در فضا چه عاملی باعث ایجاد بار میشود؟


در فضا چه عاملی باعث ایجاد بار میشود؟

نوشتهاز سوی 4000 در يكشنبه 13 اسفند 1391 - 00:59

سلام
در کتاب فیزیک 2 نوشته شده که:بار های موجود در فواصل بسیار دور میدانی الکتریکی ایجاد میکنندکه در سرتاسرفضای بین زمین وسرچشمه ی میدان وجود دارد.حرکت بار سبب اشفتگی هایی در میدان میشودکه این اشفتگی ها با سرعت مسیرنور در فضا حرکت میکنند که سبب حرکت الکترون ها در مدار موجود در سطح زمین شدند وبه صورت تابش اشکار سازی میشوند.
1.در فضا چه عاملی باعث ایجاد بار میشود؟
2.این تابش کفته شده چیست؟
-سوالی هم درباره بارها داشتم:
1.درباردار کردن اجسام چه چیز باعث میشود که جسمی eبگیرد و جسمی دیگر eبدهد؟
2. چه عواملی در بار دار کردن اجسام موثر است؟ایا در بار دار کردن اجسام به روش مالشی رابطه ای بین گرما ناشی از اصطکاک و بار دار شدن جسم است؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 1


نام نویسی: 91/12/13

ذکر نشده

بازگشت به پرسش و پاسخ های فیزیکی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 5 مهمان