منو

کسب قهرمانی و نایب قهرمانی ایران در 2 لیگ رقابتهای جهانی ربوکاپ

تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین در رقابتهای جهانی ربوکاپ 2012 در لیگهای رباتهای امدادگر واقعی و فوتبالیست به مقام قهرمانی و نائب قهرمانی جهان دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جهانی ربوکاپ 2012 مکزیک تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی در لیگ رباتهای فوتبالیست شد.
این تیم همچنین در لیگ امدادگر واقعی به مقام جهانی دست یافت.
 
لیگ فوتبالیست سایز متوسط
تیم فوتبالست سایز متوسط مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین MRL در بازی نیمه نهایی توانستند با حساب 2 بر 3 تیم قدرتمند چین قهرمان این لیگ در 4 سال گذشته را شکست دهد و به فینال این لیگ راه پیدا کنند.
 
در بازی پایانی تیم MRL نتوانست تیم هلند را شکت دهد.

لیگ امدادگر واقعی
تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین همچنین موفق شد به عنوان اولین تیم ایرانی در لیگ ربات امدادگر واقعی 2 مقام قهرمانی و یک مقام نایب قهرمانی کسب کند.
 
تیم YRA از دانشگاه آزاد اسلامی یزد موفق شد به عنوان سومی دست پیدا کند.
 
بخش رقابت جابه جایی اجسام

در بخش رقابت جابه جایی  اجسام تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق شد عنوان دومی را در این لیگ از آن خود کند.
 
تیم YRA از دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز موفق شد عنوان نایب قهرمانی را در این بخش به دست آورد.
 
تیم مکزیکی نیز عنوان سوم را از آن خود کرد.
 
لیگ امدادگر واقعی
در بخش توانایی حرکتی لیگ امدادگر واقعی، تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تیم YRA از دانشگاه آزاد اسلامی یزد پس از تیم تایلندی عنوانهای دومی و سومی را از آن خود کردند.
 

مهر