مشاوره رایگان تحصیلی
منو

زندگینامه دانشمندان - دانشمند : ارسطو

: زندگينامه دانشمندان - دانشمند : ارسطو :

زندگينامه دانشمندان - دانشمند : ارسطو

ارسطو در سال 384 ق. م، در استاگيرا واقع در شمال يونان چشم به جهان گشود. پدرش نيكو ماخوس، پزشك دربار پادشاه مقدونيه بود. ارسطو هنگامي كه حدود هفده سال داشت به قصد تحصيل به آتن رفت و در سال 368 ق.م، عضو آكادمي افلاطون شد. در اينجا به مدت بيست سال، يعني تا هنگام مرگ افلاطون در 348 ق. م باقي ماند. وي بزرگترين و مبرزترين شاگرد افلاطون بود.

پس از مرگ استاد، آتن را ترك كرد و شعبه از آكادمي در شهر آسوس در ناحيه ترود تاسيس كرد.در اين جا با هرمياس، حاكم يكي از آن مناطق آشنا شد و پس از مدتي با خواهرزاده او ازدواج كرد. در سال 343 ق.م، فيليپ مقدوني ارسطو را دعوت كرد تا تعليم و تربيت پسرش اسكندر را كه در آ ن موقع سيزده سال داشت، به عهده بگيرد.ارسطو اين پيشنهاد را پذيرفت و به تربيت علمي و اخلاقي وي همت گماشت. ارسطو با قبول اين كار، نقشي مهم در تاريخ ايفا كرد؛ چرا كه پس از چند سال، در سال 336ق.م، اسكندر بر تخت نشست و به جهان گشايي پرداخت.در اين هنگام، ارسطو مقدونيه را ترك كرد و به آتن بازگشت.در آن جا وي به آكادمي افلاطون باز نگشت، بلكه دانشگاه جديدي به سبك آكادمي استادش بنا نهاد كه به نام ناحيه اي كه در آن قرار داشت، لوكيوم نام گرفت. لوكيوم دانشگاهي بود علمي، مجهز به كتابخانه و معلم كه در آن دروس به طور منظم تدريس مي شد.

در لوكيوم، متفكران و محققان به نحو پيشرفته اي به مطالعات خود مي پرداختند.خود ارسطو در اين مدرسه به تدريس و ارائه نظريات خود مي پرداخت. بيشتر آثاري كه از ارسطو باقي مانده است، يادداشت هايي است كه شاگردانش از مطالب او بر مي داشتند. او عادت داشت كه در وقت تدريس قدم بزند و به همين دليل، فلسفه وي به فلسفه مشاء، يعني فلسفه بسيار راه رونده، شهرت يافت. اسكندر در سال 323 ق.م در گذشت و به دليل بدبيني زيادي كه عليه اسكندر در يونان و مخصوصا آتن وجود داشت، ارسطو متهم شد كه اقدامات و جنگ افروزي هاي شاگردش موافق بوده و او را تحت نفوذ خود قرار داده است.به همين دليل، ارسطو آتن را ترك كرد و به خالكيس، واقع در اوبوئيا رفت و در آن جا در ملك مادري خود اقامت گزيد.

او مدت كوتاهي بعد از آن، در سال 322ق.م در اثر يك بيماري در گذشت. ارسطو از بزرگترين فلاسفه جهان است كه درباره تمام مسائل مهم و موضوعات اصلي فكري و فلسفي، نظريات گسترده و بي مانندي ارائه كرده است. از فيزيك ومنطق گرفته تا اخلاق و سياست و تراژدي و نجوم. نظريات او مخصوصا مابعدالطبيعه و منطقش،در سراسر قرون وسطي حاكم بر مكاتب فكري اروپا و كليساها بود و پس از آن نيز افكارش زمينه اي شد براي رنسانس علمي و فرهنگي. در فلسفه اسلامي نيز نقش او بيش از ديگر فلاسفه يونان است.بيشتر فلاسفه اسلامي مانند فارابي و ابن سينا پيرو او بودند و به همين خاطر، به مكتب مشاء تعلق دارند. آن ها عمدتا به شرح و تفصيل آراء منطقي و فلسفي او پرداختند. ارسطو اصول مفاهيم تازه اي را در مابعدالطبيعه اش پايه ريزي مي كند كه خلاصه آنها بدين ترتيب است: او در ابتدا ميان ذات هر چيزي با صفات آن يا به عبارت ديگر، ميان جوهر كه وجود حقيقي و مستقل و قائم به خود است، با عرض كه وجود مستقل ندارد و قائم به جوهر است، فرق گذاشت.

