مشاوره رایگان تحصیلی
منو

پاسخ هاى تخیلى به پرسش هاى جهانشمول از خیال تا واقعیت

: پاسخ هاى تخيلى به پرسش هاى جهانشمول از خيال تا واقعيت :

پاسخ هاى تخيلى به پرسش هاى جهانشمول از خيال تا واقعيت

ترجمه: على ملائكه

روزنامه گاردين در 26 آگوست سال گذشته ميلادى 2004 بخش علم خود را به ويژه نامه اى براى داستان هاى علمى اختصاص داد. نويسندگان مقاله زير دلايل اين كار را تشريح مى كنند و به بررسى گونه علمى- تخيلى مى پردازند.

سال ها قبل در كهكشانى دوردست فردى عقيده داشت هنگامى كه علم واژگون شود بيشترين جذابيت را خواهد داشت. از همان زمان كه خود علم در حال گسترش بود، قصه گويان قصه گستردن جهانى فيزيك، زيست شناسى، شيمى و مهندسى را آغاز كردند. آنها جهانى را آفريدند آكنده از شمشير هاى نورى، سفينه هاى فضايى و روبات ها، در آميزه اى مهيج از گفتار تكنيكى آراسته شده با زمينه اى از سفر به دنيا هاى غريب، اما داستان علمى چيزى بيشتر از داستان عامه پسند است؛ در ژرفاى داستان علمى ميل به درك جايگاه انسانيت در جهان قرار دارد.

ما از دانشمندان پيشگام در سراسر جهان پرسيديم كه داستان علمى برايشان به چه معنا است، چگونه با آن رابطه برقرار مى كنند و اين داستان ها چه تاثيرى بر آنها گذاشته است. پاسخ ها نشان داد داستان علمى نه تنها بازتاب دهنده علم بلكه الهام بخش آن هم هست. اين ويژه نامه بزرگداشتى از اين ارتباط است.

«رابرت مى» زيست شناس جمعيتى و رئيس «انجمن سلطنتى» درباره داستان علمى مى گويد: «داستان هاى علمى در بهترين شكلش، مانند كتاب هاى آسيموف برانگيزاننده و آينده نگرانه اند. آنها به پرسش هايى درباره چيز هايى مى پردازند كه علم به ميان آورده است مانند ماشين هاى هوشمند».

«مارك بريك» استاد ارتباطات علم(Science Communication) در دانشگاه گلامورگان معتقد است كه داستان علمى را مى توان به عنوان كوششى در نظر گرفت براى معنا بخشيدن به ايده جهان به صورتى كه كپرنيك آن را ارائه كرد، جهانى كه در آن، انسان هاى كره زمين و همه هستى ما ديگر جايگاه ويژه اى ندارد. به قول او: «دو هزار سال بود كه ما معتقد بوديم جهان تنها براى ما به وجود آمده است، زيرا جهانى را كه مى شناختيم زمين- مركز بود و انسانيت در مركز آن قرار مى گرفت.»

خاستگاه هاى اين گونه ادبى به انقلاب علمى قرن هفدهم بازمى گردد. كتاب Somnium، نوشته ستاره شناس آلمانى يوهانس كپلر، منتشر شده به سال 1634 و پس از مرگ او، از جزيره نشين جوانى سخن مى گويد كه به ماه سفر مى كند. كپلر با اين كتاب دست كم تا حدى به اكتشافات سى سال گذشته كپرنيك و گاليله واكنش نشان مى دهد.به گفته «بريك»، داستان علمى حتى از زمان كپرنيك سعى مى كرده است با قراردادن انسان در مقابل موجودات غير انسانى يا يادآورى اين موضوع كه دانش ما درباره كيهان پيرامونمان چقدر كم است، به جايگاه انسان در جهان بپردازد. «بريك» مى گويد: «اين داستان ها اغلب درباره انسانيت ما هستند و شيوه اى كه انسانيت ما در نتيجه شتاب يافتن سرعت ناشى از علم و تكنولوژى تغيير مى كند.»

اگر كپرنيك موقعيت انسان در جهان را مورد بررسى قرار داد، چارلز داروين در سال 1859 ما را به تامل دوباره خودمان كشاند.

همان طور كه «استيو جونز»، ژنتيك دان و نويسنده كتاب هاى علمى براى عموم، از يونيورسيتى كالج لندن، مى گويد: «پس از انتشار كتاب «منشاء گونه ها» سبك داستان علمى تغيير كرد تا نشان دهد گرچه ممكن است جوامع اساساً بدون تغيير بمانند، اما افراد تغيير مى كنند.» داروين اين انديشه را مطرح كرد كه «جسم انسان» جهش پذير است. جونز استدلال مى كند كه اين انديشه مستقيماً بر داستان علمى «ماشين زمان» اثر اچ جى ولز در سال 1895 تاثير گذاشت، قصه اى درباره انسان هاى ابر تكامل يافته در هزاران سال بعد. اصطلاح داستان علمى (Science Fiction) كه در دهه 1930 ابداع شد تا اين ژانر را از داستان هاى عامه پسند (Pulp Fiction) متمايز كند، بعد ها خود به گونه ادبى پرطرفدارى بدل شد كه با قرار دادن شخصيت ها در موقعيت هايى كه در آنها برخى از مشكلات محدود كننده انسان رفع شده اند، مثلاً سفر در زمان امكان پذير شده است، به بررسى اخلاقيات انسانى مى پرداخت. اين داستان ها عموماً نشان مى دادند كه علم پاسخ همه پرسش ها را در اختيار ندارند و هر پيشرفتى پرسش هاى جديدى را به همراه مى آورد.

به گفته «بريك»: «فرهنگ استعمارى در سفر هاى فضايى در داستان هاى علمى اغلب براى انتقاد از استعمار برروى كره زمين مورد استفاده قرار گرفته است. سابقه امر به كتاب «جنگ دنياها» اثر اچ جى ولز باز مى گردد. ولز بيزار از نابودى تقريباً كامل تانزانيايى ها [به دست استعمار بريتانيا] تلاش كرد در اين كتاب وضعيت فرضى مشابهى را در بريتانيا بازسازى كند تا بپرسد: «اگر خودتان مورد تهاجم قرار بگيريد چه احساسى خواهيد داشت؟» او از اين طرح فرضى استفاده مى كند تا پرسش هايى در مورد وضعيت حاضر را مطرح كند.» علم و جامعه تاثير آشكارا عظيمى بر داستان علمى دارند، اما اين قضيه در جهت عكس هم صادق است. به قول بريك: «بهترين تاثير داستان علمى اثرى است كه اغلب بر خود آگاهى عمومى مى گذارد. يكى از دلايل استفاده از داستان علمى توسط ما، علاقه مندى به ايجاد ارتباط همگانى با علم و گسترش دادن جاذبه آن و تلاش براى هرچه بيشتر علاقه مند كردن مردم به آن است.»

پرسش زندگى فرازمينى را در نظر بگيريد. كپرنيك اين حقيقت را كشف كرد كه نه كره زمين و نه انسانيت مركز عالم نيستند، پس امكان داد زندگى فرا سوى كره زمين وجود داشته باشد؛ داروين مكانيسمى براى تكامل زندگى در هرجا يافت. دانشمندان در سال 1995 سياره فرا خورشيدى [سياره هاى خارج از منظومه شمسى در مناطق ديگر كهكشان يا كهكشان هاى ديگر] را كشف كردند. اما هميشه تنها اظهار نظر علمى درباره پرسش زندگى و معناى آن از نظر علم در داستان علمى مطرح شده است. حتى مى توان گفت كه سازمان هايى مانند: «موسسه جست وجو براى هوش فرازمينى» (Seti) در كاليفرنيا يا وجود «كميته اختر زيست شناسى ناسا» نشانه به رسميت شناختن اين اثر داستان علمى هستند. داستان هاى تخيلى يقيناً مرز ها را در برابر دانشمندان گشوده است، به قول ماركوس دو ساتوى، رياضيدان دانشگاه آكسفورد «داستان تخيلى به ما كمك مى كند به امر ناممكن بينديشيم و ببينيم كه آيا مى توان آن را ممكن كرد.»

