برانگیختن نیمرسانا با کوچکترین پالس الکتریکی ممکن


برانگیختن نیمرسانا با کوچکترین پالس الکتریکی ممکن

نوشتهاز سوی sam.isatis در دوشنبه 26 مهر 1395 - 18:40

آیا یک نیمرسانا در اثر جذب پالس بسیار کوچکی از جریان الکتریکی امکان برانگیختگی و گسیل فوتون دارد؟
منظورم این است که برای مثال اگر یک پالس بسیار کوچک در حد چند هزارم ولت یا حتی کمتر از طریق یک سیم نانوی رسانا به یک نیم رسانا ارسال شود می تواند موجب تحریک و برانگیختگی آن را تا حدی ایجاد کند که با جهش الکترون و سپس بازگشت آن به اتم باعث تولید فوتون و گسیل آن به بیرون از محیط نیم رسانا شود؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 1


نام: حسین یزدی
نام نویسی: 95/7/26

ذکر نشده

بازگشت به پرسش و پاسخ های فیزیکی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 98 مهمان