مشاوره رایگان تحصیلی
منو

کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى

: كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى :

كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى

بشر براى جلوگيرى از افزايش ميزان گازهاى گلخانه اى كه خود آن را به طرق گوناگون به اتمسفر محيط پمپاژ مى نمايد (و با اين كار خود باعث به دام افتادن گرما در فضاى محصور جو زمين مى شود) و همچنين براى جلوگيرى از بروز تبعات منفى گرم شدن زمين كه پيش بينى شده است رشد چشمگيرى را تا اواخر همين قرن (قرن بيست و يكم) طى خواهد نمود سخت افزارهاى متعددى را در اختيار دارد. طبق تحقيقى كه اخيراً توسط دو تن از محققين برجسته دانشگاه پرينستون (ايالات متحده) انجام و نتايج آن روز جمعه 13 آگوست 2004 براى اطلاع عموم منتشر شد، هدف مذكور يعنى جلوگيرى از بروز معضلاتى كه در سطور فوق مختصراً به آنها اشاره شد مى تواند در پنجاه سال آينده با كاربرد وسيع تر مجموعه اى لااقل متشكل از 15 راهكار - اعم از افزايش بازدهى انرژى، استفاده از انرژى هاى طبيعى حاصل از تابش نور خورشيد و وزش باد و همچنين گسترش كاربردهاى علمى و عملى انرژى هسته اى و حفظ يا تقويت منابع واقعى توليد دى اكسيدكربن در طبيعت، نظير جنگل هاى بارانى، يا بهينه سازى روش هاى معمول زراعتى در كشتزارهاى سراسر جهان با هدف نيل به توسعه پايدار - محقق گردد. به تصديق اين محققان، مجموعه فناورى هاى مورد اشاره در سطور فوق براى نيل به اهداف ياد شده طى ساليان متمادى در حاشيه قرار داشته اند. اما مطالعات پيشين، نظير مطالعه اى كه چهار سال پيش با همكارى پنج لابراتوار ملى ايالات متحده انجام شد، بيش از هر چيز بر اين موضوع متمركز شده بودند كه چگونه مى توان راهكارهايى را براى محقق ساختن هدف غايى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى و همچنين برآورده ساختن اهداف مورد اشاره در پروتكل زيست محيطى كيوتو (تصويب شده در سال 1997) مورد استفاده قرار داد بدون اينكه آثار و تبعات منفى اقتصادى آن بر دوش جهانيان و به ويژه ساكنين ايالات متحده سنگينى كند، نكته اى كه برخى منتقدين پروتكل مذكور همواره نسبت به احتمال وقوع آن هشدار داده اند.مقامات دولت «بوش» كه دائماً با انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه مخالفت مى ورزند بارها اين استدلال را مطرح كرده اند كه «ما پيش از آنكه قادر به مبارزه با تبعات ناشى از معضل افزايش انتشار كربن در هوا باشيم نيازمند ارائه راه حلى قابل قياس با كشف الكتريسيته هستيم». «رابرت سوكولوف» متخصص علوم مهندسى در دانشگاه پرينستون و يكى از مبتكرين طرح كاهش انتشار كربن اين دانشگاه (موسوم به طرح CMI) ضمن بيان مطلب فوق معتقد است كه «اما يقيناً در هر نسلى نمى توان انتظار ظهور يك مايكل فارادى جديد را داشت. با وجود اين، اگر شما هر چه سريع تر در اين زمينه اقدام نكنيد، بى ترديد فرصت مناسبى را براى استفاده از آنچه كه اكنون در دسترس تان قرار دارد از دست خواهيد داد». با تمام اين اوصاف، مطالعه جديد كه نتايج دقيق آن در شماره روز جمعه نشريه معتبر علمى Science منتشر شد، به لحاظ ارائه پيشنهادهاى سازنده و تدوين سياست هاى راهبردى براى آينده داراى كمبودها و نواقص آشكارى است. خانم «ايلين كلاوسن» رئيس «مركز اجتماعى بررسى تغييرات آب و هوايى و تدوين راهبردهاى جهانى محيط زيست» در آرلينگتون (واقع در ايالت وايومينگ) در اين رابطه اين سئوال را مطرح مى كند كه «چگونه بايد اين فناورى ها را وارد كارزار كرد؟» وى در ادامه از لزوم بهره بردارى از فناورى هاى نوين و كليدى در مقياس هاى تجارى - صنعتى براى دستيابى به اهداف راهبردى سياست هاى تدوين شده سخن به ميان مى آورد. با اين حال، با اتخاذ هدفى كه به لحاظ علمى قابل دفاع تر بوده و عملاً مقياس زمانى طولانى ترى براى تحقق آن در نظر گرفته شده است، «استيفن پاكالا» و دكتر «سوكولوف» اميدوارند كه تحقيق شان به شكستن يك قفل ناگشوده و ظاهراً ناگشودنى- لااقل در ايالات متحده- پيش از آغاز اقدامات اصلى براى ثبات بخشيدن و نهايتاً كاستن از سطح انتشار گاز دى اكسيدكربن در فضا كه به گفته بيشتر دانشمندان هواشناس در گرم شدن آب و هواى كره زمين نقش انكارناپذيرى دارند كمك نمايد. استدلالات متعددى كه اين دو محقق برجسته در تحقيق اخير خويش ذكر كرده و اساساً آنها را داراى كاربرد جهانى دانسته اند و راهكارهايى كه آن دو براى تحقق بخشيدن به اهداف غايى خويش به رسميت مى شناسند قادرند غلظت گاز دى اكسيدكربن در هوا را در حد تقريبى 500 جزء در هر ميليون جزء (ppm 500) ثابت نگه دارند. اين ميزان تا حد قابل ملاحظه اى كمتر از ميزانى است كه از مدت ها پيش براى سال 2100 پيش بينى شده است و لذا تحقق آن موفقيت بسيار بزرگى به شمار خواهد آمد. ابزارهايى كه اين دو محقق برجسته براى تحليل شكاف موجود ميان سطح كنونى انتشارات و نرخ پايدارى اى كه آنها به دنبال تحقق عينى آن هستند مورد استفاده قرار داده اند- و موجه نمايى استفاده از راهكارهاى موجود براى تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر- يقيناً مى توانند سياستگذاران را در انتخاب صحيح گزينه مطلوب از ميان تمام گزينه هاى موجود يارى رسانند.

اقيانوس ها در مسير اسيدى تر شدن

انتشار نتايج مطالعه اخير در حالى صورت مى پذيرد كه تحقيقات علمى براى دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده در جهت كاستن از ميزان ترديدهايى كه اكنون آثار مستقيم و غيرمستقيم انتشار كربن توسط صنايع دست ساز بشر در اتمسفر محيط را احاطه كرده است ادامه دارد. در ماه جولاى، محققين اقدام به انتشار نتايج دو مطالعه جديد در نشريه Science كردند كه در آنها ضمن اشاره به نام «اقيانوس ها» به عنوان بزرگترين ذخاير گاز دى اكسيدكربن در محيط به سنجش ميزان تأثير دى اكسيد كربن بر چرخه كربن اقيانوس ها پرداخته شده بود. نتايج آن دو مطالعه نشان مى دهند كه اقيانوس ها در حال «اسيدى تر شدن» هستند كه اين امر مى تواند حيات آبزيان و به طور كلى چرخه حيات در اعماق درياها و اقيانوس ها را با مخاطرات گوناگونى مواجه سازد. در عين حال، مدل هاى تغييرات آب و هوايى به تدريج در حال كشف آثار بالقوه اينگونه تغييرات هستند. محققين «مركز ملى تحقيقات جوى» در بولدر (واقع در ايالت كلرادو) در شماره روز جمعه نشريه Science فاش ساختند كه انتشار مقادير فراوان گاز دى اكسيدكربن (در سطح مقادير كنونى) در اتمسفر محيط باعث تشديد الگوهاى سيركولاسيون (جريان عمومى هوا) در مقياس هاى بزرگ خواهد شد كه اين امر نيز به نوبه خود مى تواند باعث هجوم بى رويه امواج گرمايى به ايالات متحده و اروپا شود. طبق پيش بينى محققين مركز ياد شده، مناطق جنوبى و غربى ايالات متحده در زمره مناطقى خواهند بود كه بيشترين آسيب را در نتيجه هجوم اين امواج حرارتى دامنه دار متحمل خواهند شد.

