منو

روند طراحی سؤالات نظری المپیاد جهانی فیزیک اصفهان تشریح شد

روند طراحی سؤالات نظری المپیاد جهانی فیزیک اصفهان تشریح شد 
  
همزمان با برگزاری آزمون نظری سی و هشتمین المپیاد جهانی فیزیک روند طراحی سؤالات نظری این المپیاد تشرح شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، به منظور طراحی سؤالات مناسب برای آزمون المپیاد جهانی فیزیک 2007 اصفهان طی فراخوانی از اساتید رشته ی فیزیک خواسته شد تا سؤالاتی در حوزه این المپیاد طراحی نمایند؛ علاوه بر آن از برخی اساتید برجسته و صاحب نظران رشته ی فیزیک کشورمان نیز به طور مستقیم درخواست شد تا سؤالاتی را برای این آزمون طراحی کنند.

همچنین اعضای کمیته علمی و پژوهشی این المپیاد نیز مکلف شدند تا طرح ها ، ایده ها و سؤالاتی قابل ارایه در آزمون المپیاد جهانی فیزیک ارایه دهند.

پس از آن سؤالات به دست آمده توسط کمیته ای مجرب بررسی شد و براساس بررسی سؤالات و کنار گذاشتن سؤالات مشابه با المپیادهای پیشین ، رفع اشکال از برخی سؤالات و بهبود کیفیت سؤالات ، لیستی کوتاه از سؤالات قابل طرح در آزمون تهیه شد.

بنابراین گزارش برای این که از انجام پذیربودن ، درستی و مناسب بودن سؤال ها اطمینان حاصل شود و کاستی ها و عدم وضوح سؤال ها مشخص گردد قرار شد ، افرادی که با نوع سؤال های المپیادی آشنا هستند ، تک تک سؤال ها را حل و نکات خود را یادداشت کنند.

پس از انجام این مراحل چه در بخش نظری و چه در بخش تجربی – جلسه ای با حضور اعضای کمیته ی علمی و امتحان دهندگان تشکیل شد و پس از بحث روی سؤال ها و رأی گیری ، یک سؤال برای بخش تجربی و چهارسؤال برای بخش نظری انتخاب شد.