منو

زندگینامه دانشمندان - دانشمند : آندره سیلسیوس

: زندگينامه دانشمندان - دانشمند : آندره سيلسيوس :

آندره سيلسيوس

آندره سيليسيوس در سال 1701 در سوئيس متولد شد. پدرش در سال 1730 به عنوان پرفسوررا در زمينه ستاره‎شناسي از دانشگاه UPP Sala دريافت كرد. اينجا همان مكاني بود كه او اولين رصدخانه سوئيس را در سال 1741 تاسيس كرد. يكي از مهمترين سوالاتي كه در آن زمان مطرح بود، فرم و شكل ماه بود. نيوتن گفته كه ماه به طور كامل كروي نمي‎باشد، بلكه در قطب‎هايش بيشتر صاف و مسطح مي‎باشد.

اندازه‎گيري‎هاي نقشه‎كش در فرانسه پيشنهاد كر ده بود كه در دو قطب زمين، كشيدگي وجود دارد. در سال 1735، سفري به اكوادر در آمريكاي جنوبي داشت و سفري ديگر به شمال سوئد. سيليسيوس تنها ستاره‎شناس حرفه‎اي در آن سفرها بود. اينگونه به نظر مي‎رسيد كه اندازه‎گيري‎هايشان، صاف بودن دو قطب ماه را نشان مي‎دهند .

سيليسيوس تنها يك ستاره‎شناس نبود، او فيزيك‎دان نيز بود. او و دستيارش، كشف كردند كه سپيده‎دم بر عقربه قطب‎نما تاثير دارد. اگرچه، آنچه كه موجب شهرت وي شد مقياس دما مي‎باشد، چيزي كه او آن را بر نقطه جوش و انجام آب پايه‏ريزي كرده بود. مقياس سيليسيوس اندازه دما را از صفر درجه (دمايي كه آب به يخ تبديل مي‎شود) تا 100 درجه (كه در آن آب به جوش مي‎آيد.) كه در آن هر 100 قسمت مساوي و ثابت مي‎باشند، به خوبي نمايش مي‎دهد. اين مقياس، به عنوان استاندارد مورد قبول واقع شده كه در اكثر كارهاي علمي از آن استفاده مي‎شود. آندره سيليسيوس در سال 1744 و در سن 42 سالگي درگذشت. او بسياري پروژه‎هاي تحقيقاتي ديگر را آغاز كرده بود كه تنها تعداد كمي از آنها به انتها رسيد.


منبع :www.tavanir.org.ir