تمركز بر روى تغييرات آب و هوايى

نتايج مطالعات تيم تحقيقاتى دانشگاه پرينستون همچنين در حالى منتشر مى شود كه تلاش گسترده براى انجام اقدامات هماهنگ تر در زمينه پيش بينى تغييرات آب و هوايى ادامه دارد؛ اين در حالى است كه چشم انداز تحقق اهداف پيش بينى شده در متن پروتكل زيست محيطى كيوتو تا حد زيادى تاريك و نامعلوم جلوه مى كند. در ايالات متحده، دولت هاى ايالتى و محلى دوشادوش تعدادى از شركت هاى كوچك و بزرگ در حال اتخاذ راهكارهايى براى تقليل ميزان انتشار گاز دى اكسيدكربن در محيط هستند. بخشى از فشارهاى جارى براى تحقق اهداف زيست محيطى ياد شده نيز توسط شركت هاى بيمه اى و بيمه اتكايى هدايت مى شود، با اين توجيه كه اين شركت ها وظيفه حمايت مالى از مشاغلى را بر عهده دارند كه به احتمال قريب به يقين بر اثر وقوع برخى رويدادهاى آب و هوايى اسفناك كه پيش بينى مى شود در نتيجه تداوم روند كنونى گرم شدن زمين حادث شوند آسيب خواهند ديد.

در اروپا، دولت انگليس اقدام به اتخاذ اهداف بلندمدتى براى تقليل ميزان انتشار دى اكسيدكربن توليدى در صنايع اين كشور به ميزان قابل توجهى طى پنجاه سال آينده كرده است. اتحاديه اروپايى نيز كه اكنون داراى برنامه ريزى نسبتاً فشرده اى براى تحقق بخشيدن به اهداف كوتاه مدت پروتكل كيوتو است گفته مى شود قرار است مقياس زمانى طولانى ترى را براى تقليل ميزان انتشارات كربنى خود مورد ملاحظه و بررسى قرار دهد. «سوكولوف» و دكتر «پاكالا» اينگونه استدلال مى كنند كه چنين مقياس هاى زمانى بلندمدت به خوبى (و به طور رضايت بخشى) با طول عمر عمومى نيروگاه ها و كارخانجات صنعتى سازگارى دارند و مى توانند تغييرات قابل ملاحظه و متعددى را در وضعيت فعلى ناوگان وسايط نقليه و همچنين منازل مسكونى جديد پايه گذارى كنند. اين امر مى تواند اين امكان را براى محققين ياد شده فراهم سازد كه با مرحله بندى تدريجى راهكار مورد نظرشان عملاً از وارد آمدن هرگونه آسيبى به اقتصاد ملى يا جهانى جلوگيرى به عمل آورند. به گفته اين دو محقق، راهكار عملى مورد نظر آنها كه هدفى جهانى را در پى دارد زمان را به نفع محققين مى خرد تا آنها با خيالى آسوده تر به توسعه و تكميل برخى از منابع جديدتر انرژى- نظير گداخت هسته اى (Nuclear Fusion) يا توان تابشى موجود در فضا- كه عملاً هيچ كربنى را به عنوان محصول ثانويه خويش در فضا منتشر نمى سازند بپردازند. اين فناورى ها و ساير انواع فناورى هاى پيشرفته نهايتاً به جاى آنكه صرفاً موجب ثابت ماندن سطح انتشار دى اكسيدكربن در فضا شوند عملاً به كاهش ميزان انتشارات صنعتى اين نوع گاز مخرب كمك خواهند كرد.

