منو

استفاده از میکروارگانیسم ها برای ساخت متان

محققان دانشگاههای پنسیلوانیا و استنفورد دریافتند که میکروارگانیسمهای مبدل الکتریسیته به گاز متان می توانند یکی از مهمترین منابع تجدیدپذیر انرژی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق پژوهشهای انجام شده گونه ای از میکروارگانیسمها با نام علمی متانوژن، توانایی چشمگیری در تبدیل انژی الکتریسیته به گاز متان خالص دارند.

متان کلیدی ترین عنصر موجود در گاز طبیعی است.

هدف پژوهشگران از این کار ساخت کارخانجات مبدل الکتریسیته موجود در خورشید، باد یا انرژی هسته ای به سوخت تجدید پذیر متان و سایر ترکیبات شیمییایی با ارزش در صنعت است.

به گفته یکی از محققان دانشگاه استنفورد، امروزه متان اکثرا از گاز طبیعی که یک سوخت فسیلی است، استخراج می شود و بسیاری از مولکولهای مهم ارگانیک که در صنعت استفاده می شوند از مواد نفتی بدست می آیند و لذا دستیابی به روش جدید می تواند جایگزین استفاده از منابع فسیلی باشد و با وجود اینکه متان یک گاز گلخانه ای قوی و 20 برابر قوی تر از دی اکسید کربن است، اما می توان این گاز را بصورت مفیدی ذخیره و دریافت کرد و در نتیجه حداقل انتشار از این گاز در اتمسفر اتفاق می افتد.

وی افزود: تولید متان به روش جدید می تواند یکی از معضلات مربوط به انرژی های تجدید پذیر را حل کند.

خبرگزاری مهر