکعب رابصورت دو مربع جابجا شده که رئو س آنها بهم وصل شده رسم میکنیم . برای رسم مکعب چهار بعدی بهتر است یک مکعب کوچک را درون یک مکعب بزرگ رسم کنیم ورئو س آنهارا بهم وصل کنیم . خط واصل بین رئوس امتداد بعد چهارم را نشان میدهد میتوان تصور کرد که اگر جسمی ازفضای سه بعدی ما خارج شود باید بتدرج کوچک شده ناپدید گردد.
 
سپـاس : 2

ارسـال : 26


نام نویسی: 88/11/20

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی فوکویاما در سه شنبه 10 آبان 1390 - 17:20

کتب زیر بسیار مفیدند نام نویسنده داخل پرانتز آمده:
1صفر(مسعود ناصری)
2نظریه کوانتومی(پاکینگ هرن)
3نجوم به زبان ساده
4صبوری در سپهر لاجوردی
5آیا خدا مرده است؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 6


نام نویسی: 90/8/7

ذکر نشده

Re: تحقیق فیریک مدرن --لطفا همه کمک کنید--

نوشتهاز سوی ALIbaghbani در دوشنبه 16 آبان 1390 - 01:03

سلام دوست عزیزم من اطلاعات بسیار بسیار زیادی در این زمینه ها دارم برای ارتباط با من با ایمیل زیر بامن در ارتباط باش!!
baghbani_ali21@yahoo.com

هر سوالی داری بپرس دوستارت علی باغبانی
نماد کاربر
 
سپـاس : 6

ارسـال : 36


نام نویسی: 90/8/16

ذکر نشده


بازگشت به فیزیک مدرن

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان