تعریف آماری فشار


تعریف آماری فشار

نوشتهاز سوی The Morrígan در دوشنبه 13 آذر 1396 - 20:05

می دونیم که تابع توزیع ذرات (بوزون یا فرمیون) در یکای حجم فضای فاز (مکان + ممنتوم) به صورت زیره:

CodeCogsEqn.gif
CodeCogsEqn.gif (884 بایت) بازدید 720 بار

که علامت مثبت برای فرمیون ها، و علامت منفی برای بوزون هاست.

برای محاسبه ی فشار یا هر کمیت ترمودینامیکی دیگه ای (در یکای حجم مختصات مکانی)، باید روی فضای ممنتوم انتگرال بگیریم. من انتگرالِ مربوط به محاسبه ی فشار روُ دارم، ولی متوجه نمیشم این انتگرال ده از کجا اومده. انتگرالش اینه:

CodeCogsEqn (1).gif
CodeCogsEqn (1).gif (892 بایت) بازدید 720 بار

اون بخشی که توی پرانتز گذاشتم روُ متوجه نمیشم از کجا اومده. اگه به جای فشار در یکای حجم، بخوایم چگالی انرژی در یکای حجم روُ حساب کنیم، به جای عبارت توی پرانتز انرژی هر ذره روُ میذاریم؛ بنابراین عبارت توی پرانتز باید یه ربطی به فشار داشته باشه، ولی من ربطش روُ نمی فهمم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 180 times

ارسـال : 177


نام نویسی: 94/11/13

زن

بازگشت به فیزیک حرارت، ترمودینامیک و مکانیک آماری

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 8 مهمان