سپس اعراض را در 9 دسته طبقه بندي كرده و همراه با جوهر، مقولات ده گانه خواند. پس از آن، ارسطو وارد بحث مهم قوه و فعل مي شود. وي جهان هستي را به قوا و فعليت ها تقسيم كرد و گفت: عالم بر مدار قوه و فعل مي گردد. قوه يعني استعداد براي به بودن چيزي و فعل يعني بودن و تحقق آن چيز.مثلا دانه بلوط بالقوه درخت بلوط است و درخت بلوط، فعليت همين قوه است؛ يعني بالفعل، درخت بلوط است. بنابراين، وجود، زماني بالقوه و زماني بالفعل است. مفهوم ديگري كه ارسطو طرح كرد، مفهوم ماده و صورت بود. وي ميان دو جنبه از موجودات فرق گذارد و بيان كرد كه هر موجودي عبارت است از ماده و صورت. ماده هر موجود، مصالح و مواد و خميره اي است كه آن چيز از آنها ساخته شده است. و صورت هر چيز، ساخت و سازمان آن چيز است.

مثلا در مورد كوزه، گل و خاك، ماده است و شكل و قالب كوزه، صورت آن است. در واقع، صورت كوزه، چگونگي در هم آميختن گل و خاك و ساخته شدن كوزه است. در اينجا ارسطو قوه و فعل را به ماده و صورت مرتبط مي سازد؛ به اين صورت كه:ماده همان وجود بالقوه است و صورت، فعليت موجود ويا به عبارت ديگر، وجود بالفعل است. صورت، فعليت ماده است و حقيقت هر چيز، صورت اوست. در انسان جسم به منزله ماده و نفس به منزله صورت اوست. هر موجودي وجود بالقوه و بالفعل و يا ماده و صورت دارد و چون صورت، فعليت و حقيقت موجود است، كمال هر چيزي در صورت آن است نه در ماده آن.در نظر ارسطو، مرگ و ولادت و كون وفساد يعني از بين رفتن صورتي از ماده و پديدار شدن صورت ديگر.ماده هميشگي است و صورت ها هستند كه عوض مي شوند.

و به همين دليل با تأمل عقلاني مي توان عقب رفت و به ماده نخستين و اوليه اي رسيد كه هنوز صورت نپذيرفته و ماده (قوه) محض است. اين ماده و قوه محض كه هيچ تعيني ندارد، هيولاي اولي نام دارد. اما بايد توجه داشت به دليل آن كه ماده هيچ گاه از صورت جدا نمي شود، هيولاي اولي يا ماده بي صورت نمي تواند وجود خارجي داشته باشد و فقط فرض ذهن ماست. در نظر ارسطو درباره هر موجود و هر رويدادي مي توان چهار گونه علت براي آن‌قائل شد. يعني وقتي درباره سبب پيدايش آن موضوع و رويداد سوال مي پرسيم، مي توانيم چهار نوع دليل و علت براي آن ذكر كنيم: اول، علت مادي آن كه عبارت از ماده آن موجود است. (در مثال كوزه، خاك و گل علت مادي كوزه است.)دوم، علت صوري آن كه عبارت از ساخت و سازمان و چگونگي كنار هم قرار گرفتن ماده است. (در مثال كوزه، شكل و ساخت كوزه، علت صوري كوزه است.)

سومين علت، علت فاعلي است، يعني سازنده موجود و محرك آن. (سازنده كوزه) و چهارمين علت، علت غائي است، يعني امري كه موجود براي آن به وجود آمده و براي آن به حركت در مي آيد. (هدف سازنده كوزه.) در نظر ارسطو، بدليل آنكه فعليت، همان صورت است و صورت نيز كمال است، ماده همواره در حال حركت به سوي صورت و غايت خويش است، زيرا هدف ماده كمال يافتن و رسيدن به حقيقت خود است.آخرين درجه كمال، جايي است كه فقط فعليت باشد و هيچ قوه اي در كار نباشد؛ يعني صورت محض باشد.چنين مو جودي خداست كه فعليت و صورت محض است و لذا حركتي ندارد (زيرا حركت يعني سير قوه و ماده به سوي فعليت و صورت خود)، بلكه او همه چيز رابه حركت وا مي دارد و همه موجودات رو به سوي او در حال حركتند. ارسطو نيز مانند افلاطون معتقد بود كه علم به محسوسات كه جزئي اند تعلق نمي گيرد، بلكه فقط كلي است كه با عقل ادراك مي شود.با اين حال بر خلاف افلاطون كه كليات را موجودات واقعي و مستقل از انسان مي دانست، وي جدايي كليات از جزئيات را تنها در ذهن قائل بود، نه در خارج. او در رد مُثُل افلاطوني دلايل مختلفي ارائه كرد. ارسطو در مباحث اخلاق، مهمترين اصلي را كه دنبال مي كند، مفهوم خير يا فضيلت است. او عقيده دارد همه كارهايي كه انسان انجام مي دهد، براي سود و خيري است كه آن را مطلوب مي شمارد. هر كسي به چيزي ميل دارد؛ اما اگر درست توجه شود، مي بينيم هيچ موضودي به غايت و خير اصلي خود نمي رسد، مگر اينكه همواره وظيفه اي را كه براي آن به وجود آمده است، به بهترين نحو اجرا كند. مثلا شمشير خوب، شمشيري است كه وظيفه خاص شمشير، يعني تيز بودن و بريدن را به خوبي انجام دهد و انجام اين وظيفه براي شمشير، فضيلت است.انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست.

وظيفه خاص انسان كه مختص به اوست، همان خصلتي است كه او را از ساير آفريده ها متمايز مي سازد و آن انديشيدن و تفكر است . بنابراين فضيلت اخلاقي انسان، يعني سپرد ن زند گاني اش به دست خرد و انديشه و انجام فعاليتهايش به بهترين وجه تحت رهبري عقل. بر همين اساس، اخلاق نيز عبارت از اين خواهد بود كه:بدانيم براي اينكه فعاليتهاي انسان با موافقت عقل انجام گيرد، انسان چگونه بايد عمل كند. يعني چه وقت و در چه مورد و چگونه و نسبت به چه كسي و براي چه چيزي عمل نمايد. ارسطو براي اخلاقي عمل كردن انسان، راهي اساسي پيشنهاد مي كند:انسان در هر امري، حد وسط ميان دو طرف افراط و تفريط را مراعات نمايد و به اين ترتيب فضيلت اخلاقي عبارت از همين مراعات و انجام عمل معتدلانه خواهد بود.افراط و تفريط در هر موضوعي خلاف عقل بوده و رذيلت شمرده مي شود. عمده مباحث اخلاق ارسطو به بيان فضايل مختلف و افراط و تفريط در هر يك از آن ها اختصاص داده شده است.به عنوان نمونه، سخاوت فضيلتي است كه ميان دو رذيلت بخل و اسراف قرارداد . او در ديگر مباحثش، فضايل را بر مي شمارد و بين فضائل عقلي با فضايل نفساني فرق مي گذارد.

وي مباحث زيادي درباره دوستي و نيز انواع لذت ها دارد كه در كتاب اخلاق نيكوماخوس او بيان گرديده است. او لذايذ را داراي درجات مختلف مي داند و بالاترين لذت انساني را فكر مي داند؛ زيرا مخصوص انسان است. كمال انسان، انديشيدن است كه و تفكر، كاري است كه خدا انجام مي دهد. انسان با تفكر به خداوند كه فكر مطلق است تشبه مي جويد.

