منو

قارچهایی که رادیواکتیو جذب می کنند

images/20070617/mashroom.jpg
 
گروهی از محققان کالج داروسازی آلبرت اینشتین گیاهانی را مورد آزمایش قرار دادند که به جای جذب نور خورشید برای رشد، از مواد رادیو اکتیو در مراحل فتوسنتز بهره می گیرند.
این محققان با مطالعات بیشتر متوجه شدند نوعی قارچ اطراف رآکتور اتمی چرنوبیل است که به قارچ سیاه معروف است که با جذب مواد رادیو اکتیو به رشد کامل رسیده و این موضوع از سوی آنها مورد توجه قرار گرفت.
از این رو با فرستادن گروهی به منطقه و مشاهده گیاهان به این نتیجه رسیدند که نوعی از قارچها هستند که در دیواره های بیرونی رآکتور اتمی چرنوبیل به رشد کامل رسیده اند. از این رو در همان منطقه و از همان نوع قارچ مقداری از این گیاه را کاشته و مورد بررسی قرار دادند و دریافتند این نوع قارچها می توانند هم در زنجیره غذای فضانوردان که مدت طولانی در فضا به کاوش مشغول هستند، قرار گیرند و هم در مناطقی که از رادیو اکتیویته اشباع هستند کاشته شوند تا مواد رادیو اکتیویته را جذب کنند.


مترجم: مرتضی فتحعلی زاده
 

 منبع : http://www.major-physics.blogfa.com/post-360.aspx

ارسال توسط : محمد میرزایی