منو

خورشد گرفتگی جزئی نیم کره جنوبی

 

 خورشد گرفتگی جزئی نیم کره جنوبی  

 
 در ۱۱سپتامبر، رصد گران در آمریکای جنوبی، قطب جنوب و آتلانتیک جنوبی شاهد یک کسوف جزئی بودند. 

گرفتگی خورشید وقتی اتفاق می افتد که هلال (ماه نو) به طور مستقیم از بین خورشید و زمین می گذرد، سایه ماه دارای دو قسمت است یک نیم سایه و یک سایه کامل .نیم سایه، سایه ضعیف بیرونی تر است، با استفاده از این سایه رصدگران می توانند شاهد یک کسوف جزئی باشند. این اتفاق در روز 11 سپتامبر،ساعت 10:25:46به وقت جهانی آغار شد(وقتی ماه اولین تماس خود را با زمین دارد)، کسوف در ساعت 14:36:33 به وقت جهانی پایان یافت( وقتی که ماه آخرین تماس خود را با زمین دارد) در بیشترین گرفت که در ساعت 12:31:21 به وقت جهانی اتفاق افتاد ماه 75% از قرص خورشید را پوشانیده بود. البته این که چقدر از پوشانیده شدن قرص خورشید توسط ماه را ببینید بستگی به محل رصدتان دارد. رصدگران در آرژانتین و شیلی بهترین فرصت برای تماشای این کسوف را داشته اند، در قطب جنوب ماه تقریبا 70% قرص خورشید را پوشانیده بود و این در حالی است که در برزیل فقط ¼ این گرفت مشخص بود. 

 

 

 


 

 منبع: پارس اسکای

ارسال شده توسط :بهزاد طهماسب زاده