پارسی را پاس بداریم

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

Behjo نوشته شده:هرمز گرامی میگوییم آیا بهتر نیست که ما در زبان نوشتاری کنونی
دیگر از واج های « ط ، ظ ، ض ، ذ ، ص ، ث ، غ ، ح » سود نجوییم
و بجای آن از « ت ، ز ، س ، ق ، ه » سود ببریم؟

چون ما پارسی زبانان در هنگام سخن گفتن ، میان «حیات» و
«حیاط» هیچگونه دگرسانی نمی گذاریم و «ط» و «ت» را مانند تازیان
دگرسان تلفظ نمی کنیم.

و اینگونه حروف الفبای ما میشود 24 حرفی!! و مشکل املا نوشتن
کودکان دبستانی هم از میان میرود!! smile022

(البته میدانم که در بیشتر موارد(مانند همین حیات و حیاط) برای نوشتن ناگزیریم.
هرچند این مشکل را میتوان با برابر نهادن «زندگی» بجای «حیات» از میان برد.)

من جایی خوانده ام که در دوران شاه پهلوی ، می خواستند
زبان نوشتاری پارسی را دگرگون کنند و همان خط پهلوی را
جایگرین کنند و صادق هدایت و ... هم از آن پشتیبانی کرده بودند.

به نگرتان، چنین چیزی(دگرگونی خط پارسی) شدنیست؟!
این یکی از گرفتاری های بزرگ کودکان و پارسی اموزان بیگانه است و تنها راه
از میان رفتن آن، پارسی سازی و زدودن واژه های تازی می باشد، چرا که
شما نمیتوانید تبع و طبع را یک جور بنویسید چون دو چم سراپا جدا از هم
دارند. قانون های نگارش این دبیره تازی هم بسیار سخت و کارای کاستی
های فراوان است که یکی از آنها، نبودن blanc و مرز میان واژه ها
و یکی دیگر داشتن تیل ( نقطه) های فراوان میباشد. آتاتورک این هارا
دریافت و اکنون ترکیه بی هیچ نفت و گاز و مس و اورانیوم و .. از ما
پیشرفته تر است و بهتر به جهان دانش پیوند یافته است، هرچند از
جهان اسلام دور شده.
دبیره ی پهلوی هم ( یا بهتر بگوییم اوستایی که روشن تر و تازه تر
از پهلوی است) نیز یک دبیره ی آرامی است ولی از تازی بهتر است
و بدی آن این ست که دبیره ای ایزوله و تنها مانده است و به دید من
لاتین بهتر است چون مارا به جهان پیشرفته پیوند میزند و هتّا باز
دبیره ی تازی از اوستایی بهتر است چون ما را باز به یک رشته از
کشور ها و مردم پیوسته میسازد.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

این روز ها بسیار واژه ی "خلیج" را می‌شنویم.
این واژه عربی است. پس بهتر است بجای آن
واژه ی پارسی "شاخاب" را بکار ببریم.
gulf.jpg
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2909

سپاس: 2149

جنسیت:

تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط اماتور »

هرمز پگاه نوشته شده:نمونه ی دبیره ی اوستایی:
yt_10_1.jpg
mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi∵
āat̰. yat̰. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm. frādaδąm.
azəm. spitama.
āat̰. dim. daδąm.
auuā̊ṇtəm. yesniiata. auuā̊ṇtəm. vahmiiata.
yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.∵
---
بازگردان:

اهورا مزدا به زرتشت سپیتامان چنین گفت:
"آنگاه که من میترا (خورشید) ، دارنده ی چمنزار های فراخ سبز را آفریدم،
من، ای سپیتامان،
او را چنان آفریدم
چنان سزاوار پرستش و شایسته ی ستایش،
که خودم ، اهورامزدا، سزاوار هستم"
این دیگه چه خطیه این خط اوستایی چقدر باحاله
چرا پیچ پیچکین
دستت درد نکنه جالب بود smile072 smile072

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

اماتور نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:نمونه ی دبیره ی اوستایی:
yt_10_1.jpg
mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi∵
āat̰. yat̰. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm. frādaδąm.
azəm. spitama.
āat̰. dim. daδąm.
auuā̊ṇtəm. yesniiata. auuā̊ṇtəm. vahmiiata.
yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.∵
---
بازگردان:

