منو

مخابره اطلاعات از ماهواره نوید

رئیس دانشگاه علم و صنعت از پرتاب ماهواره ظفر تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده خبر داد و گفت: هم اکنون اطلاعات خوبی از مخابره اطلاعات از ماهواره نویدماهواره نوید مخابره کرده ایم.

سعید جبل عاملی گفت: ساخت ماهواره ظفر بعد از ماهواره نوید آغاز شد و اطلاعاتی که از ماهواره نوید به ما رسیده فعالیت ماهواره ظفر را سرعت داده است.

 وی ادامه داد: اطلاعاتی علمی خوبی از ماهواره نوید مخابره شده است که برای باز طراحی ماهواره ظفر بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: تیم فضایی دانشگاه اکنون در حال فعالیت بر روی ماهواره ظفر است و این ماهواره پایان امسال یا اوایل سال آینده پرتاب خواهد شد.

وی کاربرد این ماهواره را، تصویربرداری و فعالیت تحقیقاتی عنوان کرد.


منبع: خبرگزاری مهر