The Christian Science Monitor,Aug.2004

منبع :www.sharghnewspaper.com
www.HUPAA.com
محک
مشاوره رایگان تحصیلی
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
آموزش زبان انگلیسی
سگال - موسسه خیریه حمایت از کودکان فلج مغزی
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
مشاوره رایگان تحصیلی
آخرین گفتگوها در انجمن
فوتون (13 پاسخ)
بالا رفتن آب در لوله مویین (1 پاسخ)
آنچه در مورد پشت پرده بیماری کرونا باید بدانیم (24 پاسخ)
فرضيه منو درباره منظومه شمسی بخونيد و نظر بديد (48 پاسخ)
جهان کراندار (7 پاسخ)
زمان لحظه ای ثابت (10 پاسخ)
زمین تخت گرایان (205 پاسخ)
كي ميتونه ثابت كنه كه دو خط موازي همديگر را در بي نهايت قطع ميكند (15 پاسخ)
موفقيت شبيه سازي سفر در زمان براي فوتون ها (7 پاسخ)
در زمان نمی توان سفر کرد (62 پاسخ)
در اين مكان انرژي از هيچ پديدار مي شود (4 پاسخ)
کیهان انتها دارد؟ میتواند تا بی نهایت منبسط شود؟ (18 پاسخ)
طول پلانک (19 پاسخ)
راه حلی آسان برای یافتن اعداد اول (13 پاسخ)
خورشید چگونه بر حرکت وضعی زمین تأثیر میگذارد؟ (7 پاسخ)
چگونه مي توان در زمان سفر كرد؟ (93 پاسخ)
خودبخودی بودن فشرده شدن گاز کامل (12 پاسخ)
آیا قبل از بیگ بنگ فضا-زمان وجود داشته است؟ (18 پاسخ)
زمان در دنیای کوانتوم (2 پاسخ)
آیا انرژی جرم دارد ؟ (32 پاسخ)
اگر چرخش زمین و ماه در یک جهت نبود چی می شد ؟ (5 پاسخ)
مقالاتي از گوشه و كنار رياضيات (99 پاسخ)
مشتق (3 پاسخ)
معادله حرکت بر روی سطح شیبدار با شتاب ثابت (14 پاسخ)
بیگ بنگ در چه چیزی اتفاق افتاده؟ -در هیچ ؟ (4 پاسخ)
مولکول DNA چرا فعالیت هوشمندانه ای بروز میده ؟ (5 پاسخ)
مکانیک کوانتوم و سیاهچاله (2 پاسخ)
چرا الکترون روی هسته سقوط نمیکند؟ (20 پاسخ)
توان تشعشعي از ذره شتابدار (2 پاسخ)
عبور از افق رویدادِ یک سیاهچاله (3 پاسخ)
آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟ (19 پاسخ)
آیا نور به اجسام نیرو وارد می کند؟ (0 پاسخ)
فرق میان امواج گرانشی با امواج الکترومغناطیسی (6 پاسخ)
انحراف ژیروسکوپ (0 پاسخ)
جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟ (229 پاسخ)
آزمایش مربوط به فشار گازها (0 پاسخ)
گراویتون چیست؟ (22 پاسخ)
نظر شما درباره ی شکست تقارن ماده و ضد ماده (3 پاسخ)
نسبیت برای نور (8 پاسخ)
ناوردایی نسبت به زمان (2 پاسخ)
فرمول کولن (3 پاسخ)
نیروی وارد بر قاعده از طرف آب (9 پاسخ)
سوال درباره پیچ جاده (2 پاسخ)
سوال از تبدیل ماده به انرژی (28 پاسخ)
با باقیمانده بافت مغز پس از جراحی چه می‌توان کرد؟ (0 پاسخ)
انرژی به ماده (1 پاسخ)
زبان اعداد و طیف ارتعاشی آنان در زندگی (3 پاسخ)
اصل طرد پاولی (2 پاسخ)
نمودار سه بعدی تبدیل جرم به انرژی (0 پاسخ)
سوالی در باب مسئله درهم تنیدگی کوانتومی (13 پاسخ)
معرفی مجله (0 پاسخ)
