حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کنند


حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کنند

نوشتهاز سوی Atomic در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 21:41

حسین اردکانی، دکترای علم فیزیک و از شاگردان پروفسور حسابی : هر آنچه در شارع مقدس وجود دارد دارای مبنای علمی است به طوری که در اعمال حج آمده است که جهت حرکت برای طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربه های ساعت باشد یا اینکه اکثر مراجع تقلید می گویند که بهتر است در ناحیه در خانه خدا تا مقام ابراهیم طواف انجام شود.

وی افزود: تمام اینها از نظر علم فیزیک قابل اثبات است. در نیمکره شمالی که خانه خدا واقع شده است وقتی هر ذره یا جسمی خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد 5 نیرو به آن وارد می شود که جمع این نیروها و انرژی ها به سمت داخل است. در بحث طواف هم همین است، ذرات در اینجا انسان ها هستند و مجموع این نیروها نیز به سمت مرکز که همان خانه خداست هدایت می شود.

این فیزیکدان ادامه داد: اگر در طواف، چرخش به سمت راست انجام می شد در علم فیزیک آمده است که گریز از مرکز رخ می داد و طبق قانون فیزیک ذرات که در اینجا انسان ها هستند به سمت بیرون پرتاب می شدند و نیروی آنها به سمت مرکز که همان خانه خداست هدایت نمی شد.


اردکانی گفت: حالا اگر خانه خدا در نیمکره جنوبی واقع می شد حتماً در دین ما تأکید بر این می شد که باید در جهت عقربه‌های ساعت یعنی به سمت راست، طواف خانه خدا انجام شود.


وی درباره تأکید بر طواف بین در خانه خدا و مقام ابراهیم نیز اظهار داشت: هر جسم متحرکی که حرکت دورانی دارد اگر شعاع کم شود، سرعت آن به طور ناخودآگاه زیادتر می شود و تمایل و تمرکز آن به سمت داخل و مرکز بیشتر می شود به همین دلیل اکثر مراجع می گویند که در این فاصله طواف خانه خدا انجام شود چون با این تمرکز، صعود و عروج رخ می دهد.

این دکترای علم فیزیک معتقد است که همه چیز در دنیا بر اساس علم فیزیک قابل بررسی است اما علم انسان در این حد نیست که تمام آنها را دریافت کند.

منبع : http://radman.blogfa.com/
 
سپـاس : 20

ارسـال : 22


نام نویسی: 91/7/20

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Behjo در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 21:57

Atomic نوشته است:حسین اردکانی، دکترای علم فیزیک و از شاگردان پروفسور حسابی : هر آنچه در شارع مقدس وجود دارد دارای مبنای علمی است به طوری که در اعمال حج آمده است که جهت حرکت برای طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربه های ساعت باشد یا اینکه اکثر مراجع تقلید می گویند که بهتر است در ناحیه در خانه خدا تا مقام ابراهیم طواف انجام شود.

وی افزود: تمام اینها از نظر علم فیزیک قابل اثبات است. در نیمکره شمالی که خانه خدا واقع شده است وقتی هر ذره یا جسمی خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد 5 نیرو به آن وارد می شود که جمع این نیروها و انرژی ها به سمت داخل است. در بحث طواف هم همین است، ذرات در اینجا انسان ها هستند و مجموع این نیروها نیز به سمت مرکز که همان خانه خداست هدایت می شود.

این فیزیکدان ادامه داد: اگر در طواف، چرخش به سمت راست انجام می شد در علم فیزیک آمده است که گریز از مرکز رخ می داد و طبق قانون فیزیک ذرات که در اینجا انسان ها هستند به سمت بیرون پرتاب می شدند و نیروی آنها به سمت مرکز که همان خانه خداست هدایت نمی شد.


