منو

اولین کشفهای سیاره ای سال 2012

 

چهار روز پس از آغاز سال جدید میلادی، اولین "چهار سیاره فراخورشیدی سال 2012" در مدار ستاره هایی دورافتاده رصد شدند.

تمامی این چهار سیاره بیگانه که با نام "مشتری داع" شناخته می شوند، سیاره های گازی عظیمی هستند که با فاصله ای بسیار نزدیک در ستاره خود در حرکتند.

مدار آنها کاملا در راستای مدار زمین قرار گرفته است و از این رو زمانی که از برابر ستاره های میزبان خود عبور می کنند نور دریافت شده زمین از این ستاره ها را مسدود می کنند. ردیابی این نوسان نوری شیوه ردیابی است که "شیوه عبور" نامیده می شود.

این بار این کشف توسط تلسکوپ کپلر، شکارچی مشهور سیاره های شبه زمینی، و هیچ تلسکوپ فضایی دیگری انجام نگرفته است بلکه فیزیکدانان مرکز اخترفیزیک هاروارد اسمیتسونیان با کمک تلسکوپهای زمینی این سیاره ها را ردیابی کرده اند.

شبکه تلسکوپ HATNet مجارستانی که از 6 تلسکوپ خودکار با زاویه دید باز تشکیل شده و در رصدخانه لارنش ویپل در آریزونا واقع شده به همراه تلسکوپ SA در شیلی موفق به رصد این سیاره ها شده اند.

رصدهای پیگیری توسط تلسکوپ کک و تلسکوپ "فولکز" انجام گرفته است. سیاره های کشف شده با پیش وند مشابه HAT-P به ترتیب 34b-35b-36b-37b نامیده شده اند و در مداری بسیار نزدیک از ستاره های خود در گردشند به شکلی که یک سال را به ترتیب در عرض 5.5، 3.6، 1.3 و 2.8 روز کامل می کنند.

بر اساس گزارش اسپیس، با این همه 34b به دلیل داشتن مداری طولانی تر قابل توجه تر است. با وجود اینکه تا کنون سیاره های "مشتری داغ" زیادی شناخته شده اند، این کشف تنها چهار روز پس از آغاز سال 2012 می تواند نشاندهنده آغاز سال نجومی بسیار پرماجرایی باشد.

سیاره های مشهوری که سال گذشته کشف شدند

شکارچی سیاره های بیگانه سال گذشته بسیار خبرساز بود زیرا در کنار اکتشافات متعددش توانست سیاره ای کاملا مشابه با زمین را در نقطه قابل سکونت جهان و با درجه حرارتی نزدیک به زمین کشف کند.

سیاره کپلر 22b در فاصله 600 سال نوری و در مدار ستاره ای مشابه خورشید، ستاره نوع G، در حرکت است. وسعت این سیاره 2.4 برابر زمین است و هر 290 روز یکبار به دور ستاره اش می چرخد، در حالیکه در منطقه قابل سکونت از ستاره اش واقع شده، منطقه ای که در آن امکان وجود آب در حالت مایع وجود دارد.

جرم و ابعاد محاسبه شده برای این سیاره به این معنی است که کپلر 22b سیاره ای سنگی است که می تواند حاوی آب مایع باشد. رصدهای زمینی در اواسط سال 2012 می تواند به اخترشناسان در تعیین جرم واقعی سیاره کمک کند، این رصدها می تواند به تعیین ساختار و ترکیبات سیاره منجر شود.

همچنین در سال گذشته اخترشناسان در دانشگاه کالیفرنیا برکلی با کمک گرفتن از تلسکوپهای قدرتمند W.M در رصدخانه کک در نزدیکی قله مائونا کی در هاوایی موفق به کشف 18 سیاره عظیم و جدید در مدار ستاره ای در خارج از سامانه خورشیدی زمین شده اند.

سیاره های کشف شده سیاره های گازی غول پیکر و هم اندازه مشتری هستند و فاصله آنها تا خورشیدشان 30 درصد نزدیکتر از فاصله زمین تا خورشید است.

این فاصله کم جالب ترین نکته این کشف است زیرا در صورتی که سیاره ای مانند مشتری به این اندازه به خورشید نزدیک بود، طی انفجاری بزرگ به سوی خورشید کشیده شده و نابود می شد.

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا در ادامه رصدهایش دو جهان برشته و داغ با ابعادی مشابه به ابعاد زمین در مدار ستاره ای سرخ فام در صورت فلکی قو موفقیتی دیگر را نیز در ماموریت فضایی اش به ثبت رساند.

این سیاره ها کوچکترین سیاره های شبه زمینی هستند که تا به امروز کشف شده اند، یکی از این سیاره ها ابعادی 1.03 برابر زمین دارد. این سیاره ها در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار ندارند اما ابعاد آنها کاملا مناسب و نزدیک به ابعاد زمین است.

هر دو سیاره در مدار ستاره ای به نام کپلر-20 در حرکتند، ستاره ای از خانواده ستاره های G که کمی سردتر از خورشید بوده و در فاصله 950 سال نوری قرار گرفته است، یعنی یک شاتل فضایی برای رسیدن به این ستاره باید 36 میلیون سال در سفر باشد.

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا در ادامه رصدهایش دو جهان برشته و داغ با ابعادی مشابه به ابعاد زمین در مدار ستاره ای سرخ فام در صورت فلکی قو موفقیتی دیگر را نیز در ماموریت فضایی اش به ثبت رساند. این سیاره ها کوچکترین سیاره های شبه زمینی هستند که تا به امروز کشف شده اند، یکی از این سیاره ها ابعادی 1.03 برابر زمین دارد. این سیاره ها در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار ندارند اما ابعاد آنها کاملا مناسب و نزدیک به ابعاد زمین است.

هر دو سیاره در مدار ستاره ای به نام کپلر-20 در حرکتند، ستاره ای از خانواده ستاره های G که کمی سردتر از خورشید بوده و در فاصله 950 سال نوری قرار گرفته است، یعنی یک شاتل فضایی برای رسیدن به این ستاره باید 36 میلیون سال در سفر باشد.

منبع: کنجکاو