منو

طوفان شهابها در راه است

شما هنگام بارش شهابی برساوشی کجا بودید؟ آیا این آتش بازی بزرگ را از دست داده اید؟ و شاید هم از دیدن این منظره باشکوه، لذتی بی نظیر را تجربه کرده اید؟ در هر صورت باید دوباره آماده شوید تا به استقبال آتش بازی استثنایی و ناآشنای دیگری بروید. اگر نام شهاب بارانی مانند بارش شهابی برساوشی برای بیشتر علاقه مندان نامی آشنا به شمار می رود، اما در هفته پیش رو بارشی به اوج خواهد رسید که کمتر با نام آن آشنایید: بارش شهابی ارابه رانی. کانون این بارش غیرمعمول در صورت فلکی ارابه ران و نزدیکی ستاره عیوق قرار دارد. این بارش شهابی در بیشتر سالها یا خاموش است یا فعالیت بسیار اندکی دارد. اما گاهی در سالهای 1935 ، 1986 و 1994 فوران هایی بروز داده است و امسال برای اولین بار است که دانشمندان توانسته اند با محاسبه مدار توده ذرات به جای مانده از دنباله دار تولیدکننده این بارش، حدس بزنند که امسال نیز این بارش نمایش خیره کننده ای خواهد داشت و شاید تا ساعتی 200 شهاب در ساعت در شب رصد شود؛ اما علت رفتار عجیب این بارش به دنباله دار مولد آن بازمی گردد. این دنباله دار برخلاف بارش حاصل از آن دنباله دار معروفی است ؛ دنباله داری به نام کی.اس که آخرین بار سال 1911 در آسمان ظاهر شد و مدارش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد گذر قبلی این دنباله دار در سال 82 پیش از میلاد رخ داده است. یعنی زمانی که ژولیوس سزار در قید حیات بود و این دنباله دار در آسمان رصد شده است.                                                           

 

                                                              

به دلیل فعالیت متفات هسته این دنباله دار، بارش شهابی منتظمی از آن به وجود نیامده است ؛ اما امسال پیش بینی می شود آتش بازی بزرگی در راه باشد. زمین در ساعت 15:07 روز شنبه 10 شهریور با توده ذرات این دنباله دار برخورد خواهد کرد. این ذرات یادگار گذر دنباله دار در سال 82 پیش از میلاد است ، بنابراین شهابهایی که شما در آسمان خواهید دید بخشی از آن دنباله ای هستند که در زمان امپراتور روم در آسمان دیده می شده است. پیش بینی می شود در زمان اوج بارش به اوجی معادل 300 شهاب در ساعت با عدم قطعیت یک تا 3 برسد ؛ به این معنی که ممکن است در شرایط بد ، تعداد شهاب ها در ساعت به 100 و در بهترین شرایط ، نزدیک به 300 شهاب در ساعت برسد که در این صورت باید آن را یک طوفان کامل به شمار آورد. اگرچه اوج این بارش برای ما در نیمه های روز اتفاق می افتد اما نباید ناامید شد. ماهیت غیرقابل پیش بینی بارش های شهابی ممکن است غافلگیری دیگری هم در آستین داشته باشد. با توجه به این که کانون بارش حدود نیمه شب طلوع می کند پس بهتر است جمعه شب و شنبه شب را به دیدار این بارش بروید تا اگر اطراف خط مرکزی توده با بارش مواجه شدید آن را از دست ندهید. بررسی این بارش فوق العاده می تواند در مسائل علمی مربوط به این بارش مهم باشد. اگر موفق به دیدن شهاب های این بارش شدید گزارش های خود را برای پارس اسکای بفرستید.

نویسنده : علی پزشکی

منبع : پارس اسکای

ارسال: فاطمه شنبه زاده