اردکانی گفت: حالا اگر خانه خدا در نیمکره جنوبی واقع می شد حتماً در دین ما تأکید بر این می شد که باید در جهت عقربه‌های ساعت یعنی به سمت راست، طواف خانه خدا انجام شود.


وی درباره تأکید بر طواف بین در خانه خدا و مقام ابراهیم نیز اظهار داشت: هر جسم متحرکی که حرکت دورانی دارد اگر شعاع کم شود، سرعت آن به طور ناخودآگاه زیادتر می شود و تمایل و تمرکز آن به سمت داخل و مرکز بیشتر می شود به همین دلیل اکثر مراجع می گویند که در این فاصله طواف خانه خدا انجام شود چون با این تمرکز، صعود و عروج رخ می دهد.

این دکترای علم فیزیک معتقد است که همه چیز در دنیا بر اساس علم فیزیک قابل بررسی است اما علم انسان در این حد نیست که تمام آنها را دریافت کند.

منبع : http://radman.blogfa.com/


اول اینکه خوب دو انتخاب بیشتر نداشتند:یا باید ساعتگرد
می چرخیدند یا پادساعتگرد، وگرنه می خوردند بهم حجاج!

و دوم اینکه این دکترای علم فیزیک(!) انسان ها را چندگرمی
فرض کرده است که خیال کرده اگر ساعتگرد بچرخند،نیروی
کوریلیوس آنها را به بیرون پرتاب میکند!!
smile021
با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت
بی تو ای آزادی ,ای والا کلام

گر نباشی در میان ,باید که از دنیا گریخت...
نماد کاربر
 
سپـاس : 977

ارسـال : 729


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Atomic در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 22:23

شما تا حالا دور پیست دو و میدانی دویدی؟
از سوالم قصد توهین ندارم
اما من خودم دونده هستم، بعد خوندن این مطلب همین قضیه رو آزمایش کردم
منظور از پرتاب شدن اینه که نیرویی به سمت بیرون هدایتشون میکنه
اگه دوست داشتی امتحان کن
در ضمن ممنون که صحبتم رو خوندی
 
سپـاس : 20

ارسـال : 22


نام نویسی: 91/7/20

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Behjo در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 22:37

Atomic نوشته است:شما تا حالا دور پیست دو و میدانی دویدی؟
از سوالم قصد توهین ندارم
اما من خودم دونده هستم، بعد خوندن این مطلب همین قضیه رو آزمایش کردم
منظور از پرتاب شدن اینه که نیرویی به سمت بیرون هدایتشون میکنه
اگه دوست داشتی امتحان کن
در ضمن ممنون که صحبتم رو خوندی


اول اینکه نیروی مورد نظر با تندیِ ذره متناسب است
و حجاج آنگونه که شما در پیست می دوید نمی دوند
بلکه به آرامی راه می روند!

دوم اینکه از نگاه کسی که اسلام را قبول ندارد،
حتی اگر این انحراف قابل توجه هم باشد،می تواند
بگوید که خوب آنها در آغاز رندم می چرخیده اند و
کم کم فهمیده اند که آنهایی که پادساعتگرد می چرخند
منحرف نمی شوند و بنابرین پادساعتگرد چرخیده اند.

همانگونه که بسیاری چیزها را مردمان باستان همینگونه
و با تجربه دریافته اند.برای نمونه اسکیموها فهمیده اند که
اگر کفش هایشان پهن تر باشد کمتر در برف فرو می روند و...

شما از کجا می دانید که از زمان ابراهیم آنها پادساعتگرد
می چرخیده اند؟؟؟
با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت
بی تو ای آزادی ,ای والا کلام

گر نباشی در میان ,باید که از دنیا گریخت...
نماد کاربر
 
سپـاس : 977

ارسـال : 729


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Atomic در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 22:45

Behjo نوشته است:
Atomic نوشته است:شما تا حالا دور پیست دو و میدانی دویدی؟
از سوالم قصد توهین ندارم
اما من خودم دونده هستم، بعد خوندن این مطلب همین قضیه رو آزمایش کردم
منظور از پرتاب شدن اینه که نیرویی به سمت بیرون هدایتشون میکنه
اگه دوست داشتی امتحان کن
در ضمن ممنون که صحبتم رو خوندی


اول اینکه نیروی مورد نظر با تندیِ ذره متناسب است
و حجاج آنگونه که شما در پیست می دوید نمی دوند
بلکه به آرامی راه می روند!

