پارسی را پاس بداریم


Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 21 تير 1394 - 10:50

میزان واژه ی عربی است و در بیخ برابر "ترازو" میباشد ولی ما از آن بجای اندازه و تراز سود میجوییم.


58758.png
58758.png (9.8 KIB) بازدید 4758 بار

----------------------------------------------------------
فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی دانشگاه فیلیپین مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

دانش‌آموختگان دندانپزشکی دانشگاه فلیپین روبروی وزیرخانه بهداشت گرد آمدند.
---
وزیر از ریشه پارسی است

smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی غلامعلی نوری در يكشنبه 21 تير 1394 - 11:53

DARKENERGY نوشته است:
MA102 نوشته است:سلام
همیشه دوست داشتم معادل فارسی این کلمه ها ر بدونم. smile021
صدق
صادق(این که میشه: راست؛ البته مطمئن نیستم. smile039 )
تصدیق
مصداق


smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072


تصدیق: پروانه، گواهی، گواهینامه

مصداق: راستگوی ، راست نماد

صدق: راستی و درستی

صادق: راستگو، پاکدل، درستکار

smile072


درود

افزون بر آنچ که بانو زور نهان گفتند

تصدیق = راست نمایی - راست گفت -
مصداق = نماد- نمونه - گواه - گویا
نماد کاربر
 
سپـاس : 1108 times

ارسـال : 1059


سن: 51 سال
نام نویسی: 91/4/20

مرد

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 1 مرداد 1394 - 10:16

بجای تقاضا، که واژه ای بیگانه است، میتوان گفت درخواست.

4245.png
4245.png (10.58 KIB) بازدید 4707 بار

----------------

63635.png
63635.png (12.39 KIB) بازدید 4707 بار


-----------------------------------------------------------

بجای واژه ی 'حرف' ، در جاهای گوناگون میتوان از یکی از برابر های زیر سود جست:
گفته، گفتار، سخن، وات، پند، گپ ...

141414.png
141414.png (18.73 KIB) بازدید 4707 بار


smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در جمعه 16 مرداد 1394 - 22:19

لیاقت = شایستگی، کاردانی، سزاواری

1.png
1.png (13.27 KIB) بازدید 4629 بار

-------------------------------------------------
ضرر عربی همان 'زیان' در پارسی است و بر این پایه، مـُضرّ میشود ' زیانبخش'. مفید هم میشود 'سودبخش'.

2.png
2.png (13.84 KIB) بازدید 4629 بار

---------------------------------------------------------
"هستن" در ریشه همان " استن " است ولی از دیرباز هم بجای "وجود داشتن" to exist بکار میرود:

هستی = وجود
هَستان = موجودات

مولوی نیز میفرماید:
کاشکی هستی زبانی داشتی
تا ز هَستان پرده بر میداشتی

در فرهنگ دهخدا هم این نوشته شده.(هستن)
http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-a4 ... 97-fa.html

استن یا همان بودن همان است که بگونه ی
استم (ام)
استی (ای)
است ( است)
استیم (ایم)
استید(اید)
استند (اند)
بکار میرود و همانگونه که میدانیم ، گاهی این هستن، به نادرست بجای استن بکار میرود.
در دکان شما سیب هست (وجود دارد) <> سیب در دکان شما است

او زیبا هست: یک گزاره ی نادرست است
او زیبا است: یک گزاره ی درست است.
همچنین میشود بجای است، استی و ... ، می‌باشد و می‌باشی و ... را بکار برد

صائب تبریزی میسراید:
نشأت باده نگردد به کهنسالی کم
ساکن کوی خرابات، جوان می باشد

----------------------------------------------------------
باعث، موجب = مایه، انگیزه

4.png
4.png (12.39 KIB) بازدید 4629 بار


smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی MENERVA در جمعه 16 مرداد 1394 - 22:40

سپاس از گردآورنده نوشته ها

smile072
نماد کاربر
 
سپـاس : 1210 times

ارسـال : 790


شهر: تهران
نام نویسی: 90/12/26

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در يكشنبه 25 مرداد 1394 - 02:54

برابر واژه ی "قوّه" (با گویش دیگر، "قوّت") ، واژه ی پارسی "نیرو" می‌باشد.

واژه ی "قوی" هم همان "نیرومند" است و بجای مـُقوّی نیز "نیروبخش".

e.png
e.png (13.13 KIB) بازدید 4550 بار

------------------------------------------------
واژه ی "گام" پارسی را میتوان به آسانی بجای واژه ی "قدم" بکار بست.

q.png
q.png (17.52 KIB) بازدید 4550 بار

---------------------------------------------------------
بجای "ملاقات" که واژه ای عربی است، میتوان واژه ی زیبای پارسی "دیدار" را بکار بـُرد.

w.png
w.png (14.42 KIB) بازدید 4550 بار


smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 09:34

چمهای گوناگون واژه ی "را" در کهن
----------------------------------------
*کارگیر یکراست = مفعول صریح

1.png
1.png (20.56 KIB) بازدید 4478 بار

-----------------------------------------------------
ﺧﺮﺩ ﺭﻫﻨﻤﺎﻱ و ﺧﺮﺩ, ﺩﻟﮕﺸﺎﻱ •• ﺧﺮﺩ, ﺩﺳﺖ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮاﻱ
ﺧﺮﺩ ( ﭘﺎﺭﺳﻲ) = ﻋﻘﻞ ( ﻋﺮﺑﻲ)

-----------------------------
" ﻣﻤﻨﻮﻥ" و "ﺗﺸﻜﺮ" ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﺮاﻥ و ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺯﺑﺎن ﭘﺎﺭﺳﻲ, ﻭاﮊﻩ ي "ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاﺭ" و "ﺳﭙﺎس" ﺭا ﺩاﺭﻳﻢ

smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در جمعه 3 مهر 1394 - 19:51

واژه های پارسی را با دستور زبان عربی چندینه ( جمع) نکنیم:
"اساتید" نادرست است، "استادان/استادها" باید گفت، یا "گزارشات" نادرست است، "گزارشها" باید گفت.
تازه خود واژه های عربی هم باید زیر دستور زبان پارسی باشند: "اثر"-> "اثر ها" ، و نه "آثار"!

