منو

کشف گروه جدیدی از سلول‌های بنیادی

  محققان کانادایی با استفاده از موش‌های مهندسی‌شده در آزمایشگاه، گروه جدیدی از سلول‌های بنیادی را کشف کردند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دسته جدید سلول‌های بنیادی، گروه F نام گرفته و در خوشه‌های ریش‌ریش‌مانند به یکدیگر متصل شده‌اند.

سلول‌های بنیادی قادرند تقریبا به تمامی اشکال بافت تبدیل شوند و دستاورد جدید دانشمندان موسسه تحقیقاتی Lunenfeld-Tanenbaum در تورنتو دیدگاه نوینی درباره فرآیند برنامه‌ریزی سلولی ارائه می‌دهد. این موفقیت همچنین شیوه‌های جدیدی برای تولید سلول‌های بنیادی در اختیار می‌گذارد.

دانشمندان سلول‌های بنیادی گروه F را با استفاده از سلول‌های موش‌های مهندسی‌شده در آزمایشگاه تولید کردند و اعلام کرده‌اند این سلول‌ها ممکن است در خارج از آزمایشگاه وجود نداشته باشند.

این یافته‌ها نشان می‌دهند احتمالا گروه‌های دیگری از سلول‌های پرتوان القایی یا سلول‌های بازبرنامه‌ریزی‌شده وجود دارند که باید آن‌ها را کشف کرد.

سلول‌های گروه F به شیوه‌ اندکی متفاوت از اکثر سلول‌های بنیادی پرتوان القایی مهندسی شدند. آن‌ها طوری طراحی شده‌اند که فرآیند بازبرنامه‌ریزی سلولی فقط زمانی که این سلول‌ها در معرض آنتی‌بیوتیک داکسی‌ سایکلین قرار می‌گیرند، رخ می‌دهد. با این حال، زمانی که سلول‌های مزبور در معرض این دارو نبودند، یا از بین رفتند یا به سلول‌های متخصص بزرگسال تبدیل شدند.

هنوز مشخص نیست آیا سلول‌های انسانی نیز می‌توانند به سلول‌های گروه F تبدیل شوند یا خیر اما محققان درباره احتمال انجام این کار در آینده امیدوارند.

جزئیات این تحقیق در نشریه‌های Nature و Nature Communications ارائه شد.