دایره لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
matrix

نام: علیرضا

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۲ - ۲۱:۳۰


پست: 82

سپاس: 26


تماس:

دایره لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی

پست توسط matrix »

سلام دوستان. توی این تاپیک میخوام لغات و اصطلاحات انگلیسی رو به صورت موضوعی با نوشتن نوع کلمه و معنای فارسی و در مواردی کلمات مترادف و متضاد بذارم. سعی میکنم کلمات مربوط به سطوح پایین تر رو هم برای افرادی که کمتر آشنایی دارن بنویسم. احتمالا در هر پستی اول هر پستی کلمات آسونه اما جلوتر که میره سخت تر میشه. همنچنین ممکنه هر پست در طول زمان اضافاتی داشته باشه و ویرایش بشه پس اینم دقت کنید.
بعضی کلمات هم به صورت مخفف نوشته میشود.
n=noun اسم
v=verb فعل
adj=adjective صفت
adv=adverb قید
pron=pronoun ضمیر
prep=preposition حرف اضافه
conj=conjunction حرف ربط

(formal) رسمی
(inf)=informal غیر رسمی

(B)=نوع بریتانیایی کلمه
(A)=نوع آمریکایی کلمه
لطفا نظراتتون رو مطرح کنید. فقط نظرتون رو فارسی بنویسید تا همه افراد متوجه بشن و استفاده کنن. smile023
Rise from the Ashes
@Alireza_Motamedi

نمایه کاربر
matrix

نام: علیرضا

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۲ - ۲۱:۳۰


پست: 82

سپاس: 26


تماس:

Re: دایره لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی

پست توسط matrix »

Describing people: personality
کلمات مربوط به توصیف شخصیت افراد از سطح مبتدی تا پیشرفته