----------------------------
با بودن واژه های "دلیر" و "دل‌آور" نیازی به واژه‌ی بیگانه "شجاع" نیست.

نشان ِ شجاعت = نشان ِ دلیری/ دلاوری


2.jpg
2.jpg (11.7 KIB) بازدید 6226 بار

-----------------------------------------------
در کاربرد واژه‌های گوش‌آشنای پارسی بکوشیم.

3.jpg
3.jpg (39.96 KIB) بازدید 6226 بار


smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی sunrise در جمعه 17 مهر 1394 - 03:52

شاید جالب باشد

تصویر

و در نام برخی استانها متفاوتتر در جایی دیگر
تصویر

میشه بجای استفاده از نامهای اربیه"خلیج فارس...خلیج همیشه فارس" از نامهای کاملا پارسیه "شاخاب پارس...شاخاب همیشه پارس" استفاده کرد.
smile072
نماد کاربر
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 265


نام نویسی: 93/9/2

ذکر نشده

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 23 مهر 1394 - 01:45

36356.png
36356.png (39.67 KIB) بازدید 6035 بار


متعجب شدن؛ تعجب نمودن؛ حیران گشتن = شگفتن، شگفتیدن
عجیب؛ تعجب انگیز = شگفت‌آور
عجایب = شگفتی‌ها
عجب! = شگفتا!
------------------------------------------

جدایی‌طلب = جدایی‌خواه
انزوا‌طلب = گوشه‌گیر، مردم‌گریز
طلبکار = بستانکار
جاه طلب = جاه جوی
--------------------------------------

فاضل‌آب = پس‌آب؛ گندآب؛ چرک‌آب

پس‌آب‌ها/گندآب‌ها را به رود و دریا نریزید!

smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 14 آبان 1394 - 23:17

بکوشیم، واژه‌های گوش‌آشنای پارسی را به کار ببریم
----
تاجر = بازرگان
تُجّـار = بازرگانان
تجارت = بازرگانی
قرارداد تجاری = پیمان‌‌نامه بازرگانی، پیمان بازرگانی
آگهی تجاری = آگهی بازرگانی

1.png
1.png (28.73 KIB) بازدید 5963 بار

----------------------------------------------------------------

با بودن واژه های گوش‌آشنای <سرنگون شدن> و <سرنگون کردن>، نیازی به کاربرد واژه هایی عربی "سقوط" و "ساقط" نیست.

هواپیمای روسی سرنگون شد
داعش هواپیمای روسی را سرنگون کرد
سرنگونی‌ هواپیمای روسی در مصر...
سرنگون‌شدن هواپیمای ...

2.png
2.png (330.14 KIB) بازدید 5963 بار

-----------------------------------------------------------

واژه‌ی <استاد> پارسی است، از زبان پارسی به زبان عربی رفته؛ عرب‌ها از آن "اساتید" ساختند؛
تا اینجای کار هیچ گرفتاری ندارد. گرفتاری آنجاست که بسیاری از نویسندگان ما، کسانی که باید در زبان پارسی چیره باشند،
واژه‌ی
<استادان> یا <استادها> را کنار گذاشته و از دستور زبان عربی برای یک واژه‌ی پارسی پیروی می‌کنند!
------
اساتید = استادان، استادها

smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی غلامعلی نوری در دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:01

تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 1108 times

ارسـال : 1059


سن: 51 سال
نام نویسی: 91/4/20

مرد

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی DARKENERGY در پنجشنبه 5 آذر 1394 - 03:20

عبور = گذر، گذشتن، برگذشتن
معبر = گذرگاه
معابر = گذرگاه‌ها
عابر = رهگذر


تگرگ در بوشهر علاوه بر آبگرفتگی معابر شهر، شکستن شیشه خودروها و منازل را سبب شد =
تگرگ در بوشهر افزون بر آبگرفتگی گذرگاه‌های شهر، شکستن شیشه خودروها و خانه‌ها را در‌پی داشت.


2.png
2.png (32.53 KIB) بازدید 5851 بار

---------------------------------------------------------
خَیر = نیکویی، خوبی
خَـیّــر = نیکوکار
موسسه خیریه = بنیاد نیکوکاری
----------------------------------
عضله = ماهیچه
عضلات = ماهیچه‌ها
------------------------------------------
3.png
3.png (14.58 KIB) بازدید 5851 بار


smile072
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613 times

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی غلامعلی نوری در پنجشنبه 5 آذر 1394 - 08:10

تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 1108 times

ارسـال : 1059


سن: 51 سال
نام نویسی: 91/4/20

مرد

Re: پارسی را پاس بداریم

نوشتهاز سوی paradoxy در پنجشنبه 5 آذر 1394 - 19:40

من شگفتیدم هنگامی که دیدم در نقشه ای که در مورد ایران در درنگ های پیشین بود، تهران با ط نوشته شده بود چرا که در هنگام های پیش می اندیشیدم، ایرانیان در آن درنگ های پیش حرف ط را نداشته اند و اعراب آن را به فرهنج پارسی افزوده اند.
نماد کاربر
 
سپـاس : 1055 times

ارسـال : 1954


نام: داود حاجي تقي تهراني
سن: 17 سال
نام نویسی: 93/10/22

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به پرسش و پاسخ های فیزیکی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 45 مهمان


cron