منو

بازدید شرکت کنندگان المپیاد جهانی فیزیک 2007 ازپژوهشکده رویان

بازدید شرکت کنندگان المپیاد جهانی فیزیک 2007 ازپژوهشکده رویان
 
 
دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد جهانی فیزیک 2007 از 76 کشور جهان در سومین روز از المپیاد از پژوهشکده رویان اصفهان بازدید می کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه ی برنامه ها و بازدیدهای علمی و تاریخی پیش بینی شده برای شرکت کنندگان در المپیاد جهانی فیزیک اصفهان تیم های دانش آموزی از پژوهشکده رویان و مراکز پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید خواهند کرد.

بازدید از حمام علیقلی آقا و باغ گلها از دیگر برنامه های امروز دانش آموزان
 نخبه ی شرکت کننده  در المپیاد فیزیک می باشد.

همچنین پیش بینی شده است دانش آموزان امشب با مشارکت در ساختن صنایع دستی با آثار هنری و صنایع دستی ایران آشنایی پیدا کنند.

گفتنی است شرکت کنندگان در المپیاد جهانی فیزیک اصفهان تاکنون از اماکن تاریخی میدان نقش جهان، منارجنبان، زاینده رود و باغ پرندگان بازدید کرده اند.