صفحه 2 از 2

Re: نقض قوانین نیوتون

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۵/۴/۵ - ۲۲:۰۹
توسط amirpakhy
مخروط ناقص که با ان در سال های راهنمایی اشناییم دو قاعده دایره شکل دارد که درEmDrive امواج مایکروویوها به دایره بزرگ قاعده برخورد می کند.