دوم اینکه از نگاه کسی که اسلام را قبول ندارد،
حتی اگر این انحراف قابل توجه هم باشد،می تواند
بگوید که خوب آنها در آغاز رندم می چرخیده اند و
کم کم فهمیده اند که آنهایی که پادساعتگرد می چرخند
منحرف نمی شوند و بنابرین پادساعتگرد چرخیده اند.

همانگونه که بسیاری چیزها را مردمان باستان همینگونه
و با تجربه دریافته اند.برای نمونه اسکیموها فهمیده اند که
اگر کفش هایشان پهن تر باشد کمتر در برف فرو می روند و...

شما از کجا می دانید که از زمان ابراهیم آنها پادساعتگرد
می چرخیده اند؟؟؟


شما میگی اسلام بعد میگی حضرت ابراهیم؟!
در اینکه زمان حضرت ابراهیم و موسی و عیسی طواف خانه خدا انجام می شده یا نه سند معتبری نیست
و اینکه از زمان اسلام به بعد دستور صریح نحوه طواف به این صورت میباشد
الان حضور ذهن ندارم اما یک دانشمند یهودی هم همین مسئله رو به طور مفصل شرح داده، ان شا الله به زودی میزارم براتون
 
سپـاس : 20

ارسـال : 22


نام نویسی: 91/7/20

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Behjo در چهارشنبه 10 آبان 1391 - 23:00

Atomic نوشته است:شما میگی اسلام بعد میگی حضرت ابراهیم؟!
در اینکه زمان حضرت ابراهیم و موسی و عیسی طواف خانه خدا انجام می شده یا نه سند معتبری نیست
و اینکه از زمان اسلام به بعد دستور صریح نحوه طواف به این صورت میباشد


پیداست که قرآن را نخوانده اید! smile020

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

به خاطر بياور زماني را که جاي خانه (کعبه) را براي ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا کند، و به او گفتيم:) چيزي را همتاي من قرار مده و

خانه ام را براي طواف کنندگان و قيام کنندگان و رکوع کنندگان و سجودکنندگان (از آلودگي بتها و از هر گونه آلودگي) پاک ساز
آیه 26 سوره ی حج

بنابرین از زمان ابراهیم هم طواف می شده


و اسلام هم تنها کاری که پیش از این انجام می شده را بازگو کرده
مانند بسیاری چیزهای دیگر که پیش از اسلام هم بوده و اسلام هم
دوباره آنها را گفته. برای نمونه اینکه اگر کسی را بکشید باید دیه اش
(پولش)را بدهید!

دیگر اینکه چگونه می خواهید نشان دهید که انتخابِ جهتِ چرخش
،همانگونه که پیش از گفتم، بر اساس ِ آزمون و خطا نبوده؟؟؟
با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت
بی تو ای آزادی ,ای والا کلام

گر نباشی در میان ,باید که از دنیا گریخت...
نماد کاربر
 
سپـاس : 977

ارسـال : 729


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی morteza069 در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 00:11

احسنت به بهجو که با سند جواب داد...


