منو

رد ادعای پرواز فضانوردان 'درحال مستی'

براساس تحقیقات او هیچ شاهدی دال بر آنکه فضانوردان ماموریت های خود را درحال مستی آغاز کرده باشند وجود ندارد.

این تحقیق در واکنش به نتیجه گیری گزارش تحقیقاتی دیگری که می گفت برخی فضانوردان حداقل در دو مورد علیرغم بالا بودن میزان الکل در بدنشان اجازه پرواز یافتند، انجام می شود.

برایان اوکانر، مدیر امور ایمنی ناسا، گفت او "قادر به تصدیق هیچ موردی نیست که در آن فضانوردان یا خدمه پرواز فضایی با ذهنی مخدوش پرواز کرده باشند".

براساس مقررات ناسا، فضانوردان از 12 ساعت پیش از پرواز حق نوشیدن مشروبات الکلی را ندارند.

گزارش آقای اوکانر بر مصاحبه با حدود 90 فضانورد، جراح پرواز و سایر مقام های ناسا استوار بود و بیش از دو دهه را در بر می گرفت.

مایکل گریفین، مدیر ناسا، پیش از پرواز شاتل اِندِوِر پیشتر در ماه جاری گفته بود با توجه به این که فضانوردان پیش از پرواز تحت آزمایش ها و معاینات مفصلی قرار می گیرند، این ادعا که توانسته باشند در حال مستی پرواز کنند "فاقد اعتبار" است.

'تدابیر مناسب ایمنی'

هیات مستقل تحقیق که گزارش خود را در ماه ژوئیه منتشر کرد با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و روانی خدمه ناسا پس از بازداشت لیسا نوواک، فضانورد، به اتهام تلاش برای آدم ربایی و ضرب و شتم، تشکیل شده بود.

لیسا نوواک در ماه فوریه بازداشت شد و به حمله به دوست دختر یکی دیگر از فضانوردان که عاشق او بوده متهم شده است.

آن هیات می گفت دریافته است که فضانوردان مست اجازه پرواز یافتند درحالی که همکارانشان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.

آن هیات همچنین گفت شواهد استفاده شدید از الکل در فاصله 12 ساعتی ماقبل پرواز را یافته است، درحالی که طبق آیین نامه ناسا چنین کاری مطلقا ممنوع است.

اما آقای اوکانر گفت او علیرغم بررسی بیش از 40 هزار گزارش رسمی از مشکلات پرواز طی 23 سال گذشته، هیچ شاهدی که موید ادعای مست بودن فضانوردان باشد نیافته است.

وی گفت مطمئن است "تدابیر ایمنی مناسبی برای ممانعت از سوار شدن خدمه به فضاپیما با ذهنی مخدوش وجود دارد."

وی افزود که هرچند تیم های عملیات و پزشکی در مواردی اختلاف پیدا می کنند، اما همه آنها نگرانی ها و رویه های مربوط به ایمنی را خوب می فهمند.

با این حال او توصیه کرد که در روزهای پرواز نقش "نظارتی" قوی تری به جراحان پرواز واگذار شود.

در گزارش ماه ژوئیه آمده بود: "دو مورد مشخص تشریح شد که طی آن فضانوردان پیش از پرواز چنان تحت تاثیر الکل بودند که پزشک پرواز/ یا سایر فضانوردان نگرانی خود را در زمینه ایمنی پرواز با سرپرستان حاضر در محل در میان نهادند."

ناسا پس از انتشار آن گزارش گفت که یافته های گزارش را بسیار جدی می گیرد و دست به مروری داخلی در مورد ایمنی خواهد زد که نتیجه اش اکنون منتشر شده است.

منبع : بی بی سی

ارسال شده توسط : فاطمه شنبه زاده