مرکز ادب ( معرفی ، نظم ، نثر ، خبر ، ... )

مدیران انجمن: parse, javad123javad

۱۲۳۴

نام: مینو

عضویت : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ - ۱۱:۵۲


پست: 296

سپاس: 3

جنسیت:

Re: مرکز ادب ( معرفی ، نظم ، نثر ، خبر ، ... )

پست توسط ۱۲۳۴ »

یک روز خوب پاییزی
نمیدونی چه برگ ریزی
مربی گفت ای بچه ها
سه بخش کنیم ما سفیر ا
اونا که بودند تمیز
گوششونو کردن تیز
این را می گفت مربی
سفیر سفیر تغذیه .محیط و هم که فردیه
اونی که سفیر فردیه
لیوان و دستمال می ببینه
می بینه او ناخن ها را
تمیزی مقنعه و مانتوها را
سفیر تغذیه شدی
نخور غذای فست فودی
تا این که سالم بمونی
گفتش به او یه بچه
سفیر محیط و ایمنی کارش چیه ؟
این وظیفه کار کیه؟
گفتش به او مربی مهربون
سفیر محیط خود توباش
تو مدرسه یا تو محل آشکارا یا که پنهون
نگذار که آشغال بریزن
تا می تونی خودت نریز
چون آخرش میشی مریض
بکن از میکروب‌ها پرهیز
اگر باشی مثل پلیس
جای نمره بیستت خالیست .
مینو
اگر نابغه نیستی که از زندگی پیشتر روی
با او همگام شو smile072

۱۲۳۴

نام: مینو

عضویت : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ - ۱۱:۵۲


پست: 296

سپاس: 3

جنسیت:

Re: مرکز ادب ( معرفی ، نظم ، نثر ، خبر ، ... )

پست توسط ۱۲۳۴ »

یک روز خوب پاییزی
نمیدونی  چه برگ ریزی

مربی گفت ای بچه ها
سه بخش کنیم ما  سفیر ا

اونا که بودند تمیز
گوشاشونو کردن تیز

این را  می گفت مربی
بالحن خیلی جدی

سفیر سفیر تغذیه ،ایمنی محیط و فردیه
اونی که  سفیر فردیه
لیوان و دستمال می ببینه

می بینه او ناخن ها را
تمیزی مقنعه ها، مانتوها را 
 
سفیر تغذیه شدی
نخور غذای فست فودی
تا این که سالم بمونی

پرسید از او یه بچه
سفیر محیط کارش چیه ؟
این وظیفه کار کیه؟

گفت به او مربی مهربون
سفیر محیط خود تو باش 

تو مدرسه یا تو محل آشکارا یا که پنهون
نگذار که آشغال بریزن

تا می تونی خودت  نریز
چون  آخرش میشی مریض
بکن  از میکروب‌ها پرهیز

اگر باشی مثل پلیس
جای نمره بیستت خالیست .
مینو
اگر نابغه نیستی که از زندگی پیشتر روی
با او همگام شو smile072

۱۲۳۴

نام: مینو

عضویت : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ - ۱۱:۵۲


پست: 296

سپاس: 3

جنسیت:

Re: مرکز ادب ( معرفی ، نظم ، نثر ، خبر ، ... )

پست توسط ۱۲۳۴ »

تو که می خوری فست فود
نشویی تو دست و روت

شونه نزنی موهات
حموم نری سر وقت

خواب کافی نکنی
خیال بد بکنی

یا که باشی شلخته
یعنی وسایل‌ تو هر کدوم جایی ریخته

آخرش می شی بیمار
دکتر میری به تکرار

مینو
اگر نابغه نیستی که از زندگی پیشتر روی
با او همگام شو smile072

۱۲۳۴

نام: مینو

عضویت : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ - ۱۱:۵۲


پست: 296

سپاس: 3

جنسیت:

Re: مرکز ادب ( معرفی ، نظم ، نثر ، خبر ، ... )

پست توسط ۱۲۳۴ »

وقتی میشه زمستان
هوا سرد است بچه جان 
زیر کرسی نشستی
پیش  بخاری هستی
مصرف بکن بهینه
شیشه دوجداره
درز درها گرفته
به همه کن توصیه
بخاری هم کم بشه
تا که آبی بسوزه
ای سفیر مهربان
ارزش گاز را بدان
مینو
اگر نابغه نیستی که از زندگی پیشتر روی
با او همگام شو smile072

ارسال پست