یه زمونی یه مستند دیدم (والا اسمشم یادم نیست انگلیسی زبونم بودن)....درمورد انرژیو از این چیزا صحبت می کرد...
و مکان کعبه جزو چاکرا!! انرژی است و یه سری دلایل هم آورد که ... طواف چپ گرد بهتره...در کل باید بگم همین قدر بیشتر یادم نمیاد smile056 smile033 smile033

اما بسیاری از پدیده ها (غالبا)اگر قرا باشد حرکت منحنی وار یا مارپیچی داشته باشند" بصورت چپ به را ست اند...
1-پیچش رشته های تشکیل دهنده کروموزوم های کلیّه جانداران
2- با ساختار آمیلاز اینطوریه
3-پیچش غالب گیاهان
5-گردبادها
6-گردش دنباله های کهکشانی
7-گردش غالب منظومه ها
8- و خیلی دیگه...

البته نمدونم با طوا ف چپ گرد همخونی داره یا نه... صرفا جهت یاد آوری بود....
سوداگري اسلحه و مواد مخدر و انسان! اولين و دومين و سومین شاخه بزرگ
اقتصاد جهان امروز را تشکيل مي دهد.
ویکی پدیا20 میلیون! بیا تو! (اوایل صفحه بروید!) ------->(جنگ جهانی اول ، 20 میلیون کشته و ناپدید! -- 10 میلیون کشته در ایران)
_______________________________________________________________________________
viewtopic.php?f=4&t=2180&p=389912#p389912
_______________________________________________________________________________
نماد کاربر
 
سپـاس : 33

ارسـال : 189


نام: موسوی زاده
شهر: مشهد
نام نویسی: 91/7/27

مرد

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی رادون در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 00:33

مطلب خیلی جالبی بود...
دلایل عرفانی و فلسفیش رو می دونستم دلیل فیزیکیشم اضافه شد.
به نظرم وقتی 3 گرایش علمی با قوانین خاص خودشون این قضیه رو اثبات می کنن دیگه نمیشه گفت امر بدون دلیل بوده smile036
تمام مشکل بشر از این است که خیال می کند
ظهور یکی از راه های نجاتش است!
و حال آن که ظهور تنها راه نجات است...
نماد کاربر
 
سپـاس : 3

ارسـال : 4


نام نویسی: 91/6/31

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی M4S0uD در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 02:40

اگه کسی ساعتگرد هم چرخید طوری نیست فقط کار دیگه ای نکنه چون عمق فاجعه اینقدره که مقام معظم رهبری هم فرمودن بهتره زنا و مردا از هم جدا باشن. حالا بشینین بحث بیخود کنین
تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 59

ارسـال : 105


نام نویسی: 91/3/30

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی meaning در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 07:56

Behjo نوشته است:و دوم اینکه این دکترای علم فیزیک(!) انسان ها را چندگرمی
فرض کرده است که خیال کرده اگر ساعتگرد بچرخند،نیروی
کوریلیوس آنها را به بیرون پرتاب میکند!!

به نظر من اگر اين خبر صحت داشته باشه
اين نيرو هرچند جزئي ولي باز بي تاثير نيست
چون توي مجله ي داخلي خوندم محققان مي گن
افرادي كه در طبقات بالاي ساختمان ها
زندگي مي كنند(طبق نظريه انيشتن) به مقدار خيلي جزئي
دير تر پير ميشن(همون داستان دوقلو ها كه يكيشون
رفت فضا و وقتي برگشت ديد برادرش پير شده)

Behjo نوشته است:شما از کجا می دانید که از زمان ابراهیم آنها پادساعتگرد
می چرخیده اند؟؟؟

به اين سوال نميشه پاسخ قطعي داد
ولي از اون جايي كه سمت راست هميشه واسه
اديان قداست خاصي داره پس ميشه گفت هميشه
ابتدا به سكون به سمت راست(پادساعتگرد) طواف كرده اند
در قرآن سمت راستي ها همه بهشتي هستند

واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين
واما ان كان من اصحاب اليمين
فسلام لك من اصحاب اليمين

...
.
در كل سمت چپ در اسلام براي خبائث و سمت راست براي پاكيزگي است
مثلا در اسلام چون توالت مدفن خباثت است با پاي چپ وارد ميشن
اما با پاي راست به مسجد ميرن
در كل فك نكنم در احكام اين راست و چپ فلسفه خاصي داشته باشه جز اينكه
چونتمريني براي بهشتي شدنه اسلام مسلمين رو مقيد به اين مي كنه كه
از دنيا تمرين كتت...و به گونه اي مثل هم عمل كنند !