زمانى كه كارل سارگان مى خواست روشى براى سفر فضا- زمانى در رمان «تماس» (Contact) بيابد با «كيپ ثورن» كيهان شناس درباره اين ايده تبادل نظر كرد كه براى ممكن كردن اين سفر از سياهچاله ها استفاده كند. ثورن با اين روش مخالف بود و استدلال مى كرد كه نظريه عمومى نسبيت عمومى اينشتين امكان به وجود آمدن يك «سوراخ كرمى» (Wormhole) را مى دهد، اگر تمدنى كاملاً پيشرفته موجود باشد كه بتواند انرژى منفى كافى براى باز نگه داشتن آن را فراهم كند. ثورن به دنبال اين بحث شروع به پژوهش درباره اساس نظرى سوراخ هاى كرمى كرد. بريك مى گويد رمان «ماشين زمان» اچ جى ولز كه در سال 1895 نوشته شد، 10 سال جلوتر از نظريه نسبيت خاص بود. به گفته او: «اينشتين به بازانديشى در فيزيك پرداخت، اما مى توان گفت كه ولز با انديشيدن درباره امكان سفر در زمان بر او تقدم داشت.» حتى امروزه موسسات علمى در جست وجوى الهام از داستان ها هستند.

«آژانس فضايى اروپا» از طرفداران داستان هاى علمى تقاضا كرده است اگر به اشكال ابتكارى و بديع سفينه فضايى در كتاب ها يا فيلم ها برخورد مى كنند آژانس را مطلع كنند. به گفته مى: «اين داستان ها در بسيارى از موارد درست به همان اندازه كار هاى علمى كه در حال حاضر انجام مى شود معقول و خردمندانه اند.»

آيا همان گونه كه بسيارى از افراد از طريق داستان علمى با ايده هاى علمى آشنا مى شوند، داستان نويسان علمى مسئوليتى براى دقت علمى آثارشان دارند؟ استيو جونز پاسخ مى دهد: «نه اصلاً، به هر حال آنها تنها داستانند» اما بريك معتقد است كه نويسندگان مختلف داستان هاى علمى به درجات متفاوت در اين مورد احساس مسئوليت مى كنند. در حال حاضر در داستان علمى مجازيم تا حدى با علم بازى كنيم. به قول بريك: «مى توان گفت داستان علمى ماهيتاً بر مبناى برونيابى يا تصميم مجهول از معلوم است» علمى عادى يا متعارف وجود دارد كه اغلب مردم عادى خود را با مطالعه آن به زحمت نمى اندازند زيرا بسيار خشك و ملال آور است. اين علم در آزمايشگاه ها هر روز ادامه مى يابد و احساسات كسى را هم برنمى انگيزد. اما نوع ديگرى علم هم هست كه آن را علم بحث برانگيز يا مورد اختلاف مى ناميم. اين همان نوع علمى است كه داستان علمى با آن مواجه مى شود.»

در مجموع نوعى از داستان وجود دارد كه مطالب علمى فراوانى در آن ديده مى شود. بيل مك گواير رئيس «مركز پژوهشى بنفيلد _ گريگ» در يونيورسيتى كالج لندن مى گويد كه نويسندگان داستان علمى وظيفه دارند كه تحصيل علم كنند و به داستانى مناسب هم نياز دارند. او براى نمونه به زمان «فرزندان داروين» اثر «گرگ بى ير» اشاره مى كند: «كتاب آنقدر مملو از زيست شناسى شده كه داستان را در خود غرق كرده است. تعادل را بايد رعايت كرد.»

