هوپا، انجمن علم ایران - ثبت نام

قوانین تالار

مسئولیت جستار هایی که نوشته میشود بر دوش نویسنده است و سرپرستی تاربرگ هوپا هیچگونه مسئولیتی در برابر آن ندارد.

مطالب ارسال شده در سایت به معنی رد یا تایید آنها از سوی مدیریت سایت هوپا نمی باشد.

مدیریت سایت هوپا حق دارد هر گونه جستار مغایر با قوانین را بدون اطلاع به نویسنده مطلب زدوده یا ویرایش کند.

سایت هوپا یک سایت دولتی است و تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکند . نوشتن هر گونه مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی در تالار ممنوع می باشد.

از مطرح کردن هر گونه بحث های سیاسی و نوشتن مطلب در مورد دولت ، حکومت به شدت بپرهیزید.

هر گونه بی احترامی به سایر کاربران و یا هر فرد و شخصیت حقیقی و حقوقی در سایت ممنوع میباشد و با شخص مربوطه برخورد خواهد شد.

هر گونه توهین به ادیان و پیروان آنها و هر گونه توهین به اعتقادات کاربران و یا تمسخر آنها در سایت ممنوع می باشد.

از به انحراف کشیدن جستار ها و مطرح کردن مطالبی که موجب به انحراف رفتن جستار میشود شدیدا خود داری کنید.

این قوانین توسط مدیریت سایت هوپا قابل تغییر است و با توجه به شرایط حاکم بر سایت ممکن است تغییر کند.