Atomic نوشته است:حسین اردکانی....در نیمکره شمالی که خانه خدا واقع شده است
منبع : http://radman.blogfa.com/

حالا چي شد كه توي نيم كره ي شمالي قرار داده شد مگه نيم كره جنوبي چشه؟
الله اعلم حيث يجعل رسالته
خدا آگاه تر از آن است كه كجا رسالت خود را قرار دهد
....
.
اما اين آيه اگه ازش سوء استفاده بشه(كه قطعا ميشه و حالا هم شده) يك حكومت موروثي رو نشون ميده
كه پس از پيامبر يه عده ميان و بر اساس آيات قرآن مي گن ما بر اساس اين آيات
منصب الهي داريم.مثل شاهنشاه رضا شاه كه "ضلل الله" است يا مثلاً رهبر ايران نايب
خيلي خيلي خاص امام زمان !
*ضلل الله=سايه خدا روي زمين
 
سپـاس : 1114

ارسـال : 913


نام نویسی: 90/11/9

مرد

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Behjo در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 09:27

morteza069 نوشته است:احسنت به بهجو که با سند جواب داد...
یه زمونی یه مستند دیدم (والا اسمشم یادم نیست انگلیسی زبونم بودن)....درمورد انرژیو از این چیزا صحبت می کرد...
و مکان کعبه جزو چاکرا!! انرژی است و یه سری دلایل هم آورد که ... طواف چپ گرد بهتره...در کل باید بگم همین قدر بیشتر یادم نمیاد smile056 smile033 smile033
اما بسیاری از پدیده ها (غالبا)اگر قرا باشد حرکت منحنی وار یا مارپیچی داشته باشند" بصورت چپ به را ست اند...
1-پیچش رشته های تشکیل دهنده کروموزوم های کلیّه جانداران
2- با ساختار آمیلاز اینطوریه
3-پیچش غالب گیاهان
5-گردبادها

6-گردش دنباله های کهکشانی
7-گردش غالب منظومه ها
8- و خیلی دیگه...
البته نمدونم با طوا ف چپ گرد همخونی داره یا نه... صرفا جهت یاد آوری بود....

smile072
چاکرا مفهومی است که از فلسفه ی هند باستان می آید
و چون آن زمان چیزی از دانش امروزی نمی دانستند،برای
هر ویژگی انسانی،مانند احساس و... نقاطی را در بدن
در نظر گرفته بودند.که به مناسبت هایی باز می شوند
و مثلا انسان را شاد می کنند یا...
مانند عربها که گمان می کردند انسان با قلبش اندیشه می کند!
( "لهم قلوبهم لا یفقهون بها "سوره : الاعراف آیه : 179
برای آنها قلبهایی است ولی با آن تفکر و تفقه نمی کنند!)
پس چاکرا، اول اینکه مالِ کفار هندی است و دوم اینکه غیرعلمی.

اما مواردی که یادآور شدید درست اند.
عقابها هم در آسمانِ نیمکره ی شمالی پادساعتگرد می چرخند
(البته اگر از بالای سرشان نگاه کنیم،وگرنه از پایین ساعتگرد به نظر می رسد)
چون نیروی کوریولی(یا کوریلیوس) به این شکل است
2mw×v- که w سرعت زاویه ای چرخش زمین به دور خودش است و v
سرعت جسمی به جرمm،در دستگاه متحرک است. و میانشان هم ضرب برداری
است.
بنابرین در نیمکره ی شمالی اگر ذره ای پادساعتگرد بچرخد
این نیرو (که به سرعت و جرم آن ذره بستگی دارد) به سمت
مرکز چرخش است و اگر پادساعتگرد بچرخد به سوی بیرون.
می توان دید که در سرعت های کم،این نیرو بسیار ناچیز است
و نمی تواند به گفته ی آن دکترای فیزیکِ نادن، حجاج را به
بیرون پرتاب کند!بلکه شاید کمی و تنها کمی آنها را
منحرف به بیرون کند.

