سن عالم


سن عالم

نوشتهاز سوی elahe79 در جمعه 22 اسفند 1393 - 11:07

رصد هایی که ادوین هابل ودیگران در دهه 1920 میلادی(حدود1300شمسی)انجام دادند.نشان داد که ما در عالمی در حال انبساط زندگی میکنیم.کهکشان ها طبق یک طرح نظام مند از یکدیگر دور می شوند که نشان می دهد بافتارخود در فضا در حال کشیده شدن است.ثابت هابل(ho)معیاری از سرعت فعلی انبساط عالم است که عامل اصلی تعیین سن ان محسوب می شود.استدلال مربوط به ان نیز ساده است.hoنشان دهنده سرعت دور شدن کهکشان ها از یکدیگر است .بنابراین با چشم پوشی از هرگونه شتاب فزاینده یا کاهنده،معکوسhoنشان دهنده زمانی است که همه این کهکشان های به صورت توده در کنار یکدیگر بودند.بنابراین جای تعجب نیست که اندازه گیری های دقیق ثابت هابل از همان ابتدا یکی از هدف های اصلی تلسکوپ فاضایی هابل بود.
در عمل ،یافتن مقدار ثابت هابل مستلزم برسی فاصله کهکشان های نزدیک است که البته کاری است دشوار وبحث های فراوانی را در قرن بیستم موجب شد.تلسکوپ هابل برسی دقیق متغیر های قیفاووسی(ستارگانی که تپ های واظح انها درخشندگی ذاتی شان را مشخص می کنند و از انجا می توان به فاصله ان ها پی برد) در 31 کهکشان پرداخت.دقت مقدارhoبه دست امده،حدود 10 درصد است.مقدار ثابل هابل ومقایسه ان با اندازه گیری های تابش زمینه ریزموج ها کیهانی نشان می دهد که سن عالم 13/7میلیارد سال است.
در تخت جمشید(پارسه) و در کتیبه های کشف شده نوشته شده:
"اگر کارگری در هنگام کار در این بنا آسیب دید موظف هستیم وسایل امرار معاش اورا تا پایان زندگانیش بی هیچ چشمداتی فراهم و پرداخت کنیم ..."
نماد کاربر
 
سپـاس : 6

ارسـال : 12


نام: الهه خانی
نام نویسی: 93/9/9

زن

بازگشت به هواشناسی ، فیزیک جو و ژئوفیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان