نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 6

توسط zahraaa
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۵:۰۵
انجمن: فیزیک
موضوع: تفاوت تابع گوسی و لورنتسی
پاسخ ها: 3
مشاهده: 807
جنسیت:

تفاوت تابع گوسی و لورنتسی

تفاوت تابع گوسی و لورنتسی چیست؟
توسط zahraaa
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۴:۲۶
انجمن: فیزیک
موضوع: پدیده لومینسانس
پاسخ ها: 1
مشاهده: 467
جنسیت:

پدیده لومینسانس

پدیده لومینسانس را شرح دهید وچند مثال از آن را توضیح دهید؟
توسط zahraaa
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ - ۲۲:۴۴
انجمن: فیزیک
موضوع: جذب و گسیل القایی
پاسخ ها: 1
مشاهده: 626
جنسیت:

جذب و گسیل القایی

در مورد رهیافت الکترودینامیکی توضیح دهید؟
توسط zahraaa
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ - ۲۲:۴۱
انجمن: فیزیک
موضوع: توزیع چگالی انرژی پلانک
پاسخ ها: 1
مشاهده: 683
جنسیت:

توزیع چگالی انرژی پلانک

برای ستاره ای با شدت بیشینه تابش گسیل شده در طول موج 450 نانومتر;دما را بدست آورید؟
توسط zahraaa
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۲۱:۳۲
انجمن: فیزیک
موضوع: ارتباط طول همدوسی و پهنای طیفی چشمه
پاسخ ها: 1
مشاهده: 719
جنسیت:

ارتباط طول همدوسی و پهنای طیفی چشمه

ارتباط طول همدوسی و پهنای طیفی چشمه چیست?
توسط zahraaa
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۳:۲۴
انجمن: فیزیک
موضوع: تداخل مایکلسون و همدوس بودن
پاسخ ها: 2
مشاهده: 839
جنسیت:

تداخل مایکلسون و همدوس بودن

چگونه با استفاده از تداخل مایکلسون میتوان همدوس بودن را تشخیص داد؟