اما جز اينها داستان علمى راهى براى آشنايى دانشمندان نوپا با موضوعاتى مطمئناً ارزشمند است. استفن مينگر زيست شناس سلول هاى بنيادى در كينگز كالج لندن مى گويد: «من در سال 1955 متولد شدم، روزهاى آغازين سفر فضايى و ماموريت هاى آپولو و مركورى، من عادت داشتم ساعت سه صبح از خواب برخيزم و اولين موشك هايى را كه از ابتداى دهه 1960 از پايگاه كيپ كانابرال پرتاب مى شدند تماشا كنم. واقعاً مجذوب ايده رفتن به فضا بودم و اين ايده كاملاً با داستان هاى علمى درآميخته بود.» ست شوستاك، ستاره شناس ارشد در موسسه ستى در كاليفرنيا از فيلم «جنگ دنياها» ساخته شده در سال 1953 سخن مى گويد: «اين فيلم قطعاً علاقه به ستاره شناسى را در من برانگيخت و مطمئنم كه كار فعلى من در اين موسسه نتيجه تماشاى برخى فيلم هاى قديمى تر علمى تخيلى است كه در آنها براى اولين بار مواجهه انسان با مخلوقات بيگانه عمدتاً دشمن نوع بشر صورت مى گيرد.»

گفت وگوهاى ما با دانشمندان نشان مى دهد كه علاقه به داستان علمى در ميان آنها هنوز زنده و شكوفاست. در نظرخواهى كه ما از گروهى از دانشمندان برجسته در مورد كتاب ها و فيلم هاى علمى _ تخيلى داشتيم نتايج جالبى به دست آمد، در ميان 10 فيلم علمى _ تخيلى مورد علاقه دانشمندان شايد تنها فيلم هاى «2001: يك اديسه فضايى» و «سولاريس» از ايده هاى علمى استفاده مى كنند يا به كاوش آنها مى پردازند. حضور فيلم «جنگ ستارگان» در ميان 10 فيلم محبوب كمى غافلگيركننده است، چون داستانى را بيان مى كند كه در هر پس زمينه ديگرى هم قابل طرح است.

قضاوت مشابهى را در مورد فيلم «ماتريكس» مى توان كرد. رابرت لى در اين باره مى گويد: «من ميان فيلم هايى مانند «اديسه فضايى» كوبريك از يك طرف و فيلم هايى مانند «ماتريكس» از طرف ديگر تمايز قائلم. اولى فيلمى درباره انديشه هاست، در حالى كه دومى اصولاً علمى _ تخيلى نيست، بلكه داستانى گزافه گو و پرمدعاست. ماتريكس مخلوطى است از تكنولوژى عالى و ورزش هاى رزمى، معادل بصرى پاورقى ها، اما عارى از انديشه.»

دو فيلم ديگر در ميان اين ده فيلم، «بيگانه» و «بليد رانر» توسط رايدلى اسكات كارگردانى شده اند كه گاهى به خاطر ترجيح دادن سبك بر عمق مورد انتقاد بوده است. در اين فيلم ها آينده، در فضا يا در زمين، جوى پس زمينه اى براى ماجرايى خلق مى كند كه در واقع يك «تريلر خانه تسخير شده» و «داستان كارآگاهى لوس آنجلسى» است.

اما در مورد علائق دانشمندان به كتاب هاى علمى _ تخيلى وضع تفاوت مى كند. همه نويسندگانى كه در فهرست برگزيده دانشمندان آمده اند به وضوح نويسندگان برجسته داستان علمى هستند و به عنوان نويسندگان ژانرى در نظر گرفته مى شوند كه گرايش توده اى محدودى دارند. اغلب اين نويسندگان به «عصر طلايى» داستان علمى در دهه هاى 1940 1950، و 1960 تعلق دارند بعدها با نويسندگان جوان ترى مانند لين ام بنكز (Lain M. Banks)، گرگ بى ير (Greg Bear) و گرگورى بنفورد (Gregory Benford) اين ژانر توسعه مى يابد. حتى رمان نويسان ادبى مانند مارگرت اتوود به تفنن در اثر علمى _ تخيلى مى پردازند، گرچه خود او ترجيح مى دهد اثرش در اين حوزه «اوريكس و كريك» را كه نامزد جايزه بوكر هم بود، داستانى نظرى (Speculative Fiction) خوانده شود.

