منو

اتمام ساخت هرشل تا چند ماه آینده

اتمام ساخت هرشل تا چند ماه آینده

مراحل ساخت تلسکوپ فضایی هرشل تا چند ماه آینده تمام خواهد شد. تلسکوپ فضایی هرشل٬ آینه‌ای به قطر 5/3 متر دارد و در زمان پرتاب خود در سال 2008 ٬ بزرگ‌ترین تلسکوپ فضایی خواهد بود.
 
مراحل تولید رصدخانه فضایی «هرشل»(Herschel) تا اواخر سال ۲۰۰۷ به ﭘایان خواهد رسید. این تلسکوپ می‌تواند در ناحیه فروسرخ به بررسی نحوه تشکیل و تکامل ستاره‌ها و کهکشان‌ها ﺑﭙردازد.

رصدخانه فضایی هرشل مجهز به بزرگترین تلسکوﭖ فضایی حال حاضر است، آینه‌ای ۵/۳ متری که امکان رصد در ناحیه فروسرخ دور و طول موج‌های زیر میلیمتری را فراهم می‌کند.

اخترشناسان در نظر دارند با بررسی این امواج بتوانند جهان سرد را بررسی کنند. آنها با استفاده از این تلسکوﭖ خواهند توانست در اعماق آسمان به جستجو و بررسی نواحی تشکیل ستاره ها و مرکز کهکشان‌ها و منظومه‌های سیاره‌ای ﺑﭙردازند.

برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر٬ لازم است دریافت کننده‌های این تلسکوپ در دماهای بسیار کم کار کنند. برای دستیابی به این هدف٬ هرشل طوری طراحی شده ‌است تا بتواند دستگاه های دریافت کننده امواج را در دماهای بسیار ﭘایین (نزدیک به صفر مطلق) نگه دارد.

با به پایان رسیدن مراحل ساخت تمامی قطعات تا اواخر سال ۲۰۰۷ ٬ آزمایشاتی روی قسمت‌های مختلف آن انجام خواهد شد تا سرانجام تلسکوپ در اواسط سال ۲۰۰۸ به وسیله‌ی یک موشک آریان ۵ به فضا پرتاب شود.

منابع: اسا ٬ ساینس دیلی

ارسال شده توسط : بهزاد طهماسب زاده