از سویی دیدیم که:
این را حتی جانوران هم دریافته اند و به آن عمل می کنند
پس آیا انتظار ندارید خود انسان به این پی برده باشد؟؟!!
بنابرین از زمانِ ابراهیم تا زمان محمد،مردم زمانِ کافی داشته
اند برای اینکه این تجربه را در گزینش ِ سوی چرخش داشته
باشند.


قرآن هم تنها به طواف که قرن ها انجام می شده اشاره کرده،نه
اینکه بیاید و آن را پایه گذاری کندو جهتی را برایش قرار داد کند.که اگر هم اینگونه باشد
دو گزینه بیشتر نداشته :ساعتگرد یا پادساعتگرد.و به تجربه
هم دیده شده بوده که پادساعتگرد چرخیدن کمی بهترست.

نکته ی دیگر اینکه،پادساعتگرد یا ساعتگرد بودنِ یک چرخش
بستگی به ناظر دارد.

برای نمونه همان عقابی که گفتم.
اگر از بالای سرش نگاه کنید دارد پادساعتگرد می چرخد
ولی اگر از پایین نگاه کنید دارد ساعتگرد می چرخد.
همین گونه است سوی چرخش ِ سیاره ها و کهکشان هاو...
با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت
بی تو ای آزادی ,ای والا کلام

گر نباشی در میان ,باید که از دنیا گریخت...
نماد کاربر
 
سپـاس : 977

ارسـال : 729


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی Behjo در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 09:48

erfan-93 نوشته است:به نظر من اگر اين خبر صحت داشته باشه
اين نيرو هرچند جزئي ولي باز بي تاثير نيست
چون توي مجله ي داخلي خوندم محققان مي گن
افرادي كه در طبقات بالاي ساختمان ها
زندگي مي كنند(طبق نظريه انيشتن) به مقدار خيلي جزئي
دير تر پير ميشن(همون داستان دوقلو ها كه يكيشون
رفت فضا و وقتي برگشت ديد برادرش پير شده)

smile072
این قیاس کمی مع الفارق است!
افراد بالای ساختمان در آنجا زندگی می کنند ولی
حاجیان که هفت دور بیشتر قرار نیست بزنند!

بزارید اندازه ی این نیرو را بدست بیاوریم:

اگر جرم ِ میانگین یک حاجی را 60 kg
تندی(سرعت) اش را 1 m/s
و سرعت زاویه ای زمین راw=2pi/T=2pi/24*60*60=0.000073
بگیریم.
اینک ماکزیمم ِنیروی کوریولی که مورد بحث است می شود:
F=2mw×v=2*60*0.000073*1=0.0087 N
می بینید که نیروی مورد نظر تا چه اندازه ناچیز است.
برای مقایسه می دانید که برای اینکه یک شخص 60
کیلویی را بخواهید حتی 1سانتی متر بالا بکشید باید به آن
دست کم 600نیوتون نیرو وارد کنید!
با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت
بی تو ای آزادی ,ای والا کلام

گر نباشی در میان ,باید که از دنیا گریخت...
نماد کاربر
 
سپـاس : 977

ارسـال : 729


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی meaning در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 10:23

Behjo نوشته است:این قیاس کمی مع الفارق است!
افراد بالای ساختمان در آنجا زندگی می کنند ولی
حاجیان که هفت دور بیشتر قرار نیست بزنند!

smile072 smile072
شما بفرمـــا يك دور !
مثالي ديگر :
آونگ فوكو !
آيا ما حركت وضعي زمين را احساس مي كنيم؟!
اما آونگ فوكو چه؟
تصویر

Behjo نوشته است:می بینید که نیروی مورد نظر تا چه اندازه ناچیز است.