اهورا مزدا به زرتشت سپیتامان چنین گفت:
"آنگاه که من میترا (خورشید) ، دارنده ی چمنزار های فراخ سبز را آفریدم،
من، ای سپیتامان،
او را چنان آفریدم
چنان سزاوار پرستش و شایسته ی ستایش،
که خودم ، اهورامزدا، سزاوار هستم"
این دیگه چه خطیه این خط اوستایی چقدر باحاله
چرا پیچ پیچکین
دستت درد نکنه جالب بود smile072 smile072
smile072
اروپایی ها هم زمانی که این دبیره ی کنونی (عربی) مارا
می بینند ،می گویند :" چه پیچ پیچی است، ماکارونیه؟"
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

یكی از دشمنی های بزرگ با زبان پارسی، نوشتن چندینه ("جمع") واژگان پارسی به شیوه تازی است.
تازه اگر یك واژه تازی نیز به پارسی آمده، باید چندینه ی آنرا به شیوه دستوری پارسی نوشت و نه وارون آن!
chandine_n.jpg
همچنین:
فرامین | فرمان ها
دساتیر | دستورها
اساطیر | استوره ها
دراویش | درویشان
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

پارسی را پاس بداریم

پست توسط هرمز پگاه »

یكی از دشمنی های بزرگ با زبان پارسی، نوشتن چندینه ("جمع") واژگان پارسی به شیوه تازی است.
تازه اگر یك واژه تازی نیز به پارسی آمده، باید چندینه ی آنرا به شیوه دستوری پارسی نوشت و نه وارون آن!
chandine_n.jpg
همچنین:
فرامین | فرمان ها
دساتیر | دستورها
اساطیر | استوره ها
دراویش | درویشان
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Roamer

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۲ - ۲۰:۲۵


پست: 1658

سپاس: 44

Re: واژگان پارسی

پست توسط Roamer »

هرمز پگاه نوشته شده:نمونه ی دبیره ی اوستایی:
yt_10_1.jpg
mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi∵
āat̰. yat̰. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm. frādaδąm.
azəm. spitama.
āat̰. dim. daδąm.
auuā̊ṇtəm. yesniiata. auuā̊ṇtəm. vahmiiata.
yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.∵
---
بازگردان:

اهورا مزدا به زرتشت سپیتامان چنین گفت:
"آنگاه که من میترا (خورشید) ، دارنده ی چمنزار های فراخ سبز را آفریدم،
من، ای سپیتامان،
او را چنان آفریدم
چنان سزاوار پرستش و شایسته ی ستایش،
که خودم ، اهورامزدا، سزاوار هستم"
شبیه خط عبری است ... زیبا بود . smile072
استاد اگر امکانش هست مترادف این لغات را نیز بفرمایید که پرکاربرد هستند .
موجود :
وجود :
علت :
دلیل :
واجب :
داف smile039 :
آپشن :
فیلتر :

--------
باسپاس فراوان smile072

نمایه کاربر
Roamer

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۲ - ۲۰:۲۵


پست: 1658

سپاس: 44

Re: واژگان پارسی

پست توسط Roamer »

هرمز پگاه نوشته شده:
Behjo نوشته شده:هرمز گرامی میگوییم آیا بهتر نیست که ما در زبان نوشتاری کنونی
دیگر از واج های « ط ، ظ ، ض ، ذ ، ص ، ث ، غ ، ح » سود نجوییم
و بجای آن از « ت ، ز ، س ، ق ، ه » سود ببریم؟

چون ما پارسی زبانان در هنگام سخن گفتن ، میان «حیات» و
«حیاط» هیچگونه دگرسانی نمی گذاریم و «ط» و «ت» را مانند تازیان
دگرسان تلفظ نمی کنیم.

و اینگونه حروف الفبای ما میشود 24 حرفی!! و مشکل املا نوشتن
کودکان دبستانی هم از میان میرود!! smile022

(البته میدانم که در بیشتر موارد(مانند همین حیات و حیاط) برای نوشتن ناگزیریم.
هرچند این مشکل را میتوان با برابر نهادن «زندگی» بجای «حیات» از میان برد.)

من جایی خوانده ام که در دوران شاه پهلوی ، می خواستند
زبان نوشتاری پارسی را دگرگون کنند و همان خط پهلوی را
جایگرین کنند و صادق هدایت و ... هم از آن پشتیبانی کرده بودند.