درهم تنیدگی برای ذراتِ تابش هاوکینگ (0 پاسخ)
بیا تو سوال بپرس (229 پاسخ)
تحولات کره در فضای ثابت و منبسط شونده (3 پاسخ)
پارادوکسی جدید در همزمانی (28 پاسخ)
سیاهچاله (4 پاسخ)
میدان هیگز (0 پاسخ)
بهترین نرم افزار محاسبات فیزیک (1 پاسخ)
تناقض در دو جنبه اصل نسبیت؟ (30 پاسخ)
چگونه بدانیم قلبمان سالم است؟ (0 پاسخ)
مقالات فیزیک
۱۰ سوال مهم درباره‌ی ویروس کرونا
شناسایی کوچک‌ترین دایناسور جهان در یک کهربا
باکیفیت‌ترین پانوراما را از سطح مریخ
چطور خشکی پوست دست را از بین ببریم؟
سیستم ایمنی بدن چگونه کرونا ویروس جدید را هدف قرار می‌دهد؟
خانواده‌ی منظومه‌ی‌شمسی شلوغ‌تر شد
چگونه به بچه‌ها درباره‌ی ویروس کرونا آموزش دهیم؟
چربی‌سوزی را با قهوه تجربه کنید
چه مقدار پلاستیک در جهان بازیافت می‌شود؟
فضانوردان امریکایی، بالاخره از خاک امریکا راهی فضا می‌شوند
پرندگان غول‌پیکری که بر اروپا فرمانروایی کرده‌اند
چطور از خطر سیل در امان باشیم؟
آیا در سال ۲۰۱۴ ماده‌ی تاریک به طور اتفاقی کشف شده بود؟
انسان‌های اولیه از چه ابزاری استفاده می‌کرده‌اند؟
راهی ساده برای درمان اچ‌آی‌وی
چطور از تعطیلات‌مان در خانه لذت ببریم؟
کشف مولکول اکسیژن در خارج از کهکشان راه‌شیری
چرا جهان ما از ماده تشکیل شده؟ نه پادماده؟
تفاوت ویروس با باکتری چیست؟
از پروژه‌ی منهتن چه می‌دانید؟
غذاهایی که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند
شبیه‌سازی سه‌بعدی از جهان
چگونه در مورد آزار جنسی با فرزندان خود صحبت کنید؟
آیا می‌توان بر اثرات مخرب جاذبه‌ی مریخ غلبه کرد؟
نتایج علمی از حملات ۱۱ سپتامبر
ابداع روشی برای یخ زدایی سریع سطوح مختلف
چطور در زمان شیوع بیماری کرونا خودمان را قرنطینه کنیم؟
گامی مهم در راستای توسعه‌ی کامپیوترهای کوانتومی
فرضیه‌ای برای حضور بیگانگان در ماه
رابطه‌ی خویشاوندی مرجان‌ها، جلبک‌ها و باکتری‌ها فاش شد
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
داستان گرانش، از ابتدا تا امروز (5+)
کشف سه سیاره‌ی فراخورشیدی در اطراف یک ستاره (0+)
خطر مسمومیتی دور از ذهن برای انسان‌ها (0+)
زنگ خطر برای سرزمین شمالگان نیز به‌صدا درآمد! (0+)
چطور در برابر جیب‌برها در امان باشیم؟ (0+)
خوردن روغن سویا می‌تواند کُشنده باشد! (0+)
آیا راهی برای جلوگیری از مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها وجود دارد؟ (0+)
تایید وجود هاله‌ی عجیب کیهانی، در نزدیکی زمین (0+)
چطور یک گل رز را برای مدت زمان بیشتری نگه داریم؟ (0+)
ستاره‌زایی در مکانی دور از انتظارها (0+)
ادبیات در دنیای خودروها (0+)
کرونا و پیشنهادهای عجیب درمان آن (0+)
چگونه با اضطراب غذایی مقابله کنیم؟ (0+)
قند باعث تغییر شیمیایی در مغز می‌شود (0+)
کشف منظومه‌ای با ستاره‌ای کوتوله و سیاره‌ای داغ (0+)
ادامه ...