منو

حیات چگونه آغاز شد؟ نظریه جدیدِ منشاء حیات!

حیات چگونه آغاز شد؟ آیا در جهان هستی تنها هستیم؟ آیا اولین نسلی هستیم که بجای پرسش های فلسفی، این پرسش های علمی را مطرح می کنیم؟ این پرسش که حیات چگونه بر روی زمین آغاز شد یکی از پرسش های بزرگ و حل نشده ای است که بشریت تاکنون قادر به پاسخ به آن نبوده است. زیست شناسی در توصیف چگونگی عملکرد موجودات زنده بسیار خوب عمل کرده اما در پاسخ به این پرسش که حیات چگونه از دنیایی غیر آلی و غیر زنده نشأت گرفته بخوبی عمل نکرده است.

به گزارش بیگ بنگ، اندرو نول، استاد تاریخ طبیعی در دانشگاه هاروارد گفت:  مطرح کردن این پرسش های اولیه فورأ زیر مجموعه ای از پرسش ها را شکل می دهد: زمین چگونه از عناصر سازنده ی کیهانی ساخته شده، به گونه ای که از حیات پشتیبانی کند؟ ظهور حیات به چه شرایطی مختصِ زیستگاه نیاز دارد؟ مولکول های معدنی چگونه منجر به ایجاد موجودات زنده شدند – تکثیر و  در سلول ها سازمان یافتند و سپس رشد و نمو کردند؟

مارتین نواک، استاد ریاضیات و زیست شناسی و عضو فعال در طرحِ منشأ حیات در دانشگاه هاروارد بیان می کند که حیات موتوری است که با تکامل به جلو حرکت داده می شود. نواک می گوید: بیشتر زیست شناسان، تکامل را فرآیندی در نظر می گیرند که در میان موجوداتی که تولید مثل می کنند (تکثیر می یابند) رخ می دهد. نواک ایده ی جدیدِ جالبی دارد و در این ایده به تکامل در سطح مولکولی نگاه می کند. از نظر نواک، تکامل فرآیندی بخوبی تعریف شده است که می توان آن را بصورت معادلات ریاضیاتیِ دقیقی توصیف کرد. نواک معتقد است: «همان قوانینی که اشکالِ پیچیده ی حیات را شکل می دهند می بایست در ساده ترین و ابتدایی ترین سطوح مولکولی نیز وجود داشته باشند، در غیر این صورت، منشاء حیات به مجموعه ی غیر محتملی از رویدادهای تصادفی و گوناگون بستگی دارد.

نظریه ی نواک مبنی بر اینکه تکامل منشأ حیات است «نه ویژگی های اضافه شده»، موجب شده که نتیجه گیری کند، نه تنها مشارکت در میان انسان ها و دیگر موجودات زنده، جنبه ی اساسیِ تکامل ( فرگشت ) است، بلکه این مشارکت در سطح مولکولی نیز ضروری است. از نظر نواک، «حیات اولیه بر روی زمین در واقع سوپ کهن از مواد شیمیایی نبوده، اما پدیده ای مولد و فعال بوده که در آن، جهش و انتخاب از قبل در مولکول ها وجود داشته اند. تنها وقتی برخی از موجودات در رقابت با بقیه شروع به تکثیر (تولید مثل) مجدد کردند، حیات آغاز شده است.»

bigbangpage.com

nptbprof 0- 0- 0 - شهر: earth planet
انتهای این ماجرا بحث برانگیز است _با تشکر
یکشنبه 14 مهر 1392 - 09:01
roustapour 0- 0- 0 - شهر: Tehran
خوب این نظریه که تیتر زدید ...کدومه؟. آیا منظور از این تکامل در سطح ملکولی همان Chemical Evolution i هست؟؟. اگه اینه که نظریه جدید نیست و باطل بودن آن هم کاملا مشخص شده..
دوشنبه 15 مهر 1392 - 08:24
kavoush
شاید بیانگر این نکته فلسفی است که تنها تغییر ات بی هدف نیستند واین تغییرات وتحولات درهمه هستی دارای سمت وسو میباشد ومسیر آن درکل هستی شامل موجودات بی جان وجاندار به سوی تکامل است ...
یکشنبه 4 اسفند 1392 - 13:03