منو

زندگینامه دانشمندان - دانشمند : کنستانتین تسیولکوفسکی

: زندگينامه دانشمندان - دانشمند : كنستانتين تسيولكوفسكي :

زندگينامه دانشمندان - دانشمند : كنستانتين تسيولكوفسكي

17 سپتامبر سال 1857 در ايژوسكوي روسيه به دنيا مي آيد. به مدرسه نمي رود و تحصيل را در خانه دنبال مي كند.

1871

روي رياضي و فيزيك تمركز مي كند. مجذوب بالونهايي كه با هواي گرم به حركت در مي آيند مي شود و فكرش مشغول ساختن بالوني فلزي كه با هواي گرم حركت كند مي گردد.

1873

مي خواهد در دانشكده فني مسكو به تحصيل ادامه دهد ولي در امتحان ورودي مردود مي شود. همچنان به مطالعه شخصي ادامه مي دهد.

1876

به ويانكا ي روسيه مي رود و از راه تدريس خصوصي امرار معاش مي كند.

1879

در "بروسك" نزديك "كالوگا" معلم مي شود و مطالعه و آزمايشات علمي را دنبال مي كند.

1881

نظريه جنبشي گازها را ارايه مي دهد (يعني گازها در حال حركت يكنواخت هستند). او اين نظريه را مستقل از «جيمز

ماكسول» (79 ـ 1831)كه يك دهه قبل به اين نتيجه رسيده بود انجام مي دهد.

1883

كتاب «فضاي خالي» را منتشر مي كند در اين كتاب وي رانش با عكس العمل را براي سفرهاي فضايي مورد بررسي قرار مي دهد.

1885

بر روي يك سفينه هوايي فلزي شروع به كار مي كند. در طول چندين سال بعد چند سال آزمايشي مي سازد.

1898

مي گويد: براي پرواز فضايي، موتورهاي موشكي با سوخت مايع لازم است.

1903

در كتاب «جستجو در فضاي كيهاني با ابزارهاي واكنشي» نظريه موشكها و موتورهاي سوخت مايع را ارايه مي دهد. اين كتاب در سالهاي بعد چندين باز تجديد چاپ مي شود.

1918

با انتشار كتابهاي علمي ـ تخيلي مثل «ماوراي زمين» كه در آن به توصيف شهرهاي فضايي مي پردازد، پرواز قضايي را در بين مردم عادي نيز مطرح مي سازد.

1929

نظريه موشكهاي چند مرحله اي را ارايه مي نمايد.

1935

19 سپتامبر در شهر «كالوگا» روسيه، از دنيا مي رود. آكادمي علوم مسكو به افتخار وي مدالي را در نظر مي گيرد تا به بهترين كتاب نوشته شده درباره سفرهاي بين سياره اي تعلق گيرد.

منبع : دانشنامه رشد