منو

دنباله‌دار جدیدی پا به آسمان می‌گذارد

دنباله‌دار جدیدی پا به آسمان می‌گذارد

منبع: مجله نجوم
http://nojum.ir/sky/articles/32

دنباله‌دار C/2006 M4، که در تصاویر SWAN فضاپیمای سوهو کشف شده است، پا به آسمان صبحگاهی نهاده است و قرار است تا اوایل مهرماه به قدر حدود 6+ برسد.
علی کوهپایی
 
 
 
  دنباله دار C/۲۰۰۶ M۴، که در تصاویر SWAN فضاپیمای سوهو کشف شده، پا به آسمان صبحگاهی نهاده و قرار است تا اوایل مهرماه به قدر حدود ۶+ برسد. بنابراین احتمال آن می‌رود که این دنباله‌دار در شرایط مناسب با چشم غیر مسلح قابل رصد باشد. C/۲۰۰۶ M۴، اکنون در آسمان صبحگاهی با قدر حدود ۸+ در صورت فلکی اسد قابل مشاهده است.

  C/۲۰۰۶ M۴، تا اوایل مهرماه در آسمان صبحگاهی خواهد بود و پس از آن به حضیض می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود در آن هنگام با قدر ۶+ بدرخشد. سپس در اواسط مهر ماه به آسمان شامگاهی و صورت فلکی تازی‌ها سفر خواهد کرد و احتمالا در آن هنگام به صورت جسمی از قدر ۷.۵+ تا ۸+ قابل رویت خواهد بود. نکته مهم آن است که این دنباله‌دار در این هنگام تنها  برای رصدگران نیمکره‌ی شمالی قابل رصد خواهد بود و رصدگران نیمکره‌ی جنوبی می‌بایست تا فروردین ماه ۱۳۸۶ صبر کنند که در آن هنگام قدر دنباله‌دار در حدود  ۱۵+ خواهد بود.

نقشه‌ی مسیر حرکت دنباله‌دار در چند ماه آینده:

    

برگرفته شده از:www.aerith.net