به هر حال روشن است كه همه داستان هاى علمى، چه «بليد رانر» و چه مشهورترين داستان آسيموف «من، روبات»، بر پرسش هايى متمركزند كه انسان ها از هنگام آغاز تمدن از خود پرسيده اند: انسان بودن به چه معناست؟

Guardian, Aug.26.2004

منبع: شرق


منبع :www.ayandehnegar.org
www.HUPAA.com
محک
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
● تحصیل در کانادا
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
سگال - موسسه خیریه حمایت از کودکان فلج مغزی
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
علت عبور نور مریی از شیشه سربی بر خلاف گاما (26 پاسخ)
سوال در مورد اصطکاک (29 پاسخ)
حدس گلادباخ (80 پاسخ)
تکنیک حل معادله (4 پاسخ)
برای سفر انسان به مریخ، چه امکاناتی لازم است و این سفر چه مد (1 پاسخ)
مختصات رئوس مربع ها چگونه بدست می آید؟ (4 پاسخ)
جلوگیری از انتشار میدان مغناطیسی (9 پاسخ)
چرا پروتون سبکتر از کوارک است؟ (4 پاسخ)
آزمایش لوله پرتو کاتدی (20 پاسخ)
سفر در زمان با خواب مصنوعی (0 پاسخ)
پارادوکس EPR (8 پاسخ)
تناقض در دو جنبه اصل نسبیت؟ (29 پاسخ)
چرا آهنربا چوب رو جذب نمیکنه ولی آهن رو جذب میکنه؟ (13 پاسخ)
آهنربای النیکو (1 پاسخ)
چطور میتونم خلاء درست کنم؟! (8 پاسخ)
تیر رعد و برق (6 پاسخ)
موتوربدون سوخت+Free Energy (8 پاسخ)
کرم‌چاله چیست؟ (0 پاسخ)
آیا بشقاب پرنده ها وجود دارند؟ (0 پاسخ)
چرا سیارات چشمک نمی زنند؟ (0 پاسخ)
آیا فضا منحنی است؟ (0 پاسخ)
درخواست پیشنهادات شما در مورد بدست آوردن مقدار زیادی الکترون (3 پاسخ)
فرمول بسیار ساده تخمین فاصله ماهواره از زمین (0 پاسخ)
نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟ (46 پاسخ)
موشک کاغذی با کاغذ آچار (0 پاسخ)
زنون هگزا فلوراید؟ استدلالش چیه؟ (0 پاسخ)
آب رو بدون انر‌ژي به بالا هدايت كردن (34 پاسخ)
نظریه گرانش حرکتی (51 پاسخ)
تلپورت یا انتقال آنی در فضا (1 پاسخ)
مساله ساده در «دقت اندازه گیری» (2 پاسخ)
عدد بعدی را بیابید (10 پاسخ)
جزوه لیزر پیشرفته 1 (0 پاسخ)
آيا آهنربا ميدان خود را از دست مي‌دهد؟ (38 پاسخ)
طول پلانک (14 پاسخ)
زمین تخت گرایان (183 پاسخ)
سیاهچاله (2 پاسخ)
جهت مولکول‌های مغناطیسی در یک قطعه آهنی و یک آهنربا (1 پاسخ)
دو سؤال بنیادین که می تواند اعتبار نسبیت را به چالش بکشد (26 پاسخ)
منظور معادله E=mc2 چیه؟! (6 پاسخ)
چرخش به دور درخت با سرعت نور (21 پاسخ)
كدومتون درك درستي از كوانتوم داريد؟ (69 پاسخ)
آونگ پوشه خونف (2 پاسخ)
سوال جواب بده و بپرس (509 پاسخ)
جـنـگنـده ها و اســلحــه های بــرتــر (107 پاسخ)
برانگیخته شدن الکترون (3 پاسخ)
نظریه انتهای فضا (29 پاسخ)
ضد جاذبه (4 پاسخ)
معادله حرکت بر روی سطح شیبدار با شتاب ثابت (3 پاسخ)