به نگرتان، چنین چیزی(دگرگونی خط پارسی) شدنیست؟!
این یکی از گرفتاری های بزرگ کودکان و پارسی اموزان بیگانه است و تنها راه
از میان رفتن آن، پارسی سازی و زدودن واژه های تازی می باشد، چرا که
شما نمیتوانید تبع و طبع را یک جور بنویسید چون دو چم سراپا جدا از هم
دارند. قانون های نگارش این دبیره تازی هم بسیار سخت و کارای کاستی
های فراوان است که یکی از آنها، نبودن blanc و مرز میان واژه ها
و یکی دیگر داشتن تیل ( نقطه) های فراوان میباشد. آتاتورک این هارا
دریافت و اکنون ترکیه بی هیچ نفت و گاز و مس و اورانیوم و .. از ما
پیشرفته تر است و بهتر به جهان دانش پیوند یافته است، هرچند از
جهان اسلام دور شده.
دبیره ی پهلوی هم ( یا بهتر بگوییم اوستایی که روشن تر و تازه تر
از پهلوی است) نیز یک دبیره ی آرامی است ولی از تازی بهتر است
و بدی آن این ست که دبیره ای ایزوله و تنها مانده است و به دید من
لاتین بهتر است چون مارا به جهان پیشرفته پیوند میزند و هتّا باز
دبیره ی تازی از اوستایی بهتر است چون ما را باز به یک رشته از
کشور ها و مردم پیوسته میسازد.
او ...

جناب هرمز این تلاش شما بی نهایت برای حتی چون منی که واقعا شیفته ی اسلام و همان کتاب عاشقانه ی ماست
بسیار بسیار ارزشمند است . برای من که ایرانی هستم بسیار ارجمند است که شما چنین تلاشی دارید و تلاش می کنید
فرهنگ و ادب و ادبیات پارسی که صد البته شیواتر و پربار تر از هر زبان دیگری است را رواج می دهید .
اما ...
اما جناب هرمز نوشته های شما می مانند و بسیار ارزیده می شوند اما آیا بهتر نیست بجای سازماندهیه نوشته ها به
سازماندهی ادم ها بپردازید ؟ بار سنگینی این سخن برایم داشت که این را به شما می گویم که جبهه ی شما از دید
ایدئولوژیک با من به سان زمینی و سمانیست ; بهتر نیست در این مورد کتابی بنویسید تا از اندوخته های شما بهره بریم ;
تدوینی داشته باشید در این خصوص ؟! بعید می دانم کنون که در نزدیکی تابستان و زمان آزاد دوستان هستیم کسی باشد
که آزاد باشد و درخواست همکاری نداشته باشد برای مدد به این مهم که شما در تلاشید آن را به سر انجام برسانید هرچند
که تا چیدن گل فاصله است اما مجنون کوه را نمی بیند و آرمان شما شاید دست نیافتنی باشد {در نگاه اول البته...} ... .
جناب هرمز بدو این امر با شماست و ما دخلی در این نمی توانیم داشت اما شاید بهتر باشه که شما کمی در این خصوص نیز
اندیشه داشته باشید و شخصا تاب اینکه زمان کافی برای این بگذارم را خواهم داشت .
اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید استاد . smile072
-----
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد smile072

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد smile072

یا زهرای مرضیه ... smile072

نمایه کاربر
Roamer

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۲ - ۲۰:۲۵


پست: 1658

سپاس: 44

Re: واژگان پارسی

پست توسط Roamer »

lebesgue نوشته شده:هرمز پگاه گرامی، برگردان ی پارسی گفتار ی زیر چیست؟

افزون بر سپاس فراوان از هرمز پگاه برای این کار ارزشمند، به راستی برای گردانندگان این همبود افسوس می خورم.
ما نیز به حال شما افسوس می خوریم که ... که ... بگذریم .
-----

علی علی .. smile072

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

Roammer نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:نمونه ی دبیره ی اوستایی:
yt_10_1.jpg
mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi∵
āat̰. yat̰. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm. frādaδąm.
azəm. spitama.
āat̰. dim. daδąm.
auuā̊ṇtəm. yesniiata. auuā̊ṇtəm. vahmiiata.
yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.∵
---
بازگردان:

اهورا مزدا به زرتشت سپیتامان چنین گفت:
"آنگاه که من میترا (خورشید) ، دارنده ی چمنزار های فراخ سبز را آفریدم،
من، ای سپیتامان،
او را چنان آفریدم
چنان سزاوار پرستش و شایسته ی ستایش،
که خودم ، اهورامزدا، سزاوار هستم"
شبیه خط عبری است ... زیبا بود . smile072
استاد اگر امکانش هست مترادف این لغات را نیز بفرمایید که پرکاربرد هستند .
موجود :
وجود :
علت :
دلیل :
واجب :
داف smile039 :
آپشن :
فیلتر :

