صفحه 1 از 1

برانگیختن نیمرسانا با کوچکترین پالس الکتریکی ممکن

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۵/۷/۲۶ - ۱۸:۴۰
توسط sam.isatis
آیا یک نیمرسانا در اثر جذب پالس بسیار کوچکی از جریان الکتریکی امکان برانگیختگی و گسیل فوتون دارد؟
منظورم این است که برای مثال اگر یک پالس بسیار کوچک در حد چند هزارم ولت یا حتی کمتر از طریق یک سیم نانوی رسانا به یک نیم رسانا ارسال شود می تواند موجب تحریک و برانگیختگی آن را تا حدی ایجاد کند که با جهش الکترون و سپس بازگشت آن به اتم باعث تولید فوتون و گسیل آن به بیرون از محیط نیم رسانا شود؟