صفحه 1 از 1

عبور نور از دیوار

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 16:23
از سوی sssss
چه چیزی باعث میشود نور از دیوار عبور نکند؟

Re: عبور نور از دیوار

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 16:30
از سوی mrfane
فوتون توسط اتم های دیوار جذب می شود.
البته می توان طول موجی از نور را یافت که اتم های دیوار نتوانند آن را حذب کنند. (مثلا امواج رادیویی) در این صورت دیوار برای آن طول موج شفاف است.

Re: عبور نور از دیوار

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 16:38
از سوی Parmenides
mrfane نوشته است:فوتون توسط اتم های دیوار جذب می شود.
البته می توان طول موجی از نور را یافت که اتم های دیوار نتوانند آن را حذب کنند. (مثلا امواج رادیویی) در این صورت دیوار برای آن طول موج شفاف است.

مقداری هم بازتابش میشه البته.
مکانیزم این عبور ندادن نور مرئی چیه توی دیوار؟ حتما به ساختار درونیش ربط داره. سوال منم ناظر به همون ساختار درونیه، در کل سوالم اینه: جنس ماده چه طوری روی شفافیتش نسبت به انواع طول موج ها اثر میذاره؟

Re: عبور نور از دیوار

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 18:06
از سوی candle
وقتی یک مانع نسبت به امواج الکترومغناطیسی غیر شفاف است که یا انرژی آن را جذب کند، یا آن را دچار پراش سازد و یا آن را منعکس کند.
میزان جذب امواج تا حد زیادی وابسته به ضریب دی الکتریک مواد است. این موضوع به ساختار اتمی و مولکولی و نوع پیوندهای آن ماده بر می گردد. ویژگیهای مغناطیسی یا دی الکتریکی هر ماده، امپدانس خاصی را نسبت به موج ورودی به سطح از خود نشان می‌دهند و بر این اساس، آن ماده انرژی حاصل از میدان‌های الکترومغناطیسی را جذب می‌کند و جذب انرژی به این معنی است که انرژی موج الکترومغناطیسی تبدیل به گرما و یا صورت‌های دیگر انرژی می‌شود.
پراش و انعکاس هم تا حد زیادی به شکل هندسی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک آن مانع وابسته هستند. مثلا اگر ساختار ماده به صورت نوارهای فلزی ربع موجی و یا نیم موجی باشد، می تواند تا حد زیادی، انرژی آن فرکانس متناسب را دچار تفرق (تشدید ربع موجی) کند.