کلمه یا اصطلاحنوعمعنامترادفمتضاد
honestadjراستگو-درستکارsinceredishonest
trustworthyadjقابل اعتمادreliableuntrustworthy
braveadjشجاع-دلیرfearless,courageouscowardly
seriousadjجدی-خطرناک
selfishadjخودپسندself-centered,egoist
generousadjبخشنده-سخاوتمندcharitablestingy,miserly,mean,tight-fisted
intelligentadjباهوشclever,brainy(inf),brightstupid
lazyadjتنبلinactive
quietadjساکت-بیصداsilent,hushed
calmadjآرام
politeadjبا ادبcourteousimpolite
shyadjخجالتیtimidbold
annoyedadjرنجیده
humbleadjمتواضع-محقرmodest
stubbornadjکله شق-لجوجobstinate,dogged,pig-headeddocile
loyaladjوفادارfaithfuldisloyal
self-confidentadjمطمئن به خودself-assured
considerateadjبا ملاحظه-محتاطthoughtfulinconsiderate
imaginativeadjتخیلی-پر انگاشت
brilliantadjخیلی باهوش
creativeadjخلاق-آفریننده
independentadjمستقلdependent
carefreeadjبی خیالeasy-going,blitheuptight
adventurousadjماجراجو-مخاطره طلبdaringunadventurous,cautious
charmingadjفریبندهattractivecharmless
responsibleadjمسئولirresponsible
gentleadjبا تربیت-ملایمsweet-temperedstern
mysteriousadjمرموز-اسرارآمیزsecretive,enigmaticunmysterious
eageradjمشتاقkeen,enthusiastic,avid,agoglistless
hopefuladjامیدوارoptimistichopeless
luckyadjخوش شانسfortunateunlucky
ambitiousadjجاه طلب-بلند پروازaspiring
curiousadjکنجکاوincurious
matureadjبالغimmature
strictadjسخت گیر
foolishadjابله-احمقsilly,daft(inf)smart
skillfuladjماهرproficientinept
jealousadjحسودenvious,covetous
lonelyadjتنها-بی کسlonesome(A)
mischievousadjموذی-بد جنس
cooperativeadjکمک کنندهuseful
miserableadjخیلی ناراحت-بدبخت
sensibleadjعاقلwise,down-to-earthinsensible
sensitiveadjحساسdelicateinsensitive
studiousadjدرس خوان-کتاب خوانbookish
giftedadjبا استعدادtalented
cunningadjمکار,حیله گرcrafty,sly
optimistnخوش بینpessimist
extrovertedadjبرونگراintroverted
tenseadjعصبی-مضطربwound uprelaxed
worked-upadjناراحت-تهییج شده
gregariousadjاجتماعیsociable,outgoing
quarrelsomeadjستیزه جوargumentative
crueladjبی رحمsadistic,brutal
hard-heartedadjسنگدلsoft-hearted
easy-goingadjآسانگیر-راحتlaid-backuptight
even-temperedadjآرام-متینplacid
discourteousadjگستاخ-بی ادبill-mannered,rudewell-mannered
determinedadjمصممresoluteundetermined
thriftyadjصرفه جوeconomical,frugal
arrogantadjمتکبرself-important,full of yourself
unconventionaladjآزاد از قیود و رسوم
eccentricadjنا متعارف-عجیب غریبpeculiar,odd,weird(inf)
frankadjصریح-بی پرده حرف زن
bluntadjرک گو-تند گوabrupt,brusque,curt
broad-mindedadjدارای فکر وسیعnarrow-minded
unprincipledadjبدون اصول و عقاید
permissiveadjبی قید و بند-سهل انگار
enquiringadjپرسش گر
inquisitiveadjبیش از حد پرسش گر
nosy(inf)adjفضول-کنجکاو
extravagantadjولخرجprodigal
innocentadjبیگناهguilty
naiveadjساده لوحgulliblesophisticated
pushy(inf)adjتحمیل کننده
assertiveadjمدعی-اظهار کنندهconfident
aggressiveadjپرخاشگر
bossy(inf)adjارباب منش
quick-temperedadjعصبی-تند مزاج
opportunisticadjفرصت طلب
conservativeadjپیروی سنت قدیم-محافظه کار
methodicaladjروشمند و منظم
conscientiousadjوظیفه شناس-با وجدان
patrioticadjمیهن دوستnationalistic
chauvinisticadjمیهن پرست
rebelliousadjسرکش-مترمرد
affectionateadjمهربان-با محبتloving
obligingadjآماده خدمت-کمک کنندهcooperativedisobliging
sentimentaladjاحساساتیemotional
superficialadjسطحی نگرshallow
insecureadjمتزلزل-نامطمئن
popularadjمردم پسند-عوام پسند
perfectionistadjکمال گرا
tactlessadjبی ادبtactful
intuitiveadjذاتیinstinctive
diligentadjسخت کوشhard-working,industrious
artisticadjهنرمند
wittyadjبذله گوhumorous
magnetic (personality)adjجذاب
distrustfuladjبد گمانsuspicious
shrewdadjزیرکastute
supportiveadjپشتیبان
decisiveadjقطعی-قاطع
altruisticadjنوع دوستselfish
moroseadjعبوسsullen
sharp-tonguedadjبد زبان
intellectualadjعقلانی
tolerantadjدارای سعه صدر-با مدارا
materialisticadjماده گرا-مربوط به ماده گرایی
unstinting(formal)adjبخشنده-دست و دل بازgenerous
principledadjپای بند اصولmoral
immoderateadjخارج از اعتدالexcessive
parsimoniousadjخسیس
workaholicnمعتاد به کار
dogmaticadjمتعصب-جزمی
soberadjجدی
chattyadjوراجtalkative
unscrupulousadjبی توجه به اخلاقunprincipled
verboseadjدرازگو-پر حرفgarrulous
zealousadjهوا خواه-فدایی
Rise from the Ashes
@Alireza_Motamedi

نمایه کاربر
فروهر

عضویت : جمعه ۱۳۹۱/۶/۳۱ - ۲۲:۱۷


پست: 1084

سپاس: 105


تماس:

Re: دایره لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی

پست توسط فروهر »

عالللیییی

ادامه بده smile072 smile072
عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود
لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند...

ارسال پست