منبع :www.ariaye.com
www.HUPAA.com
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
محک
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
نیروی کشسانی فنر (2 پاسخ)
جریان ac و dc (2 پاسخ)
نظر شما درباره ی شکست تقارن ماده و ضد ماده (0 پاسخ)
سرعت اسپین الکترون (1 پاسخ)
خواص ذرات و تعمیمش به خواص جهان (0 پاسخ)
ایجاد خلا در لیوان توسط آتش (8 پاسخ)
آیا ریل‌های قطارهایی که مگلو نیستند هم آهنربا می‌شوند؟ (3 پاسخ)
پیشنهاد سرن برای ایجاد یک برخورد دهنده بزرگتر (0 پاسخ)
انتقال انرژی در مدار های الکتریکی از دید کوانتومی (0 پاسخ)
محبوس شدگی کوارکی (2 پاسخ)
ایراد معادله پیوستگی (40 پاسخ)
یادگیری فیزیک انفرادی (4 پاسخ)
حل مسائل کتاب معادلات دیفرانسیل بویس (0 پاسخ)
معما های سخت (330 پاسخ)
چرا پروتون، الکترون را جذب می‌کند؟ (1 پاسخ)
تست هوش واقعی (32 پاسخ)
کتاب پایه برای فیزیک کوانتوم چیست؟ (4 پاسخ)
عکسی دروغین؟! (15 پاسخ)
نامرئی کردن با شکست نور (3 پاسخ)
درخواست کتاب فارسی ریاضی فیزیک آرفکن (4 پاسخ)
انرژی اشعه بتا (1 پاسخ)
تبدیل میدان مغناطیسی به میدان الکتریکی (1 پاسخ)
باز بهنجارش اختلالی (0 پاسخ)
استفاده از شبکه ی اسپین و فوم اسپین برای برهمکنش های ریسمان (0 پاسخ)
معادله زمان شرودینگر (3 پاسخ)
نظریه ریسمان (7 پاسخ)
تولید ماده و نظریه ریسمان (1 پاسخ)
اگر زمان وجود نداشت چه می شد،پیامد های آن چیست؟ (83 پاسخ)
4 سوال از مکانیک ۲ دانشگاه (5 پاسخ)
چاه (تابع) پتانسیل (1 پاسخ)
انیشتین و واقعیت کوانتومی (0 پاسخ)
فضای تکانه (5 پاسخ)
بوزون هیگز، امپراطور تمام ذرات (0 پاسخ)
چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد! (36 پاسخ)
چرا ماده از پاد ماده بیشتر است؟ (0 پاسخ)
میدان مغناطیسی (1 پاسخ)
جفت شدگی ریسمان‌ها و غشا‌ها (0 پاسخ)
وزنه و فنر در آسانسور (2 پاسخ)
ضرب خارجی بردار مکان (1 پاسخ)
تابش ذره باردار شتاب دار در مکانیک کوانتومی (3 پاسخ)
سوال در مورد استوکس (15 پاسخ)
چرخش به دور درخت با سرعت نور (12 پاسخ)
ریاضیات را چگونه آغاز کنیم؟! (3 پاسخ)
باتری‌های هسته ای (0 پاسخ)
ماشين زمان كي ساخته مي شود؟ (71 پاسخ)
نحوه کار برقگیر (0 پاسخ)
تفاوت جاذبه با گرانش چیست؟ (42 پاسخ)
خم کردن پرتو نور (13 پاسخ)
چرا ابرها سفید هستند؟ (7 پاسخ)
بسط سامرفلد و اثبات آن (0 پاسخ)
ارشد فیزیک پیام نور (1 پاسخ)
نظریه نسبیت قانون بقای جرم و پایستگی انرژی را نقض می‌کند؟ (2 پاسخ)
فرمول برای تعیین قدرت عدسی (1 پاسخ)
باردار کردن رسانا با باطری (0 پاسخ)
جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟ (221 پاسخ)
ابهام در مورد اصل فرما (اصل کمترین زمان) (4 پاسخ)
