نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 614

توسط rohamjpl
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۶:۳۰
انجمن: فیزیک
موضوع: نیروی کشش
پاسخ ها: 1
مشاهده: 67
جنسیت:

نیروی کشش

جواب .200Nسرعت یک موج به خصوصیات محیط بستگی دارد$v_\text{tr}=\sqrt{\frac{T}{\mu}}$.Pتنش هم $\rm stress = \dfrac{\rm force}{\rm area}$ هنگامی که یک رشته / میله / میله تحت کشش است ، به این معنی است که نیروها سعی در کشیدن آن رشته / میله / میله دارند - در هر انتهای آن کشیده می شود. نیروی کششی به اندازه ...
توسط rohamjpl
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۰۷:۳۱
انجمن: فیزیک
موضوع: تنش و قرقره با توده
پاسخ ها: 0
مشاهده: 35
جنسیت:

تنش و قرقره با توده

مشکلی که من روی آن کار می کنم این است: "یک بلوک جرم m1 = 1.80 کیلوگرم و یک بلوک جرم m2 = 6.30 کیلوگرم توسط یک رشته بدون جرم روی یک قرقره به شکل یک دیسک جامد با شعاع R = 0.250 متر و جرم M = 10.0 کیلوگرم متصل می شوند. ثابت ، سطح شیب دار گوه ای شکل را نشان می دهد θ = 30.0 درجه است. ضریب اصطکاک جنبشی بر...
توسط rohamjpl
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۰۷:۳۰
انجمن: فیزیک
موضوع: جهت نیروی کشش و بازیابی نیروی
پاسخ ها: 0
مشاهده: 33
جنسیت:

جهت نیروی کشش و بازیابی نیروی

https://s4.uupload.ir/files/0rm7d_o0mr.png من یک قطعه بلوک به جرم m دارم که با کمک یک رشته بدون جرم از یک قرقره با جرم کمتر آویزان است. انتهای دیگر رشته به دیواره متصل است. Fg نیروی گرانشی است که به سمت پایین و Fs نیروی بازیابی فنر است که به سمت چپ عمل می کند. T نشان دهنده کشش در رشته است. من باید ...
توسط rohamjpl
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۰۷:۲۹
انجمن: فیزیک
موضوع: یک سیال با معادله تداوم به سرعت نور نزدیک شود؟
پاسخ ها: 0
مشاهده: 33
جنسیت:

یک سیال با معادله تداوم به سرعت نور نزدیک شود؟

من برای حداکثر سرعت جریان آب در لوله ها با مقادیر مختلفی روبرو شده ام. در دانشگاه به ما گفتند که 2 متر بر ثانیه حد بالایی است که جریان آشفته می شود. در گزارش های مختلف برنامه ریزی که اخیراً خوانده ام ، 1 متر بر ثانیه به عنوان حد بالایی بیان شده است. من می توانم سرعت دقیقی را که در آن آب در اندازه و ...
توسط rohamjpl
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۰۷:۴۳
انجمن: فیزیک
موضوع: تفاوت مرکز فشار ، مرکز آیرودینامیکی و نقطه خنثی
پاسخ ها: 0
مشاهده: 44
جنسیت:

تفاوت مرکز فشار ، مرکز آیرودینامیکی و نقطه خنثی

هر جسمی که در مایع حرکت می کند ، نیروهای فشاری را بر سطح خود تجربه می کند. مفاهیم مرکز فشار ، مرکز آیرودینامیک و نقطه خنثی در درک تأثیرات این نیروها مفید هستند. بیایید یک ایرفویل را که در هوا با جریان صوتی متصل به بدن حرکت می کند ، بگیریم. مرکز فشار مرکز فشار نقطه ای است که مجموع یک میدان فشار بر رو...
توسط rohamjpl
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۰۷:۴۱
انجمن: فیزیک
موضوع: تفاوت موتور بنزینی با دیزل
پاسخ ها: 0
مشاهده: 35
جنسیت:

تفاوت موتور بنزینی با دیزل

در موتور بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط می شود ، توسط پیستون ها فشرده می شود و توسط جرقه های شمع روشن می شود. در موتور دیزلی اما ابتدا هوا فشرده می شود و سپس سوخت تزریق می شود. ... موتور دیزلی دقیقاً مانند موتور بنزینی از چرخه احتراق چهار زمانه استفاده می کند.موتور بنزینی یا دیزلی کدام یک بهتر است؟ موتو...
توسط rohamjpl
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۰۷:۴۰
انجمن: فیزیک
موضوع: افزایش طول فنر در اثر نیروی گریز از مرکز
پاسخ ها: 0
مشاهده: 35
جنسیت:

افزایش طول فنر در اثر نیروی گریز از مرکز

حالا میدونی با همین روش چگونه جرم اندازه گیری کنم چگونه می توان با استفاده از نیروی گریز از مرکز جرم را اندازه گیری کرد؟ https://s4.uupload.ir/files/qv5js_a6g3.png ما از اصطلاح جرم به عنوان اندازه گیری کمی اینرسی استفاده می کنیم ، و ممکن است جرم را اندازه بگیریم ، برای مثال ، با چرخاندن یک جسم در یک...
توسط rohamjpl
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۰۷:۵۲
انجمن: فیزیک
موضوع: تندی متوسط جسم متحرک
پاسخ ها: 3
مشاهده: 261
جنسیت:

