منو

آماده سازی رصدخانه دینامیک خورشیدی

ساینس دیلی : سازمان فضایی ناسا در حال آماده سازی یکی از 3 رصدخانه دینامیک خورشیدی برای تعیین تابشهای فرابنفش خورشید است.
آزمایشگاه فیزیک فضایی و اتمسفری دانشگاه کلرادو هفته گذشته (EVE) یا کاوشگر تغییرات منابع فرابنفش را به مرکز پرتاب فضایی Goddard در گرین بلت فرستاد. EVE تغییرات صورت گرفته در پرتو ماورائ بنفش خورشید را نشان خواهد داد زیرا این تغییرات می توانند در ارتباطات رادیویی زمین وقفه ایجاد کند و بر ماهواره های مستقر در مدار این سیاره نیز تاثیر می گذارد. قرار است EVE تابش اشعه فرابنفش خورشید را هر 10 ثانیه یک بار ارزیابی کند که علائم اخطاردهنده وقوع وقفه در ارتباطات و جهت یابی ها را در اختیار پیش بینی کننده های وضع هوا در فضا قرار می دهد.

منبع خبر : جام جم آنلاین

ارسال خبر : محمد میرزایی