منو

زندگینامه دانشمندان - دانشمند : ج. رابرت اپن هایمر

: زندگينامه دانشمندان - دانشمند : ج. رابرت اپن هايمر :

ج.رابرت اپن هيمر

جي.رابرت اپن هيمر پدر بمب اتمي شناخته ميشود. او مدير تيمي بود كه اولين بمب اتمي را طراحي كرده و ساختند. اپن هيمر در 1908 در نيويورك متولد شد. در 1925 از دانشگاه هاروارد فارغالتحصيل شد. در 1927 از دانشگاه Gottingen در آلمان دكترا گرفت. دو سال بعد يك پروفسور در دانشگاه بركلي كالينورينا، شد و روي فيزيك تئوري كار ميكرد. از 45ـ1943 اپن هيمر تيمي از دانشمندان را كه طراح و سازنده نخستين بمب اتم بودند راهنمايي ميكرد. در طي چند سال بعد در رأس كميته مشاورة كميسيون انرژي اتمي (AEC) ايالات متحده قرار گرفت. او با وزارتخانه دفاع U.S به صورت بينالمللي براي كنترل انرژي اتمي كار ميكرد.

وفاداري اپن هيمر به ايالات متحده در سال 1953 مورد ترديد قرار گرفت. او با بمب هيدروژني به مقابله پرداخت و ارتباطاتي با كمونيستها برقرار كرد.و اين منجر به مصاحبهاي از طرف حفاظت AEC شد. از او تماماً رفع مسئوليت شد و از دستيابي بيشتر او به اطلاعات محرمانه جلوگيري شد. اپن هيمر جايزة Enrico Fermi را به خاطر كمك به فيزيك تئوري دريافت كرد. جي. رابرت اپن هيمر سالهاي پاياني عمرش را در مقام مدير انستيتويي براي مطالعات پيشرفته در پرينستون، نيوجرسي گذراند او در سال 1967 در گذشت.

منبع :www.tavanir.org.ir