Re: تندی متوسط جسم متحرک

گزینه چهارم البته اگه اشتباه نکرده باشم نیروی وارد شده به بلوک از دیوار چقدر است؟ https://s4.uupload.ir/files/untitled_gwh2.png چهار نیرو در این بلوک وارد می شوند: نیروی گرانش رو به پایین ، نیروی حاصل از فشار ، یک اصطکاک و یک نیروی عادی از دیواره.اگر با نیرویی بیشتر از نیروی موجود در قسمت A به دیوار...
توسط rohamjpl
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۰۷:۵۱
انجمن: فیزیک
موضوع: آیا ثابت بودن فنر با فشرده سازی تغییر می کند؟
پاسخ ها: 0
مشاهده: 38
جنسیت:

آیا ثابت بودن فنر با فشرده سازی تغییر می کند؟

آیا ثابت بودن فنر با فشرده سازی تغییر می کند؟ ثابت ثابت k را ثابت فنر می نامند. ... هنگامی که یک فنر کشیده یا فشرده می شود ، به طوری که طول آن با مقدار x از طول تعادل تغییر می کند ، پس از آن نیرویی F = -kx را در جهت به سمت موقعیت تعادل خود اعمال می کند. تأثیر ثابت فنر بر خاصیت ارتجاعی فنر چیست؟ حد ا...
توسط rohamjpl
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۰۷:۵۰
انجمن: فیزیک
موضوع: تجزیه و تحلیل ماشین فنراتوود
پاسخ ها: 0
مشاهده: 38
جنسیت:

تجزیه و تحلیل ماشین فنراتوود

من از مکانیک لاگرانژی برای ماشین فنر اتوود به شرح زیر استفاده کردم https://s4.uupload.ir/files/lunio_yahk.png من می دانم که من ریاضی را درست انجام داده ام اما از این مفهوم گیج شده ام. آیا قرار است دو معادله نهایی برای x¨ و y¨ باقی بماند؟ آیا این هر دو معادله حرکت برای سیستم هستند؟ آیا سیستم ها می تو...
توسط rohamjpl
جمعه ۱۴۰۰/۳/۲۱ - ۰۹:۲۸
انجمن: فیزیک
موضوع: موتور خطی
پاسخ ها: 0
مشاهده: 67
جنسیت:

موتور خطی

کمپرسور خطی از یک موتور نوسانی خطی که به طور مستقیم با یک پیستون و فنرها برای کار تشدید بهم پیوسته است ، تشکیل شده است. موتورهای خطی کمپرسورها باید شرایط زیر را داشته باشند: efficiency بازده بالا و اندازه جمع و جور برای کارایی کمپرسور با اندازه محفظه معمولی.تفاوت موتور خطی با موتور معمولی چیست؟ موتو...
توسط rohamjpl
جمعه ۱۴۰۰/۳/۲۱ - ۰۹:۲۶
انجمن: فیزیک
موضوع: سرعت صدا در گاز به چگالی مرتبط اما به فشار وابسته نیست
پاسخ ها: 0
مشاهده: 50
جنسیت:

سرعت صدا در گاز به چگالی مرتبط اما به فشار وابسته نیست

چرا سرعت صدا در گاز به چگالی بستگی دارد اما به فشار بستگی ندارد؟ این کتاب می گوید که با کاهش چگالی ، سرعت صدا در گاز افزایش می یابد اما با افزایش فشار ، تغییری در سرعت صدا در گاز ایجاد نمی شود. چرا؟ اگر فشار افزایش یابد ، بنابراین چگالی باید با فرمول افزایش یابد $V = \sqrt{\frac{γP}{d}}$ سرعت صدا در...
توسط rohamjpl
جمعه ۱۴۰۰/۳/۲۱ - ۰۹:۲۲
انجمن: رياضيات
موضوع: حل معادلات دیفرانسیل با یکپارچه سازی
پاسخ ها: 0
مشاهده: 60
جنسیت:

حل معادلات دیفرانسیل با یکپارچه سازی

چگونه معادلات دیفرانسیل را با یکپارچه سازی حل می کنید؟ ما می توانیم این معادلات دیفرانسیل را با استفاده از تکنیک یک عامل تلفیقی حل کنیم. ما هر دو طرف معادله دیفرانسیل را با فاکتور یکپارچه سازی I که به صورت I = e∫ P dx تعریف می شود ضرب می کنیم. y Iy = ∫ IQ dx از آنجا که d dx (Iy) = من dx + IPy را با ...
توسط rohamjpl
پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۰۷:۴۷
انجمن: فیزیک
موضوع: انرژی بالقوه ماشین اتوود
پاسخ ها: 0
مشاهده: 69
جنسیت:

انرژی بالقوه ماشین اتوود

دو وزن در سمت چپ دارای جرم مساوی m و توسط یک فنر نیروی جرم بدون k متصل می شوند. وزن سمت راست دارای جرم M = 2m است و قرقره بدون جرم و اصطکاک است. مختصات x امتداد چشمه از طول تعادل آن است. به این معنی که طول فنر le + x است در جایی که le طول تعادل است (با تمام وزن ها در موقعیت و M ثابت است). (الف) نشان...
توسط rohamjpl
پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۰۷:۴۳
انجمن: فیزیک
موضوع: تندی متوسط جسم متحرک
پاسخ ها: 3
مشاهده: 261
جنسیت:

تندی متوسط جسم متحرک

سرعت متوسط مسافت طی شده تقسیم بر زمان مصرف شده است: سرعت متوسط $V_{avg}=\frac{V1\times S1+V2\times S2}{S_1+S_2}$وهمچنین $V_{avg}=\frac{V2\times t2-V1\times t1}{t_2-t_1}$من فکر کنم گزینه سوم بشه اگر تو محاسبات اشتباه نکرده باشمi hope i helped roham smile260 smile072