===>
erfan-93 نوشته است:اين نيرو هرچند جزئي ولي باز بي تاثير نيست
واپسین ویرایش بدست meaning در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 10:44, رویهم 1 بار.
 
سپـاس : 1114

ارسـال : 913


نام نویسی: 90/11/9

مرد

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی علی... در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 10:43

بنده خودم امسال مکه رفتم قبل از ان در مستند ظهور چیزهایی دیدم که مکه جزئ نقاط پر انرزی جهانه در یک جایی هم خوندم که : کعبه دقیقا در مکانی قرار دارد که
دقیقا در شهری که پر انرژی ترین نقطه ی موجود در این کره ی خاکی است !!
دلیل علمی : زیرا بیشترین تقاطع مسیرهای حامل انرژی در این مکان به وقوع می پیوندد.

اما چیزی که ا در حال طواف دور کعبه احساس میکردم این بود که اینجوری که یادم میاد اونجا انگار زمین ادمو به سمت پایین میکشه یه جورایی احساس میکردی جاذبه اونجا زیاده این نکته رو یکی از اقواممون که به مکه رفته بود هم در یک مهمانی به ما گفت
خداوند متعال میفرماید:
اگر آنان که از درگاه من رو برتافتند می دانستند که چقدر مشتاق آنان هستم ، هر آینه از شوق جان می سپردند


................................................................................................................................................


از نشانه‌هاي عالم، نقد سخن و انديشه خود و آگاهي از نظرات مختلف است. امام حسین (ع)
نماد کاربر
 
سپـاس : 561

ارسـال : 866


نام: علی رضازاده
سن: 28 سال
شهر: شیراز
نام نویسی: 90/12/23

ذکر نشده

Re: حجاج چرا دور خانه خدا خلاف جهت عقربه‌های ساعت طواف می‌کن

نوشتهاز سوی meaning در پنجشنبه 11 آبان 1391 - 10:55

علی... نوشته است:بنده خودم امسال مکه رفتم قبل از ان در مستند ظهور چیزهایی دیدم که مکه جزئ نقاط پر انرزی جهانه در یک جایی هم خوندم که : کعبه دقیقا در مکانی قرار دارد که
دقیقا در شهری که پر انرژی ترین نقطه ی موجود در این کره ی خاکی است !!
دلیل علمی : زیرا بیشترین تقاطع مسیرهای حامل انرژی در این مکان به وقوع می پیوندد.

بنده خودم امسال براي زيارت تنديس كورش دوم به پرسپوليس مشرف شدم در كتاب هبوط علي شريعتي
خوندم كه : تنديس كورش دقيقاً در مكاني قرار دارد كه
دقيقاً جايگاهي که پر انرژی ترین نقطه ی موجود در این کره ی خاکی است !!
دلیل علمی : زیرا بیشترین تقاطع مسیرهای حامل انرژی در این مکان به وقوع می پیوندد.

علی... نوشته است:اما چیزی که ا در حال طواف دور کعبه احساس میکردم این بود که اونجا انگار زمین ادمو به سمت پایین میکشه یه جورایی احساس میکنی جاذبه اونجا زیاده این نکته رو یکی از اقواممون که به مکه رفته بود هم در یک مهمانی به ما گفت

"احساسات شما" ما را از "تفكر" و "آزمون و خطا" بي نياز نمي كند ! smile072
عبدالرحمن ابن ملجم هم از طواف به دور كعبه حالاتي بر او عارض مي شد !
اما....
 
سپـاس : 1114

ارسـال : 913


نام نویسی: 90/11/9

مرد

بعدی

بازگشت به فیزیک مکانیک و حرکت

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان


cron