نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 348

توسط stanly
چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۱۶:۳۸
انجمن: فیزیک
موضوع: ترمودینامیک نسبیتی
پاسخ ها: 1
مشاهده: 2279
جنسیت:

ترمودینامیک نسبیتی

ایا می توان گفت که در سرعت زیاد انتروپی (اساس زمان ترمودینامیکی)کند میشود و اتساع زمانی رخ میدهد؟
توسط stanly
جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۲ - ۱۲:۰۲
انجمن: فیزیک
موضوع: جهان ما از هیچ برخاسته؟
پاسخ ها: 8
مشاهده: 7311
جنسیت:

Re: جهان ما از هیچ برخاسته؟

هیچ کوانتومی هیچ مطلق نیست و از ذرات مجازی و میدان ها پر شده.جفت ذرات مجازی مثبت و منفی در ان برابر است پس بار الکتریکی اش صفر است.همه ی مواد بسته هایی از انرژی اند که این انرژی را از این خلا کوانتومی گرفته اند.عدم قطعیت اجازه چنین دقتی را در طبیعت نمی دهد که هیچ مطلق وجود داشته باشد و میدان ها همیش...
توسط stanly
چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ - ۲۲:۱۱
انجمن: فیزیک
موضوع: ذرات بدون جرم وجود دارند؟ ویژگی و ساختار آن ها چیست؟
پاسخ ها: 1
مشاهده: 1317
جنسیت:

Re: ذرات بدون جرم وجود دارند؟ ویژگی و ساختار ان ها چیست؟

فضای تهی از میدان هیگز پر شده است.از انجاییکه هر میدان حالت ذره ای نیز دارد ذره ان بوزون هیگز است. این ذره مانند غباری مزاحم به ذرات بنیادی می چسبد و حرکت ان هارا کند می کند و باعث لختی و مقاومت در برابر انرژی حرکتی و درنتیجه جرم دار شدن ذرات می شود.فوتون ها{ذرات حامل الکترومغناطیس}و گلوئونها{حامل ه...