منو

کوتوله ای شبیه به زحل

کوتوله ای شبیه به زحل  

 

 
 
 ستاره شناسان کوتوله سفیدی را کشف کرده اند که ظاهری شبیه به سیاره زحل دارد. 
 
 
 

اخترشناسان دانشگاه UCLA  کوتولۀ سفیدی را مشاهده کرده اند که به بوسیله حلقه هایی از غبار شبیه به آنچه به صورت حلقه در اطراف زحل دیده میشود محصور شده است. این کوتوله سفید تحت عنوان GD362 شناخته می شود که بوسیلۀ مقادیر بسیار زیادی از اجرامی شبیه به کوه های سر گردان و خرده سیارکها پوشیده شده است. مشاهدات دیگر نیز حاکی از وجود بیش از دوجین( 12 عدد) عناصر شیمیایی مختلف در اتمسفر کوتوله سفید است. آیا کنش و واکنش مهیبی بین ستاره و سیاره احتمالی اطراف آن یا خرده سیاره های اطراف روی داده است؟

این بررسی ها و رصد ها بسیار ارزشمند هستند.
سوالی که در این رصد بوجود آمده است این است که  

 

 ادامه خبر : http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070816214820.htm

منبع : www.Parssky.com

ارسال شده توسط : بهزاد طهماسب زاده