منو

رییس کمیته المپیاد جهانی فیزیک دراصفهان درگذشت

رییس کمیته المپیاد جهانی فیزیک دراصفهان درگذشت
 
 
دکتر" والدمار گورژوفسکی" رییس کمیته المپیاد جهانی فیزیک روز یکشنبه براثر عارضه قلبی دراصفهان درگذشت.

دکتر "محمد سپهری راد" رییس کمیته علمی وبرنامه ریزی سی وهشتمین دوره المپیاد جهانی فیزیک با تایید این خبر به ایرنا گفت : گورژوفسکی قدیمی‌ترین عضو کمیته المپیادجهانی فیزیک بود.

وی به هنگام مرگ ‪ ۶۸سال سن داشت.