پارسی را پاس بداریم (975 پاسخ)
معرفی کانال های تلگرام فیزیک (9 پاسخ)
نیروی محرکه القایی در میدان مغناطیسی (0 پاسخ)
فیزیک کوانتوم (0 پاسخ)
مقالات فیزیک
منبعی جدید برای تغذیه‌ی سیاه‌چاله‌ها
انتظار دانشمندان برای برخورددهنده‌ای قدرتمندتر از سرن
خطر رونق تجارت قانونی عاج ماموت‌ها
پیشگیری از عوارض جانبی داروهای شیمی‌درمانی
شهرهای متکی بر انرژی خورشیدی
چه قومی برای اولین بار، ستاره‌ی راس‌الغول را کشف کرد؟
ذوب شدن لایه‌های یخی، چندین تُن متان را به جو آزاد می‌کند!
فریب تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی پوست و مو را نخورید!
با غار اسباب بازی‌های مانی آشنا شوید!
رابطه‌ی انسان و ربات‌ها چقدر عمیق خواهد شد؟
نگاهی نزدیک به انفجار رازآلود در فاصله‌ی ۲۰۰ میلیون سال نوری
شناسایی سه گروه گیاهی باستانی در اردن
معجزه‌ی تکنولوژی در جراحی‌های آینده!
رمز و رازهای چگونگی تکثیر دی‌ان‌ای
کشف استخوان‌ها و ابزارهای سنگی ۲.۴ میلیون ساله
کهکشان مثلث؛ مادری نمونه برای زایش ستاره‌ها
فوتوسنتز بیشتر، راهی برای افزایش تولید محصولات!
تحلیلی ژنتیکی برای یافتن ریشه‌های دو اختلال روانی رایج!
رقابت سخت هوندا آکورد قابل اعتماد در برابر کیا اپتیمای پرفروش
ورزش چگونه باعث کاهش حجم چربی شکم می‌شود؟
شاید جهان ما در حال گسترش به سوی بُعد دیگری باشد.
آزمایش روش درمانی جدید برای مقابله با سرطان
کشف سیارک غنی از کربن در کمربند کویپر
گوگل در دادخواهی تکنولوژی تشخیص چهره، پیروز شد!
گیاهان برای تمامی فصل‌ها برنامه دارند!
رصد سیاهچاله‌های همدم پُرجرم، در ادغام‌های کهکشانی
با پرچم‌دار جدید کمپانی فولکس واگن آشنا شوید.
مجله علمی ایلیاد ۲ ساله شد!
مسابقه‌ی علمی هفتگی شماره‌ی ۹
کشف پرنده‌ی ترسناک باستانی در بریتانیا
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
دانلود کتاب رادیواکتیویته و پرتوزایی (1+)
کمبود ویتامین دی، عاملی برای ابتلا به اسکیزوفرنی (0+)
مشاهده‌ی ستاره‌های دوتایی منحصربه‌فرد (0+)
محققان دو گونه‌ی جدید از قارچ خوراکی را کشف کردند. (0+)
تجربه‌ی لذت بخش رانندگی با مرسدس E200 2017 (0+)
منشاء اجداد فنلاندی‌ها، کشف شد. (0+)
کاتالیزوری ژله‌ای برای تولید سوخت‌های هیدروژنی (0+)
آیا این هرم مریخی، ساخته‌ی فرازمینی‌ها است؟ (0+)
بحران زباله در جهان تا چه حد جدی است؟ (0+)
همراهی انسان و ربات! مزیت یا خطر؟ (0+)
نگاهی به مشکلات اصلاح ژنتیکی در تولد نوزادان (0+)
معماری پردازنده‌ای با الگویی از کیوبیت‌ها (0+)
مانعی میکروبی در انتشار گازهای گلخانه‌ای (0+)
کشف کریسمسی در سیاره‌ی سرخ (0+)
مصاحبه وبلاگ BMW با نادر فقیه‌زاده (0+)
ادامه ...