--------
باسپاس فراوان smile072
ما از کم مایگی، موجود را به چند چم بکار میبریم:
موجود : existent = هستومند (Adj.)
موجودات = باشندگان (Nom.)
موجود ( چم مهادین در تازی ) = یافته
موجود بودن = هستی داشتن
ماست موجود است = ماست هست
موجود (زنده): animal = جانور
موجودات بحری = دریازیان، جانداران آبزی
مجودات برّی = خاکزیان ، جانداران خاکزی

وجود : هستی
علت : انگیزه (Phil.)
معلول : انگیخته (Phil.)
دلیل (بیّنه . حجت) : آوند، نشانه، رهنمون
چنین گفت با پهلوان زال زر
گر آوند خواهی به تیغم نگر.
فردوسی

دلیل : رهنما
واجب : بایسته، بایا
واجب (اجباری) : ناچار، بی گزیر
داف smile039 : هيهات‌، عند ذلك ضلّ علم العلماء‌»
آپشن : گزینه
فیلتر : پالند
فلان پیج فیلتر است = بهمان تاربرگ، پالند شده
آخرین ویرایش توسط هرمز پگاه جمعه ۱۳۹۱/۴/۲ - ۱۳:۵۴, ویرایش شده کلا 1 بار
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

lebesgue نوشته شده: هرمز پگاه گرامی، ترجمه ی پارسی جمله ی زیر چیست؟

ضمن سپاس فراوان از هرمز پگاه برای این کار ارزشمند، به راستی برای گردانندگان این انجمن متاسفم
.
ترزبان، برگردان ی پارسی گزاره ی بالا این است:
با سپاس فراوان از هرمز پگاه برای این کار ارزشمند، به راستی برای گردانندگان این انجمن افسوس می خورم .

انجمن خودش واژه ی کهن پارسی است= هم + جای + مان
آخرین ویرایش توسط هرمز پگاه جمعه ۱۳۹۱/۴/۲ - ۱۴:۰۵, ویرایش شده کلا 4 بار
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Roamer

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۲ - ۲۰:۲۵


پست: 1658

سپاس: 44

Re: واژگان پارسی

پست توسط Roamer »

داف فول آپشن = داف پر گزینه !
واجب الوجود = هستیه بایسته ... یا .... باینده هستی ...
مخش فیلتره = پالاندن خردش را ...
موجود : existent = هستومند (Adj.)
موجودات = باشندگان (Nom.)
موجود ( چم مهادین در تازی ) = یافته
موجود بودن = هستی داشتن
ماست موجود است = ماست هست
موجود (زنده): animal = جانور
موجودات بحری = دریازیان، جانداران آبزی
مجودات برّی = خاکزیان ، جانداران خاکزی
پس زبان پارسیه ما پربار تر است .... smile072
===
سپاس فراوان ... .

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

Roammer نوشته شده:داف فول آپشن = داف پر گزینه !
واجب الوجود = هستیه بایسته ... یا .... باینده هستی ...
مخش فیلتره = خردش بالدست
موجود : existent = هستومند (Adj.)
موجودات = باشندگان (Nom.)
موجود ( چم مهادین در تازی ) = یافته
موجود بودن = هستی داشتن
ماست موجود است = ماست هست
موجود (زنده): animal = جانور
موجودات بحری = دریازیان، جانداران آبزی
مجودات برّی = خاکزیان ، جانداران خاکزی
پس زبان پارسیه ما پربار تر است .... smile072
===
سپاس فراوان ... .
بیگمان چنین است، پرباری ( غنای) زبان به این است که چم های باریک ،
یکی نشوند و هرکدام یک برابر داشته باشند و بدی واژه های تازی گاه
این است که به انگیزه ی نداشتن توان واژه زایی، یک واژه برای چند چیز بکار میرود.
برای نمونه، خیال هم برای پنداشتن بکار میرود و هم برای فانتزی، هم برای گمان و ...
او را در خیال مجسم کردم = او را در پندار، انگاشتم
خیال کردم رفته = گمان کردم رفته
به خیال خودش راست میگفت: به دید خودش ..
تصاویر خیالی از فضا ...
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: پارسی را پاس بداریم

پست توسط هرمز پگاه »

این روز ها بسیار واژه ی "خلیج" را می‌شنویم.
این واژه عربی است. پس بهتر است بجای آن
واژه ی پارسی "شاخاب" را بکار ببریم.
gulf.jpg
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Roamer

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۲ - ۲۰:۲۵


پست: 1658

سپاس: 44

Re: واژگان پارسی

پست توسط Roamer »

استاد سوالی نیز در قبل از اینها از شما پرسیده شد ; پاسخ نمی دهید ؟

ارسال پست