میدان مغناطیس زمین و تولید نیروی برق( طرحی جالب) (18 پاسخ)
مقاله ای حیرت اور دیگر در کوانتوم گراویتی از فیزیک مطلق (17 پاسخ)
جنس فضا زمان از چیست؟ (26 پاسخ)
ماشين زمان كي ساخته مي شود؟ (76 پاسخ)
قانون دوم ترمودینامیک در فرایند هم‌دما (0 پاسخ)
اثر هال کوانتومی (0 پاسخ)
توضیح چرایی انحراف جزئی سیاره عطارد از مدار خودش (10 پاسخ)
مرز فیزیک کوانتوم کجاست؟ (16 پاسخ)
ایرادها و پارادوکس های نسبیت خاص (246 پاسخ)
معرفی کتاب خوب در حوزه فیزیک (0 پاسخ)
باد چگونه تشکیل می شود؟ (4 پاسخ)
قندیل یخ چگونه درست می شود ؟ (8 پاسخ)
مقالات فیزیک
چگونه از هموروئید خلاص شویم؟
دلیل گوناگونی زیستی موجود بر روی زمین چیست؟
با پیشرفته‌ترین ربات جهان آشنا شوید؛ اطلس
صدای مریخ‌لرزه چگونه است؟
چطور با وسواس فکری مقابله کنیم؟
کشف سه اَبَرسیاه‌چاله‌ی غیرعادی
خواب انسان‌ها چه تفاوتی با هم دارد؟
کشفی حیرت‌انگیز در زیر قطب جنوب
شباهت شگفت‌آور زمین و مریخ
چه چیزی باعث انقراض حیوانات در عصر یخبندان شد؟
روشی جدید و موثر برای پاکسازی آلودگی هوا
چطور گوشی موبایل در آب افتاده را نجات دهیم؟
آیا انسان‌ها، باعث انقراض پنگوئن‌ها هم می‌شوند؟
چه چیزی بخوریم تا سلامت قلبمان حفظ شود؟
بزرگترین تاثیر آتش‌سوزی جنگل‌ها برای زمین
چگونه بطور طبیعی اگزما را درمان کنیم؟
روشی برای مقابله با میکروب‌های مقاوم
مکانی غیرمعمول برای تشکیل سیاره‌ها
مردی که توسط لیسیده شدن جانش را از دست داد!
چگونه انگلیسی را پیوسته بنویسیم؟
مفهوم کریستال زمان در فیزیک چیست؟
قلب شگفت‌انگیز بزرگ‌ترین موجود جهان
شبیه‌سازی خارق‌العاده‌ای که به پرسش‌های بزرگ جهان پاسخ خواهد داد
چطور اثر لوازم آرایشی را از روی لباس پاک کنیم؟
کشف برج‌های بسیار بلند و عجیب در مریخ
دسترسی به اینترنت یک امکان لاکچری است یا حق مسلم؟
چطور تکنولوژی شیردهی گاوها را بهبود می‌بخشد؟
چطور علائم هاری را در انسان تشخیص دهیم؟
فراوان‌ترین نوع کربن در جهان چیست؟
پزشکی نوین، به یک بیمار زندگی دوباره داد
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
برگ‌های مصنوعی صنعت سوخت‌های تجدید‌پذیر را متحول می‌کنند (0+)
طوفان‌لرزه‌ چیست و چگونه به‌وجود می‌آید؟ (0+)
ستارگانی که کیمیاگری می‌کنند (0+)
چطور خروپف نکنیم؟ (0+)
راهی برای بازیافت زباله‌های پلاستیکی (0+)
پاسخی فلسفی به امکان وجود حیات در سیارات دیگر (0+)
آیا می‌توان آنفلوآنزا را کنترل کرد؟ (0+)
چگونه یک نوزاد را حمام دهیم؟ (0+)
کشف جزایری جدید در اطراف روسیه (0+)
نوری که باعث پیری شما می‌شود (0+)
رصد ستاره‌های نوزاد در سحابی NGC1333 (0+)
حقایقی عجیب از جانوری که در اعماق زمین زندگی می‌کنند؟ (0+)
زنی پس از ۶ ساعت ایست قلبی، دوباره زنده شد (0+)
کشف دایناسوری با دندان‌های عجیب (0+)
چطور چربی شکم را آب کنیم؟ (0+)
ادامه ...